Bureau Rowin Petersma
van reenenstraat 17
1051 ja amsterdam
+31 20 233 64 81
bureau@rowinpetersma.nl

privacyverklaring >
selectie
datum a/z type
23-09
2019

  Geselecteerd voor De Horizon !
Nieuws
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de verbouwing van de dependance van de Openbare Daltonbasisschool De Horizon in Amsterdam Osdorp hebben gewonnen. We zijn superblij en zien ernaar
uit om samen met de opdrachtgever en het schoolteam te gaan starten. We zullen dat snel gaan doen zodat de school in de zomer van 2020 kan verhuizen en de bouw kan starten. In de zomer van 2021 zullen de leerlingen en leerkrachten dan weer terugkeren in de geheel vernieuwde school.
 
23-09
2019

  Geselecteerd voor De Horizon !
Scholen
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de verbouwing van de dependance van de Openbare Daltonbasisschool De Horizon in Amsterdam Osdorp hebben gewonnen. We zijn superblij en zien ernaar
uit om samen met de opdrachtgever en het schoolteam te gaan starten. We zullen dat snel gaan doen zodat de school in de zomer van 2020 kan verhuizen en de bouw kan starten. In de zomer van 2021 zullen de leerlingen en leerkrachten dan weer terugkeren in de geheel vernieuwde school.
 
22-05
2019

  Kantoor Lucas Bols op Architectenweb
Utiliteitsbouw
 
  Voor het artikel klik hier
 
22-05
2019

  Kantoor Lucas Bols op Architectenweb
Nieuws
 
  Voor het artikel klik hier
 
01-05
2019

  Geselecteerd voor Het Meesterwerk !
Nieuws
 
  Ons bureau heeft de architectensectie gewonnen voor het ontwerp van de nieuwe basisschool met kinderopvang
'Het Meesterwerk’ in Amsterdam Sloterdijk. De school komt in de onderste twee lagen van het nieuwe woongebouw 'Floating Gardens' en maakt onderdeel uit van de toekomstige transformatie van Sloterdijk naar een vernieuwd woon-en werkgebied. De school wordt 3200 m2 groot en zal bestaan uit 23 groepen voor ruim 450 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Vanaf begin mei zullen we samen met de school, de kinderopvang, de gemeente, de andere betrokkenen en NAP architecten in het ontwerpteam met de planvorming gaan starten.
 
01-05
2019

  Geselecteerd voor Het Meesterwerk !
Scholen
 
  Ons bureau heeft de architectensectie gewonnen voor het ontwerp van de nieuwe basisschool met kinderopvang
'Het Meesterwerk’ in Amsterdam Sloterdijk. De school komt in de onderste twee lagen van het nieuwe woongebouw 'Floating Gardens' en maakt onderdeel uit van de toekomstige transformatie van Sloterdijk naar een vernieuwd woon-en werkgebied. De school wordt 3200 m2 groot en zal bestaan uit 23 groepen voor ruim 450 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Vanaf begin mei zullen we samen met de school, de kinderopvang, de gemeente, de andere betrokkenen en NAP architecten in het ontwerpteam met de planvorming gaan starten.
 
01-04
2019

  Vernieuwbouw Slotermeerschool Amsterdam
Scholen
 
  Na een periode waarin nog de laatste hand is gelegd aan de inrichting van de speelpleinen en de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet wat betreft de inrichting sinds de opening begin dit jaar, draait de vernieuwde Slotermeerschool volop en genieten leerlingen en team van de nieuwe open en inspirerende leeromgeving die in de bestaande H-school is gerealiseerd.

De Slotermeerschool is een basisschool voor 18 groepen en één van de best bewaardegebleven H-scholen waarvan er in de wederopbouwperiode tussen 1954 en 1960 door de Dienst Publieke Werken 10 exemplaren zijn gebouwd in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De Slotermeerschool is sinds 2011 een gemeente-lijk monument en is ongeveer 3500 m2 groot.

De H-school, ook wel Burgemeestersschool genoemd, is oorspronkelijk gebouwd als basisschool en kenmerkt zich door een H-vormige plattegrond waarbij binnen- en buitenruimtes als een integraal geheel zijn ontworpen. De school heeft lichte, ruime en hoge klaslokalen en een indrukwekkende grote aula met podium en overal heel veel licht. Het gebouw bestaat uit twee langwerpige volumes met respectievelijk de lokalen en de alge-mene voorzieningen zoals de aula, de gymzaal en de kantoor- en annexruimtes. De beide volumes zijn door glazen gangen met elkaar verbonden waartussen zich besloten en halfbesloten buitenruimtes bevinden. In 2012 is de school aan de noordzijde uitgebreid met een nieuwe 3e vleugel met 8 groepsruimtes.

De school voldeed na 60 jaar niet meer aan de ruimtelijke en technische eisen van deze tijd met veel achter-stallig onderhoud, een slechte thermische isolatie en een ongezond binnenklimaat voor de leerkrachten en leerlingen.
Bovendien wilde het schoolteam het gebouw ruimtelijk geschikt maken voor hun nieuw ontwikkelde onderwijs-visie.

De school is daarom zowel functioneel als technisch toekomstbestendig, duurzaam en passend gemaakt waarbij het zwaartepunt lag op de verbouwing van het oorspronkelijke gebouw. Daar is maximaal gestreefd naar handhaving van de oorspronkelijke kwaliteiten van de school en het bijzondere type van de H-school waarbij de ruime, lichte en open opzet van de school is gekoesterd en waar mogelijk nog is versterkt. De oor-spronkelijke indeling van de plattegrond is nagenoeg intact gebleven. De verschillende groepsruimtes, de aula, de gymzaal, de gangen en de entreehal zijn allemaal op dezelfde plek gebleven. In het deel uit 2012 zijn alleen een aantal ruimtelijke aanpassingen gedaan om de bestaande lokalen te verg-roten en onderling beter met elkaar te verbinden.

Belangrijk uitgangspunt van het plan was het veranderen van de klassieke leeromgeving met klaslokalen naar een meer gedifferentieerde leeromgeving met naast de groepsruimtes ook kleinere leerplekken voor kleinere groepen leerlingen en individuele begeleiding dicht bij de groepsruimtes. Overbodige en onnodig grote ver-keersruimtes en bergingen zijn veranderd in leerplekken door het hele gebouw waardoor de school één conti-nue leeromgeving is geworden. Deze ‘chirurgische’ aanpak leverde extra ruimte op in de lesvleugel zonder het gebouw hiervoor daadwerkelijk te hoeven vergroten.

De prachtige hoge en ruime klaslokalen, met licht van twee kanten, zijn gehandhaafd en onderling verbonden door het plaatsen van kleine transparante zelfstandige werkruimtes. Hierdoor kunnen leerlingen in kleine groepjes
geconcentreerd werken en is groepsdoorbroken en gezamenlijk onderwijs mogelijk.
Verder zijn op verschillende plekken ruimtes geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik: de aula is ook het speellokaal, de centrale hal is ook een bibliotheek met studieplekken en de aula is te vergroten door koppe-ling met de naastgelegen ouderruimte.

Een belangrijk onderdeel van de plannen was de vergroting van de gymzaal. Hiervoor is één van de vleugels van het gebouw op een onzichtbare en restauratieve wijze verlengd. De nieuwe maat van de gymzaal maakt het mogelijk om met meerdere groepen tegelijk te gymmen en de ruimte ook beter extern te kunnen verhuren.
Door de kleedkamers naar de zolder te verplaatsen werd ook de nodige ruimte vrijgemaakt voor een grote toestellenberging, een ruimte voor de gymleerkracht en een brede toegang naar de gymzaal.

Innoveren met bergruimte: overal vast meubilair op maat
Een onlosmakelijk onderdeel van de verbouwing is het meubilair op maat dat overal in het gebouw een plek heeft gekregen. De aanwezigheid van voldoende kastruimte, ter vervanging van de tot leerruimtes omge-vormde opslagruimtes, is cruciaal voor het goed functioneren van de school. Niet alleen om lesmateriaal, jas-sen en tassen op te bergen maar ook om het werk van kinderen tentoon te stellen zoals in de vernieuwde entreehal die het hart van de school vormt.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Projectmanagement /
gedel. opdrachtgever: Hevo BV, Den Bosch
Aannemer: Aannemingsbedrijf J.M. Putter, Uitgeest
Architect: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Meewerkend architect: NAP architecten, Amsterdam
Directievoering: Xandloper, Wezep
Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Adviseur installaties: Klictet, Waalwijk
Adviseur bouwfysica: Peutz, Zoetermeer
Uitvoering E-installaties: Klaver Technisch Bedrijf, Obdam
Uitvoering W-installaties: Willems Uden Technische Installaties

Ontwerp en voorbereiding: mei 2016-juli 2017
Bouw: juli 2017-juli 2018
 
01-04
2019

  Vernieuwbouw Slotermeerschool Amsterdam
Projecten
 
  Na een periode waarin nog de laatste hand is gelegd aan de inrichting van de speelpleinen en de laatste puntjes op de ‘i’ zijn gezet wat betreft de inrichting sinds de opening begin dit jaar, draait de vernieuwde Slotermeerschool volop en genieten leerlingen en team van de nieuwe open en inspirerende leeromgeving die in de bestaande H-school is gerealiseerd.

De Slotermeerschool is een basisschool voor 18 groepen en één van de best bewaardegebleven H-scholen waarvan er in de wederopbouwperiode tussen 1954 en 1960 door de Dienst Publieke Werken 10 exemplaren zijn gebouwd in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. De Slotermeerschool is sinds 2011 een gemeente-lijk monument en is ongeveer 3500 m2 groot.

De H-school, ook wel Burgemeestersschool genoemd, is oorspronkelijk gebouwd als basisschool en kenmerkt zich door een H-vormige plattegrond waarbij binnen- en buitenruimtes als een integraal geheel zijn ontworpen. De school heeft lichte, ruime en hoge klaslokalen en een indrukwekkende grote aula met podium en overal heel veel licht. Het gebouw bestaat uit twee langwerpige volumes met respectievelijk de lokalen en de alge-mene voorzieningen zoals de aula, de gymzaal en de kantoor- en annexruimtes. De beide volumes zijn door glazen gangen met elkaar verbonden waartussen zich besloten en halfbesloten buitenruimtes bevinden. In 2012 is de school aan de noordzijde uitgebreid met een nieuwe 3e vleugel met 8 groepsruimtes.

De school voldeed na 60 jaar niet meer aan de ruimtelijke en technische eisen van deze tijd met veel achter-stallig onderhoud, een slechte thermische isolatie en een ongezond binnenklimaat voor de leerkrachten en leerlingen.
Bovendien wilde het schoolteam het gebouw ruimtelijk geschikt maken voor hun nieuw ontwikkelde onderwijs-visie.

De school is daarom zowel functioneel als technisch toekomstbestendig, duurzaam en passend gemaakt waarbij het zwaartepunt lag op de verbouwing van het oorspronkelijke gebouw. Daar is maximaal gestreefd naar handhaving van de oorspronkelijke kwaliteiten van de school en het bijzondere type van de H-school waarbij de ruime, lichte en open opzet van de school is gekoesterd en waar mogelijk nog is versterkt. De oor-spronkelijke indeling van de plattegrond is nagenoeg intact gebleven. De verschillende groepsruimtes, de aula, de gymzaal, de gangen en de entreehal zijn allemaal op dezelfde plek gebleven. In het deel uit 2012 zijn alleen een aantal ruimtelijke aanpassingen gedaan om de bestaande lokalen te verg-roten en onderling beter met elkaar te verbinden.

Belangrijk uitgangspunt van het plan was het veranderen van de klassieke leeromgeving met klaslokalen naar een meer gedifferentieerde leeromgeving met naast de groepsruimtes ook kleinere leerplekken voor kleinere groepen leerlingen en individuele begeleiding dicht bij de groepsruimtes. Overbodige en onnodig grote ver-keersruimtes en bergingen zijn veranderd in leerplekken door het hele gebouw waardoor de school één conti-nue leeromgeving is geworden. Deze ‘chirurgische’ aanpak leverde extra ruimte op in de lesvleugel zonder het gebouw hiervoor daadwerkelijk te hoeven vergroten.

De prachtige hoge en ruime klaslokalen, met licht van twee kanten, zijn gehandhaafd en onderling verbonden door het plaatsen van kleine transparante zelfstandige werkruimtes. Hierdoor kunnen leerlingen in kleine groepjes
geconcentreerd werken en is groepsdoorbroken en gezamenlijk onderwijs mogelijk.
Verder zijn op verschillende plekken ruimtes geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik: de aula is ook het speellokaal, de centrale hal is ook een bibliotheek met studieplekken en de aula is te vergroten door koppe-ling met de naastgelegen ouderruimte.

Een belangrijk onderdeel van de plannen was de vergroting van de gymzaal. Hiervoor is één van de vleugels van het gebouw op een onzichtbare en restauratieve wijze verlengd. De nieuwe maat van de gymzaal maakt het mogelijk om met meerdere groepen tegelijk te gymmen en de ruimte ook beter extern te kunnen verhuren.
Door de kleedkamers naar de zolder te verplaatsen werd ook de nodige ruimte vrijgemaakt voor een grote toestellenberging, een ruimte voor de gymleerkracht en een brede toegang naar de gymzaal.

Innoveren met bergruimte: overal vast meubilair op maat
Een onlosmakelijk onderdeel van de verbouwing is het meubilair op maat dat overal in het gebouw een plek heeft gekregen. De aanwezigheid van voldoende kastruimte, ter vervanging van de tot leerruimtes omge-vormde opslagruimtes, is cruciaal voor het goed functioneren van de school. Niet alleen om lesmateriaal, jas-sen en tassen op te bergen maar ook om het werk van kinderen tentoon te stellen zoals in de vernieuwde entreehal die het hart van de school vormt.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Projectmanagement /
gedel. opdrachtgever: Hevo BV, Den Bosch
Aannemer: Aannemingsbedrijf J.M. Putter, Uitgeest
Architect: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Meewerkend architect: NAP architecten, Amsterdam
Directievoering: Xandloper, Wezep
Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Adviseur installaties: Klictet, Waalwijk
Adviseur bouwfysica: Peutz, Zoetermeer
Uitvoering E-installaties: Klaver Technisch Bedrijf, Obdam
Uitvoering W-installaties: Willems Uden Technische Installaties

Ontwerp en voorbereiding: mei 2016-juli 2017
Bouw: juli 2017-juli 2018
 
08-02
2019

  Kantoor Lucas Bols in gebruik genomen
Nieuws
 
  Op 28 januari jl. hebben de medewerkers van Lucas Bols hun geheel vernieuwde kantoor na een verbouwing van 6 maanden weer in gebruik genomen. Daarmee is iedereen weer terug in de 3 panden aan de Paulus Potterstraat waar ook de Bols Bartending Academy en de Bols Experience zijn gevestigd. De terugkomst betekent de defintieve stap naar een nieuwe manier van flexibel werken voor de medewerkers en biedt nieuwe mogelijkheden om in de toekomst te vernieuwen en te groeien. Hiervoor zijn de 3 kantoorverdiepingen volledig getransformeerd van een zware ‘corporate’ sfeer met allemaal afgesloten kantoorruimtes naar open en lichte ruimtes die open met elkaar zijn verbonden. Zo is een lichte en transparante werkomgeving ontstaan met allerlei ruimtes voor verschilende soorten werkzaamheden: open werkruimtes, formele en informele werk-en overlegplekken en een nieuw werkcafé op de eerste verdieping met uitzicht over het Museumplein.
 
08-02
2019

  Kantoor Lucas Bols in gebruik genomen
Utiliteitsbouw
 
  Op 28 januari jl. hebben de medewerkers van Lucas Bols hun geheel vernieuwde kantoor na een verbouwing van 6 maanden weer in gebruik genomen. Daarmee is iedereen weer terug in de 3 panden aan de Paulus Potterstraat waar ook de Bols Bartending Academy en de Bols Experience zijn gevestigd. De terugkomst betekent de defintieve stap naar een nieuwe manier van flexibel werken voor de medewerkers en biedt nieuwe mogelijkheden om in de toekomst te vernieuwen en te groeien. Hiervoor zijn de 3 kantoorverdiepingen volledig getransformeerd van een zware ‘corporate’ sfeer met allemaal afgesloten kantoorruimtes naar open en lichte ruimtes die open met elkaar zijn verbonden. Zo is een lichte en transparante werkomgeving ontstaan met allerlei ruimtes voor verschilende soorten werkzaamheden: open werkruimtes, formele en informele werk-en overlegplekken en een nieuw werkcafé op de eerste verdieping met uitzicht over het Museumplein.
 
04-02
2019

  'BouwWoonLeef' filmt op Slotermeerschool
Scholen
 
  Het programma ‘Bouw Woon Leef’ is deze maand neergestreken in Amsterdam Nieuw West
en kwam filmen op de volledig gerenoveerde Slotermeerschool. Architect Rowin Petersma en
adviseur Wilma Kempinga vertellen over de kracht van de H-school uit de jaren 50, over
de vele kansen die dit schooltype biedt voor modern en vernieuwend basisonderwijs en over
de manier waarop dat bij de Slotermeerschool is gerealiseerd. En de kinderen vertellen ook zelf
over hun vernieuwde school. De gehele uitzending is te zien op 19 februari a.s. bij AT5 !
Klik hier voor de video.
 
04-02
2019

  'BouwWoonLeef' filmt op Slotermeerschool
Nieuws
 
  Het programma ‘Bouw Woon Leef’ is deze maand neergestreken in Amsterdam Nieuw West
en kwam filmen op de volledig gerenoveerde Slotermeerschool. Architect Rowin Petersma en
adviseur Wilma Kempinga vertellen over de kracht van de H-school uit de jaren 50, over
de vele kansen die dit schooltype biedt voor modern en vernieuwend basisonderwijs en over
de manier waarop dat bij de Slotermeerschool is gerealiseerd. En de kinderen vertellen ook zelf
over hun vernieuwde school. De gehele uitzending is te zien op 19 februari a.s. bij AT5 !
Klik hier voor de video.
 
28-01
2019

  Slotermeerschool geopend !
Nieuws
 
  Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de Slotermeerschool in Amsterdam hun totaal vernieuwde school officieel geopend. Onder leiding van de ‘Klankenkaravaan' gaven alle leerlingen in de gymzaal een dans- en muziekvoorstelling en bouwden met elkaar een knallend feestje om daarna samen ceremonieel een dik lint door te knippen.
Veel dank voor de samenwerking en felicitaties met het mooie resultaat voor schoolteam Slotermeerschool, Stichting Westelijke Tuinsteden, NAP, Hevo, Pieters Bouwtechniek, Aannemingsbedrijf Putter, Klictet, Peutz, Zandloper, Klaver, Willems, Schuurmans en Kolk Interieurs.
 
28-01
2019

  Slotermeerschool geopend !
Scholen
 
  Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de Slotermeerschool in Amsterdam hun totaal vernieuwde school officieel geopend. Onder leiding van de ‘Klankenkaravaan' gaven alle leerlingen in de gymzaal een dans- en muziekvoorstelling en bouwden met elkaar een knallend feestje om daarna samen ceremonieel een dik lint door te knippen.
Veel dank voor de samenwerking en felicitaties met het mooie resultaat voor schoolteam Slotermeerschool, Stichting Westelijke Tuinsteden, NAP, Hevo, Pieters Bouwtechniek, Aannemingsbedrijf Putter, Klictet, Peutz, Zandloper, Klaver, Willems, Schuurmans en Kolk Interieurs.
 
30-12
2018

  Hoofdkantoor Lucas Bols opgeleverd
Utiliteitsbouw
 
  Net voor de kerst is de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols opgeleverd.Na een bouwtijd van ruim 5 maanden zijn 3 verdiepingen van de 3 panden aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam getransformeerd naar een totaal vernieuwde kantooromgeving; van corporate en ‘zwaar’ naar open en licht.
De fase van de inrichting is nu begonnen en eind januari zullen de medewerkers weer
terugkeren naar hun vertrouwde plek in de stad en zijn de Bols Experience, de Bols Bartending Academy en de werkplekken weer samen op één plek.
 
30-12
2018

  Hoofdkantoor Lucas Bols opgeleverd
Nieuws
 
  Net voor de kerst is de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols opgeleverd.Na een bouwtijd van ruim 5 maanden zijn 3 verdiepingen van de 3 panden aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam getransformeerd naar een totaal vernieuwde kantooromgeving; van corporate en ‘zwaar’ naar open en licht.
De fase van de inrichting is nu begonnen en eind januari zullen de medewerkers weer
terugkeren naar hun vertrouwde plek in de stad en zijn de Bols Experience, de Bols Bartending Academy en de werkplekken weer samen op één plek.
 
01-10
2018

  Bouw in Hal 12 Zevenaar gestart
Transformatie
 
  Kort geleden is de bouw gestart van de laatste fase van de verbouwing van 'Hal 12' in Zevenaar. Deze fase is het grote sluitstuk van de totale transformatie van de voormalige productiehal van de BAT sigarettenfabriek tot een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en ver daarbuiten. Straks zullen o.a. het Filmhuis, het Liemers Museum, de Liemers bibliotheek, de volksuniversiteit, Caleidoz, het Musiater, het streekarchief en de Gemeente Zevenaar op deze plek onder één dak gaan samenwerken.In september 2019 zal het hele project zijn opgeleverd.
Hier liggen als een bouwpakket de kalkzandstenen blokken klaar voor de bouw van de filmzalen die als vrijstaande volumes in de hal zullen worden geplaatst. Wordt vervolgd !
 
01-10
2018

  Bouw in Hal 12 Zevenaar gestart
Utiliteitsbouw
 
  Kort geleden is de bouw gestart van de laatste fase van de verbouwing van 'Hal 12' in Zevenaar. Deze fase is het grote sluitstuk van de totale transformatie van de voormalige productiehal van de BAT sigarettenfabriek tot een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en ver daarbuiten. Straks zullen o.a. het Filmhuis, het Liemers Museum, de Liemers bibliotheek, de volksuniversiteit, Caleidoz, het Musiater, het streekarchief en de Gemeente Zevenaar op deze plek onder één dak gaan samenwerken.In september 2019 zal het hele project zijn opgeleverd.
Hier liggen als een bouwpakket de kalkzandstenen blokken klaar voor de bouw van de filmzalen die als vrijstaande volumes in de hal zullen worden geplaatst. Wordt vervolgd !
 
01-10
2018

  Bouw in Hal 12 Zevenaar gestart
Nieuws
 
  Kort geleden is de bouw gestart van de laatste fase van de verbouwing van 'Hal 12' in Zevenaar. Deze fase is het grote sluitstuk van de totale transformatie van de voormalige productiehal van de BAT sigarettenfabriek tot een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en ver daarbuiten. Straks zullen o.a. het Filmhuis, het Liemers Museum, de Liemers bibliotheek, de volksuniversiteit, Caleidoz, het Musiater, het streekarchief en de Gemeente Zevenaar op deze plek onder één dak gaan samenwerken.In september 2019 zal het hele project zijn opgeleverd.
Hier liggen als een bouwpakket de kalkzandstenen blokken klaar voor de bouw van de filmzalen die als vrijstaande volumes in de hal zullen worden geplaatst. Wordt vervolgd !
 
30-08
2018

  Start verbouwing hoofdkantoor Lucas Bols
Nieuws
 
  Ruim een jaar na de eerste schetsvoorstellen is er 6 weken geleden gestart met de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols in Amsterdam en hebben de medewerkers
onlangs tijdens de Hard Hat Tour een eerste kijkje kunnen nemen in de inmiddels volledig
gestripte ruimtes. Ondanks de ruwbouw van dit moment was al goed zichtbaar hoe de ruimtes straks de basis zullen gaan vormen voor de nieuwe open werkomgeving zonder vaste werkplekken met ruimtes voor ontmoeting, concentratie, overleg én een werkcafé. Begin november verhuizen de medewerkers terug naar het volledig vernieuwde kantoor maar voor die tijd komt er zeker nog een tweede Hard Hat Tour !
 
30-08
2018

  Start verbouwing hoofdkantoor Lucas Bols
Utiliteitsbouw
 
  Ruim een jaar na de eerste schetsvoorstellen is er 6 weken geleden gestart met de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols in Amsterdam en hebben de medewerkers
onlangs tijdens de Hard Hat Tour een eerste kijkje kunnen nemen in de inmiddels volledig
gestripte ruimtes. Ondanks de ruwbouw van dit moment was al goed zichtbaar hoe de ruimtes straks de basis zullen gaan vormen voor de nieuwe open werkomgeving zonder vaste werkplekken met ruimtes voor ontmoeting, concentratie, overleg én een werkcafé. Begin november verhuizen de medewerkers terug naar het volledig vernieuwde kantoor maar voor die tijd komt er zeker nog een tweede Hard Hat Tour !
 
01-07
2018

  Groen licht voor Hal 12 !
Utiliteitsbouw
 
  Eind april is er definitief groen licht gekomen voor de technische uitwerking en de realisatie van de verdere transformatie van Hal 12, de voormalig productiehal van de BAT sigarettenfabriek in Zevenaar.
Na een intensieve periode waarin we met de gemeente, toekomstige gebruikers, de aannemer en adviseurs aan de plannen hebben gewerkt is nu, na financiële toetsing en planbijstelling, het definitief ontwerp vastgesteld en klaar voor verdere uitwerking. Begin september zal er met de bouw worden gestart.
De werkzaamheden betreffen de 3e fase van de transformatie van Hal 12 met een totaal oppervlak van ca. 7200 m2. Nadat in januari 2016 een deel van het gemeentehuis zijn intrek in de hal nam en in de zomer van 2017 de Regionale Sociale Dienst volgde, zullen in het voorjaar van 2019 verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Liemers Museum, de Biblioheek Liemers, Caleidoz, het Musiater en het Filmhuis hun intrek nemen in
Hal 12.
Behalve dat Hal 12 een nieuw onderdak zal bieden voor tal van instellingen en voorzieningen in Zevenaar en De Liemers zal Hal 12 ook een nieuwe vorm van samenwerking tussen deze instellingen inluiden. De hal is ontworpen als een mutifunctioneel gebouw waarin verschillende ruimtes zoals filmzalen, werkruimtes, expositieruimtes, vergader-en presentatieruimtes voor het gebruik door alle gebruikers zijn ontworpen. Samenwerkingen die nu al tussen de verschillende instellingen plaatsvinden zullen daardoor makkelijker en intensiever worden en nieuwe kansen gaan bieden voor de gebruikers en de inwoners van De Liemers. De al aanwezige ruimtes van de gemeente en de Regionale Sociale Dienst zullen gedeeltelijk worden aangepast en één nieuw ruimtelijk en functioneel geheel gaan vormen met de andere functies.
 
01-07
2018

  Groen licht voor Hal 12 !
Nieuws
 
  Eind april is er definitief groen licht gekomen voor de technische uitwerking en de realisatie van de verdere transformatie van Hal 12, de voormalig productiehal van de BAT sigarettenfabriek in Zevenaar.
Na een intensieve periode waarin we met de gemeente, toekomstige gebruikers, de aannemer en adviseurs aan de plannen hebben gewerkt is nu, na financiële toetsing en planbijstelling, het definitief ontwerp vastgesteld en klaar voor verdere uitwerking. Begin september zal er met de bouw worden gestart.
De werkzaamheden betreffen de 3e fase van de transformatie van Hal 12 met een totaal oppervlak van ca. 7200 m2. Nadat in januari 2016 een deel van het gemeentehuis zijn intrek in de hal nam en in de zomer van 2017 de Regionale Sociale Dienst volgde, zullen in het voorjaar van 2019 verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Liemers Museum, de Biblioheek Liemers, Caleidoz, het Musiater en het Filmhuis hun intrek nemen in
Hal 12.
Behalve dat Hal 12 een nieuw onderdak zal bieden voor tal van instellingen en voorzieningen in Zevenaar en De Liemers zal Hal 12 ook een nieuwe vorm van samenwerking tussen deze instellingen inluiden. De hal is ontworpen als een mutifunctioneel gebouw waarin verschillende ruimtes zoals filmzalen, werkruimtes, expositieruimtes, vergader-en presentatieruimtes voor het gebruik door alle gebruikers zijn ontworpen. Samenwerkingen die nu al tussen de verschillende instellingen plaatsvinden zullen daardoor makkelijker en intensiever worden en nieuwe kansen gaan bieden voor de gebruikers en de inwoners van De Liemers. De al aanwezige ruimtes van de gemeente en de Regionale Sociale Dienst zullen gedeeltelijk worden aangepast en één nieuw ruimtelijk en functioneel geheel gaan vormen met de andere functies.
 
01-07
2018

  Groen licht voor Hal 12 !
Transformatie
 
  Eind april is er definitief groen licht gekomen voor de technische uitwerking en de realisatie van de verdere transformatie van Hal 12, de voormalig productiehal van de BAT sigarettenfabriek in Zevenaar.
Na een intensieve periode waarin we met de gemeente, toekomstige gebruikers, de aannemer en adviseurs aan de plannen hebben gewerkt is nu, na financiële toetsing en planbijstelling, het definitief ontwerp vastgesteld en klaar voor verdere uitwerking. Begin september zal er met de bouw worden gestart.
De werkzaamheden betreffen de 3e fase van de transformatie van Hal 12 met een totaal oppervlak van ca. 7200 m2. Nadat in januari 2016 een deel van het gemeentehuis zijn intrek in de hal nam en in de zomer van 2017 de Regionale Sociale Dienst volgde, zullen in het voorjaar van 2019 verschillende culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Liemers Museum, de Biblioheek Liemers, Caleidoz, het Musiater en het Filmhuis hun intrek nemen in
Hal 12.
Behalve dat Hal 12 een nieuw onderdak zal bieden voor tal van instellingen en voorzieningen in Zevenaar en De Liemers zal Hal 12 ook een nieuwe vorm van samenwerking tussen deze instellingen inluiden. De hal is ontworpen als een mutifunctioneel gebouw waarin verschillende ruimtes zoals filmzalen, werkruimtes, expositieruimtes, vergader-en presentatieruimtes voor het gebruik door alle gebruikers zijn ontworpen. Samenwerkingen die nu al tussen de verschillende instellingen plaatsvinden zullen daardoor makkelijker en intensiever worden en nieuwe kansen gaan bieden voor de gebruikers en de inwoners van De Liemers. De al aanwezige ruimtes van de gemeente en de Regionale Sociale Dienst zullen gedeeltelijk worden aangepast en één nieuw ruimtelijk en functioneel geheel gaan vormen met de andere functies.
 
01-07
2018

  Verbouwing woonhuis Java-eiland klaar
Woonhuizen
 
  Onlangs is de verbouwing van een woonhuis aan de Seranggracht op het Java-eiland in Amsterdam opgeleverd.
Het huis ligt aan één van de dwarsgrachtjes die een kenmerkend onderdeel zijn van het nieuwe woongebied aan de oostkant van de stad dat is ontstaan aan het eind van jaren 90. De grachtjes hebben een verassend intieme sfeer in de grootstedelijke opzet van het gebied gelegen tussen het het IJ en het binnenwater aan de zuidkant. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping waren ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen hadden een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis.
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’. Het gehele interieur is vernieuwd en ontworpen om het ruimtelijk concept van het plan te ondersteunen en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen. Het huis is wit en licht gemaakt en vormgegeven als een neutrale basis met lange diagonale doorzichten en verbindingen tussen alle ruimtes. Hiervoor zijn nieuwe vides gemaakt en bestaande vides vergoot. Alle kozijnen in de achtergevel zijn vervangen door nieuwe schuifpuien, dunner en opener dan de oude om nog meer licht binnen te halen en een abstracter beeld te creëren dat past bij het interieur.

Projectgegevens
Opdrachtgevers: Monika Veric en Francis Condon
Ontwerp: Rowin Petersma m.n.v. Susanne Vruwink en Gilles Trevetin
Advies constructie: Ingenieursgroep, Amsterdam
Uitvoering: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
 
01-07
2018

  Verbouwing woonhuis Java-eiland klaar
Nieuws
 
  Onlangs is de verbouwing van een woonhuis aan de Seranggracht op het Java-eiland in Amsterdam opgeleverd.
Het huis ligt aan één van de dwarsgrachtjes die een kenmerkend onderdeel zijn van het nieuwe woongebied aan de oostkant van de stad dat is ontstaan aan het eind van jaren 90. De grachtjes hebben een verassend intieme sfeer in de grootstedelijke opzet van het gebied gelegen tussen het het IJ en het binnenwater aan de zuidkant. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping waren ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen hadden een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis.
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’. Het gehele interieur is vernieuwd en ontworpen om het ruimtelijk concept van het plan te ondersteunen en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen. Het huis is wit en licht gemaakt en vormgegeven als een neutrale basis met lange diagonale doorzichten en verbindingen tussen alle ruimtes. Hiervoor zijn nieuwe vides gemaakt en bestaande vides vergoot. Alle kozijnen in de achtergevel zijn vervangen door nieuwe schuifpuien, dunner en opener dan de oude om nog meer licht binnen te halen en een abstracter beeld te creëren dat past bij het interieur.

Projectgegevens
Opdrachtgevers: Monika Veric en Francis Condon
Ontwerp: Rowin Petersma m.n.v. Susanne Vruwink en Gilles Trevetin
Advies constructie: Ingenieursgroep, Amsterdam
Uitvoering: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
 
01-07
2018

  Verbouwing woonhuis Java-eiland klaar
Interieur
 
  Onlangs is de verbouwing van een woonhuis aan de Seranggracht op het Java-eiland in Amsterdam opgeleverd.
Het huis ligt aan één van de dwarsgrachtjes die een kenmerkend onderdeel zijn van het nieuwe woongebied aan de oostkant van de stad dat is ontstaan aan het eind van jaren 90. De grachtjes hebben een verassend intieme sfeer in de grootstedelijke opzet van het gebied gelegen tussen het het IJ en het binnenwater aan de zuidkant. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping waren ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen hadden een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis.
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’. Het gehele interieur is vernieuwd en ontworpen om het ruimtelijk concept van het plan te ondersteunen en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen. Het huis is wit en licht gemaakt en vormgegeven als een neutrale basis met lange diagonale doorzichten en verbindingen tussen alle ruimtes. Hiervoor zijn nieuwe vides gemaakt en bestaande vides vergoot. Alle kozijnen in de achtergevel zijn vervangen door nieuwe schuifpuien, dunner en opener dan de oude om nog meer licht binnen te halen en een abstracter beeld te creëren dat past bij het interieur.

Projectgegevens
Opdrachtgevers: Monika Veric en Francis Condon
Ontwerp: Rowin Petersma m.n.v. Susanne Vruwink en Gilles Trevetin
Advies constructie: Ingenieursgroep, Amsterdam
Uitvoering: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
 
22-06
2018

  Nog een maand !
Nieuws
 
  Nog een maand en de verbouwing van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West is klaar. De aannemer heeft de eindsprint ingezet om alles op tijd klaar te krijgen zodat in de zomerperiode de verdere inrichting en verhuizing kan plaatsvinden. Op tijd voor de leerlingen, het schoolteam en de ouders om het nieuwe schooljaar na een jaar van omzwervingen op verschillende tijdelijke lokaties weer terug te keren in het volledig vernieuwde gebouw en een frisse start te maken.
In de aula en het speellokaal is de nieuwe vloer net gelegd en nog nat. Samen met deze ruimte zullen straks de ouderruimte, de teamruimte, het podium en de centrale hal één ruimtelijk geheel vormen tot het nieuwe kloppend hart van de school. Wordt vervolgd !
 
22-06
2018

  Nog een maand !
Scholen
 
  Nog een maand en de verbouwing van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West is klaar. De aannemer heeft de eindsprint ingezet om alles op tijd klaar te krijgen zodat in de zomerperiode de verdere inrichting en verhuizing kan plaatsvinden. Op tijd voor de leerlingen, het schoolteam en de ouders om het nieuwe schooljaar na een jaar van omzwervingen op verschillende tijdelijke lokaties weer terug te keren in het volledig vernieuwde gebouw en een frisse start te maken.
In de aula en het speellokaal is de nieuwe vloer net gelegd en nog nat. Samen met deze ruimte zullen straks de ouderruimte, de teamruimte, het podium en de centrale hal één ruimtelijk geheel vormen tot het nieuwe kloppend hart van de school. Wordt vervolgd !
 
01-02
2018

  Opdracht verbouwing hoofdkantoor Bols
Nieuws
 
  Nadat we in de zomer van 2017 een eerste oriënterende studie hadden uitgevoerd, hebben we onlangs opdracht gekregen voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam. Sinds de terugkeer van het uit 1575 stammende bedrijf naar Amsterdam in 2006, heeft
Lucas Bols een gestage groei doorgemaakt in Nederland en daarbuiten. Voor Bols betekent de groei, nu 12 jaar later, een logisch moment voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf. Onderdeel hiervan is de geleidelijke verandering in de interne manier van werken naar een meer open, transparante en flexibele organisatie die past bij het toenemende internationale en moderne karakter van het bedrijf. Onderdeel van die transitie is ook de fysieke werkomgeving van de kantoren zelf.
Het kantoor zal daarom transformeren van de huidige klassieke en meer corporate opzet naar een veel openere en transparantere werkomgeving op basis van de uitgangspunten van het ‘nieuwe werken’. Medewerkers zullen geen vaste plekken meer hebben maar afhankelijk van het type werk en overleg kunnen kiezen uit verschillende soorten werk-en overlegplekken. Van heel open tot afgesloten om je te kunnen concentreren, van formeel en zakelijk voor ‘hoog’ bezoek tot informeel voor contact en overleg.
De toekomstige werkomgeving van Bols zal daardoor optimaal gericht zijn op ontmoeting, samenwerking en het groeiende internationale karakter van het bedrijf. Het kantoor zal ook een meer toegankelijker karakter krijgen in aansluiting op de Bartending Academy en de House of Bols. Op de eerste verdieping zal een nieuw werkcafé ruimte bieden voor ontmoeting met bezoekers, informeel overleg, presentaties, lunch en koffie.
 
01-02
2018

  Opdracht verbouwing hoofdkantoor Bols
Utiliteitsbouw
 
  Nadat we in de zomer van 2017 een eerste oriënterende studie hadden uitgevoerd, hebben we onlangs opdracht gekregen voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam. Sinds de terugkeer van het uit 1575 stammende bedrijf naar Amsterdam in 2006, heeft
Lucas Bols een gestage groei doorgemaakt in Nederland en daarbuiten. Voor Bols betekent de groei, nu 12 jaar later, een logisch moment voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf. Onderdeel hiervan is de geleidelijke verandering in de interne manier van werken naar een meer open, transparante en flexibele organisatie die past bij het toenemende internationale en moderne karakter van het bedrijf. Onderdeel van die transitie is ook de fysieke werkomgeving van de kantoren zelf.
Het kantoor zal daarom transformeren van de huidige klassieke en meer corporate opzet naar een veel openere en transparantere werkomgeving op basis van de uitgangspunten van het ‘nieuwe werken’. Medewerkers zullen geen vaste plekken meer hebben maar afhankelijk van het type werk en overleg kunnen kiezen uit verschillende soorten werk-en overlegplekken. Van heel open tot afgesloten om je te kunnen concentreren, van formeel en zakelijk voor ‘hoog’ bezoek tot informeel voor contact en overleg.
De toekomstige werkomgeving van Bols zal daardoor optimaal gericht zijn op ontmoeting, samenwerking en het groeiende internationale karakter van het bedrijf. Het kantoor zal ook een meer toegankelijker karakter krijgen in aansluiting op de Bartending Academy en de House of Bols. Op de eerste verdieping zal een nieuw werkcafé ruimte bieden voor ontmoeting met bezoekers, informeel overleg, presentaties, lunch en koffie.
 
01-02
2018

  Opdracht verbouwing hoofdkantoor Bols
Interieur
 
  Nadat we in de zomer van 2017 een eerste oriënterende studie hadden uitgevoerd, hebben we onlangs opdracht gekregen voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de verbouwing van het hoofdkantoor van Lucas Bols aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam. Sinds de terugkeer van het uit 1575 stammende bedrijf naar Amsterdam in 2006, heeft
Lucas Bols een gestage groei doorgemaakt in Nederland en daarbuiten. Voor Bols betekent de groei, nu 12 jaar later, een logisch moment voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf. Onderdeel hiervan is de geleidelijke verandering in de interne manier van werken naar een meer open, transparante en flexibele organisatie die past bij het toenemende internationale en moderne karakter van het bedrijf. Onderdeel van die transitie is ook de fysieke werkomgeving van de kantoren zelf.
Het kantoor zal daarom transformeren van de huidige klassieke en meer corporate opzet naar een veel openere en transparantere werkomgeving op basis van de uitgangspunten van het ‘nieuwe werken’. Medewerkers zullen geen vaste plekken meer hebben maar afhankelijk van het type werk en overleg kunnen kiezen uit verschillende soorten werk-en overlegplekken. Van heel open tot afgesloten om je te kunnen concentreren, van formeel en zakelijk voor ‘hoog’ bezoek tot informeel voor contact en overleg.
De toekomstige werkomgeving van Bols zal daardoor optimaal gericht zijn op ontmoeting, samenwerking en het groeiende internationale karakter van het bedrijf. Het kantoor zal ook een meer toegankelijker karakter krijgen in aansluiting op de Bartending Academy en de House of Bols. Op de eerste verdieping zal een nieuw werkcafé ruimte bieden voor ontmoeting met bezoekers, informeel overleg, presentaties, lunch en koffie.
 
15-11
2017

  Opdracht verbouwing woonhuis Java-eiland
Nieuws
 
  Onlangs hebben we opdracht gekregen voor de verbouwing van één van de grachtenpandjes op het Java-eiland in Amsterdam. Het langgerekte Java-eiland in het oosten van Amsterdam, ontwikkeld als nieuw woongebied in de jaren 90 en begin 2000, wordt gekenmerkt door de combinatie van grootstedelijke bebouwing aan de beide kadekanten met daartussen een geborgen en kleinschalige woonsfeer van hoven en dwarsgrachtjes. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe gestapelde verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping zijn ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen bevatten een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp zal worden het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’.Verder zal het gehele interieur worden vernieuwd en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen.
 
15-11
2017

  Opdracht verbouwing woonhuis Java-eiland
Interieur
 
  Onlangs hebben we opdracht gekregen voor de verbouwing van één van de grachtenpandjes op het Java-eiland in Amsterdam. Het langgerekte Java-eiland in het oosten van Amsterdam, ontwikkeld als nieuw woongebied in de jaren 90 en begin 2000, wordt gekenmerkt door de combinatie van grootstedelijke bebouwing aan de beide kadekanten met daartussen een geborgen en kleinschalige woonsfeer van hoven en dwarsgrachtjes. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe gestapelde verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping zijn ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen bevatten een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp zal worden het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’.Verder zal het gehele interieur worden vernieuwd en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen.
 
15-11
2017

  Opdracht verbouwing woonhuis Java-eiland
Woonhuizen
 
  Onlangs hebben we opdracht gekregen voor de verbouwing van één van de grachtenpandjes op het Java-eiland in Amsterdam. Het langgerekte Java-eiland in het oosten van Amsterdam, ontwikkeld als nieuw woongebied in de jaren 90 en begin 2000, wordt gekenmerkt door de combinatie van grootstedelijke bebouwing aan de beide kadekanten met daartussen een geborgen en kleinschalige woonsfeer van hoven en dwarsgrachtjes. De kleinschaligheid aan de grachtjes wordt ondersteund door een bebouwing van individuele en verschillend vormgegeven hedendaagse grachtenpanden.
Het betreffende pand, gebouwd in 2000, bestaat uit 5 smalle en ondiepe gestapelde verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping zijn ruimtelijk met een vide en binnentrap met elkaar verbonden. De daarboven gelegen verdiepingen bevatten een aantal introverte slaap-en werkruimtes zonder veel relatie met de rest van het huis. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp zal worden het meer tot één geheel maken van het huis en het openen van alle verdiepingen van voor tot achtergevel tot een 3D ‘doorzonwoning’.Verder zal het gehele interieur worden vernieuwd en een nieuwe en hedendaagse sfeer en uitstraling krijgen.
 
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Interieur
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Woonhuizen
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
31-10
2017

  Woonhuis 26K6 op IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Woonhuis 26K6 is net voor de zomer opgeleverd en na een bouwperiode van ruim 7 maanden hebben de bewoners op 3 juni jl hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het woonhuis staat aan de Bert Haanstrakade op IJburg in Amsterdam en is onderdeel van de ‘Create fase 2’ vrije kavels aan de noordzijde van het Haveneiland.

De spectaculaire locatie van deze kavels aan het IJ met Durgerdam aan de horizon was een van de belangrijkste aanleidingen voor het ontwerp van woonhuis 26K6. Dankzij het verdiepingshoge raam in de 4,20 meter hoge woonkamer op de eerste verdieping aan de voorzijde, genieten de bewoners dagelijks van dit overweldigende uitzicht.

Om het contact met het IJ niet te beperken tot alleen de voorkant van het huis is de woonkamer via een split-level verbonden met de eveneens 4,20 meter hoge eetkeuken aan de achterzijde van de woning. De keuken ligt een halve verdieping hoger dan de woonkamer. Door de woonkamer en de eetkeuken via een open trap met elkaar te verbinden is een visueel doorlopende ruimte ontstaan die de straat- en de tuinzijde van de woning verbindt met elkaar – en het IJ.

Behalve vanuit de woonkamer en de keuken is het IJ ook nog vanaf andere plekken in het huis zichtbaar: de studeerplek op het ‘binnenbalkon’ boven de keuken en de slaapkamer aan de voorzijde op de tweede verdieping. Omdat het binnenbalkon een halve verdieping hoger ligt dan de woonkamer, is ook deze plek visueel verbonden met het IJ. Het binnenbalkon vormt daarnaast de verbinding met twee kinderkamers aan de achterzijde.
Bovenin het huis op de 2e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer. Deze ruimtes zijn meer besloten ontworpen ten opzichte van de andere ruimtes in het huis.

De afwerking van de ruimtes is basic en neutraal en staat ten dienste van de ruimteijkheid en het lichte, neutrale en open karakter van het huis. De wanden zijn wit gestuct., de plafonds zijn van onbehandeld beton, net als de binnenzijde van de achtergevel. De vloeren zijn afgewerkt met een lichtgrijze gietvloer.

Centraal in het huis worden alle ruimtes met elkaar verbonden door open stalen trappen waarvan de onderdelen zo dun en licht mogeijk gedetailleerd zijn om het doorzicht door het huis van voor naar achteren optimaal mogelijk te maken.

In tegenstelling tot het interieur is het exterieur donker van kleur. Door middel van dunne stalen vertikale profielen is het metselwerk van de voorgevel in staande panelen verdeeld waarvan de verdeling overeenkomt met die van de grote gevelpuien. Hierdoor krijgt het huis een vertikale en eigenzinnige uitstraling en het oogt als een groot meubelstuk tussen de andere huizen.

Opdrachtgevers: Hendrike Grootenhuis en Erik Tanis, Amsterdam
Ontwerp: Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Constructeur: Ingenieursgroep, Amsterdam
Aannemer: Van Baaren Aannemers, Lopik
Meubels: Meubelmakerij Het Woud, Weesp

Ontwerp: mei 2015 – augustus 2016
Bouw: oktober 2016 – juni 2017
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Nieuws
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
28-09
2017

  Start vernieuwbouw Slootermeerschool
Scholen
 
  Afgelopen donderdag hebben de leerlingen en het schoolteam van de Slootermeerschool in Amsterdam de start van de vernieuwbouw van hun school gevierd. Onder toeziend oog van de ouders, de leerkrachten en de aannemer hebben leerlingen de eerste onderdelen in de hal gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe openingen naar de aula. Na de zomer van 2018 zullen alle leerlingen weer terug zijn op hun oude vertrouwde plek in de geheel vernieuwde school.
 
08-08
2017

  Nieuwersluis Huis
Interieur
 
  Na een bouwtijd van ruim een half jaar is het verbouwde Nieuwersluis Huis imiddels al weer
een paar maanden klaar. Net op tijd opgeleverd voor de bewoners om te genieten van het
toen beginnende voorjaar op deze bijzondere plek aan de Vecht vlakbij Breukelen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing was behoud van de oorspronkelijke charme van het
‘Hans en Grietje’-achtige huis en tegelijkertijd een eigentijdse en moderne transformatie op
basis van de wensen van de opdrachtgevers.

Het karakteristieke houten huis, bestaande uit een begane grond met een kapverdieping, was
in de loop van de jaren verschillende keren op provisorische wijze was verbouwd en
uitgebreid en verkeerde in slechte staat. Daarom was het, naast het verbouwen van het
interieur, ook nodig om het casco ingrijpend te renoveren, te verbeteren en plaatselijk de
fundering te herstellen.

In de situatie voor de verbouwing had het huis lage en benauwde ruimtes met weinig daglicht.
De ruimtes waren bovendien klein en hadden geen ruimtelijke relatie met elkaar of met de
buitenruimte. De bijzondere ligging van de woning in het groen en op slechts 30 meter afstand
van de Vecht waren daardoor nauwelijks in het huis te ervaren.

De transformatie waarbij het interieur ruim en licht is gemaakt en de binnen-en buitenruimte
aan alle kanten visueel met elkaar verbonden zijn, is in grote lijnen gerealiseerd door drie
eenvoudige en doeltreffende ruimtelijke ingrepen.

Als eerste is op de al bestaande uitbouw van de keuken een dakopbouw met een daklicht
geplaatst. De keuken is hierdoor plaatselijk veel hoger en veel lichter geworden. Als tweede is
de woonkamer dankzij een vide plaatselijk dubbelhoog gemaakt en verbonden met de
entresol op de verdieping. Grenzend hieraan is in de kopgevel een vijf meter hoog verticaal
raam geplaatst. Dit raam reflecteert de dubbelhoge woonkamer en biedt vanaf de entresol
zicht naar buiten.

Verder is aan het meer informele woongedeelte, aan de andere zijde van het huis grenzend
aan de keuken, een glazen uitbouw met een groot daklicht en vide gemaakt die de ruimte
vergroot, verhoogt en het huis opent naar de tuin en de daar aanwezige magnoliaboom.
de daar aanwezige Magnolia boom.

Door, met uitzondering van de slaapkamer met badkamer op de verdieping, de ruimtes in het
huis te vergroten, verhogen en zo open mogelijk met elkaar te verbinden, voelt het huis nu als
één continue ruimte met verschillende sferen en plekken, met lange zichtlijnen binnen en veel
contact met de buitenruimte.

Op strategische plaatsen zijn bovendien binnenwanden verwijderd, doorgangen verbreed en
nieuwe sparingen gemaakt om zoveel mogelijk lange zichtlijnen en de grote maten in het huis
voelbaar te maken.

Vanwege de wens van de opdrachtgevers om het huis ook aan de buitenzijde een rustiger en
meer abstract uiterlijk te geven, is het huis geheel zwart geschilderd. De tamelijk pittoreske
detaillering en de overdaad aan kleuren, tinten en vormen die in de loop van de jaren waren
ontstaan, zijn door deze ingreep ongedaan gemaakt. Door bovendien ook enkele dakkapellen
en ramen te verwijderen en een nieuwe glazen luifel boven de entree toe te voegen, heeft het
huis aan de buitenkant een veel eenduidigere, spannendere en meer hedendaagse vorm en
leesbaarheid gekregen.

Binnen de dorpse sfeer en de veelheid aan verschillende bebouwingssvormen in dit deel van
Nieuwersluis vormt het Nieuwersluis Huis nu een heel eigen en uitgesproken wereld in een
prachtige en bijzondere groene omgeving.

Projectgegevens:
Project: Verbouwing Nieuwersluis Huis
Opdrachtgevers: Ton Keunen en Koos van Plateringen
Aannemer: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
Projectarchitect: Rowin Petersma
Medewerkers: Gilles Trevetin, Adalberto Pacheco
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
BVO: 250 m2
Ontwerp: 2015-2016
Uitvoering: 2016-2017
 
08-08
2017

  Nieuwersluis Huis
Woonhuizen
 
  Na een bouwtijd van ruim een half jaar is het verbouwde Nieuwersluis Huis imiddels al weer
een paar maanden klaar. Net op tijd opgeleverd voor de bewoners om te genieten van het
toen beginnende voorjaar op deze bijzondere plek aan de Vecht vlakbij Breukelen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing was behoud van de oorspronkelijke charme van het
‘Hans en Grietje’-achtige huis en tegelijkertijd een eigentijdse en moderne transformatie op
basis van de wensen van de opdrachtgevers.

Het karakteristieke houten huis, bestaande uit een begane grond met een kapverdieping, was
in de loop van de jaren verschillende keren op provisorische wijze was verbouwd en
uitgebreid en verkeerde in slechte staat. Daarom was het, naast het verbouwen van het
interieur, ook nodig om het casco ingrijpend te renoveren, te verbeteren en plaatselijk de
fundering te herstellen.

In de situatie voor de verbouwing had het huis lage en benauwde ruimtes met weinig daglicht.
De ruimtes waren bovendien klein en hadden geen ruimtelijke relatie met elkaar of met de
buitenruimte. De bijzondere ligging van de woning in het groen en op slechts 30 meter afstand
van de Vecht waren daardoor nauwelijks in het huis te ervaren.

De transformatie waarbij het interieur ruim en licht is gemaakt en de binnen-en buitenruimte
aan alle kanten visueel met elkaar verbonden zijn, is in grote lijnen gerealiseerd door drie
eenvoudige en doeltreffende ruimtelijke ingrepen.

Als eerste is op de al bestaande uitbouw van de keuken een dakopbouw met een daklicht
geplaatst. De keuken is hierdoor plaatselijk veel hoger en veel lichter geworden. Als tweede is
de woonkamer dankzij een vide plaatselijk dubbelhoog gemaakt en verbonden met de
entresol op de verdieping. Grenzend hieraan is in de kopgevel een vijf meter hoog verticaal
raam geplaatst. Dit raam reflecteert de dubbelhoge woonkamer en biedt vanaf de entresol
zicht naar buiten.

Verder is aan het meer informele woongedeelte, aan de andere zijde van het huis grenzend
aan de keuken, een glazen uitbouw met een groot daklicht en vide gemaakt die de ruimte
vergroot, verhoogt en het huis opent naar de tuin en de daar aanwezige magnoliaboom.
de daar aanwezige Magnolia boom.

Door, met uitzondering van de slaapkamer met badkamer op de verdieping, de ruimtes in het
huis te vergroten, verhogen en zo open mogelijk met elkaar te verbinden, voelt het huis nu als
één continue ruimte met verschillende sferen en plekken, met lange zichtlijnen binnen en veel
contact met de buitenruimte.

Op strategische plaatsen zijn bovendien binnenwanden verwijderd, doorgangen verbreed en
nieuwe sparingen gemaakt om zoveel mogelijk lange zichtlijnen en de grote maten in het huis
voelbaar te maken.

Vanwege de wens van de opdrachtgevers om het huis ook aan de buitenzijde een rustiger en
meer abstract uiterlijk te geven, is het huis geheel zwart geschilderd. De tamelijk pittoreske
detaillering en de overdaad aan kleuren, tinten en vormen die in de loop van de jaren waren
ontstaan, zijn door deze ingreep ongedaan gemaakt. Door bovendien ook enkele dakkapellen
en ramen te verwijderen en een nieuwe glazen luifel boven de entree toe te voegen, heeft het
huis aan de buitenkant een veel eenduidigere, spannendere en meer hedendaagse vorm en
leesbaarheid gekregen.

Binnen de dorpse sfeer en de veelheid aan verschillende bebouwingssvormen in dit deel van
Nieuwersluis vormt het Nieuwersluis Huis nu een heel eigen en uitgesproken wereld in een
prachtige en bijzondere groene omgeving.

Projectgegevens:
Project: Verbouwing Nieuwersluis Huis
Opdrachtgevers: Ton Keunen en Koos van Plateringen
Aannemer: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
Projectarchitect: Rowin Petersma
Medewerkers: Gilles Trevetin, Adalberto Pacheco
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
BVO: 250 m2
Ontwerp: 2015-2016
Uitvoering: 2016-2017
 
08-08
2017

  Nieuwersluis Huis
Projecten
 
  Na een bouwtijd van ruim een half jaar is het verbouwde Nieuwersluis Huis imiddels al weer
een paar maanden klaar. Net op tijd opgeleverd voor de bewoners om te genieten van het
toen beginnende voorjaar op deze bijzondere plek aan de Vecht vlakbij Breukelen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing was behoud van de oorspronkelijke charme van het
‘Hans en Grietje’-achtige huis en tegelijkertijd een eigentijdse en moderne transformatie op
basis van de wensen van de opdrachtgevers.

Het karakteristieke houten huis, bestaande uit een begane grond met een kapverdieping, was
in de loop van de jaren verschillende keren op provisorische wijze was verbouwd en
uitgebreid en verkeerde in slechte staat. Daarom was het, naast het verbouwen van het
interieur, ook nodig om het casco ingrijpend te renoveren, te verbeteren en plaatselijk de
fundering te herstellen.

In de situatie voor de verbouwing had het huis lage en benauwde ruimtes met weinig daglicht.
De ruimtes waren bovendien klein en hadden geen ruimtelijke relatie met elkaar of met de
buitenruimte. De bijzondere ligging van de woning in het groen en op slechts 30 meter afstand
van de Vecht waren daardoor nauwelijks in het huis te ervaren.

De transformatie waarbij het interieur ruim en licht is gemaakt en de binnen-en buitenruimte
aan alle kanten visueel met elkaar verbonden zijn, is in grote lijnen gerealiseerd door drie
eenvoudige en doeltreffende ruimtelijke ingrepen.

Als eerste is op de al bestaande uitbouw van de keuken een dakopbouw met een daklicht
geplaatst. De keuken is hierdoor plaatselijk veel hoger en veel lichter geworden. Als tweede is
de woonkamer dankzij een vide plaatselijk dubbelhoog gemaakt en verbonden met de
entresol op de verdieping. Grenzend hieraan is in de kopgevel een vijf meter hoog verticaal
raam geplaatst. Dit raam reflecteert de dubbelhoge woonkamer en biedt vanaf de entresol
zicht naar buiten.

Verder is aan het meer informele woongedeelte, aan de andere zijde van het huis grenzend
aan de keuken, een glazen uitbouw met een groot daklicht en vide gemaakt die de ruimte
vergroot, verhoogt en het huis opent naar de tuin en de daar aanwezige magnoliaboom.
de daar aanwezige Magnolia boom.

Door, met uitzondering van de slaapkamer met badkamer op de verdieping, de ruimtes in het
huis te vergroten, verhogen en zo open mogelijk met elkaar te verbinden, voelt het huis nu als
één continue ruimte met verschillende sferen en plekken, met lange zichtlijnen binnen en veel
contact met de buitenruimte.

Op strategische plaatsen zijn bovendien binnenwanden verwijderd, doorgangen verbreed en
nieuwe sparingen gemaakt om zoveel mogelijk lange zichtlijnen en de grote maten in het huis
voelbaar te maken.

Vanwege de wens van de opdrachtgevers om het huis ook aan de buitenzijde een rustiger en
meer abstract uiterlijk te geven, is het huis geheel zwart geschilderd. De tamelijk pittoreske
detaillering en de overdaad aan kleuren, tinten en vormen die in de loop van de jaren waren
ontstaan, zijn door deze ingreep ongedaan gemaakt. Door bovendien ook enkele dakkapellen
en ramen te verwijderen en een nieuwe glazen luifel boven de entree toe te voegen, heeft het
huis aan de buitenkant een veel eenduidigere, spannendere en meer hedendaagse vorm en
leesbaarheid gekregen.

Binnen de dorpse sfeer en de veelheid aan verschillende bebouwingssvormen in dit deel van
Nieuwersluis vormt het Nieuwersluis Huis nu een heel eigen en uitgesproken wereld in een
prachtige en bijzondere groene omgeving.

Projectgegevens:
Project: Verbouwing Nieuwersluis Huis
Opdrachtgevers: Ton Keunen en Koos van Plateringen
Aannemer: Bon Bouw, Loenen a/d Vecht
Projectarchitect: Rowin Petersma
Medewerkers: Gilles Trevetin, Adalberto Pacheco
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
BVO: 250 m2
Ontwerp: 2015-2016
Uitvoering: 2016-2017
 
10-07
2017

  Nieuwe RSD De Liemers officieel geopend
Nieuws
 
  Op 3 juli jl.is het nieuwe kantoor van de Regionale Dienst De Liemers in de oude fabriekshal
Hal 12 in Zevenaar officieel in gebruik genomen. Door de wethouders Tienke van der Werff en
Stef Bijl en gemeentesecretaris Saskia Wiersma werden de medewerkers getrakteerd op
gebak en felicitaties. Het nieuwe kantoor biedt ruimte aan 75 werknemers die in de nieuw
werkomgeving ook op een nieuwe manier zullen gaan werken. Zonder vaste werkplekken en
met optimaal gefaciliteerde ruimtes zullen de medewerkers flexibel en, afhankelijk van het
soort werk, wisselen van werkplek gedurende de dag. Zo zal iedereen door het nieuwe
kantoor gaan bewegen, elkaar ontmoeten en beter met elkaar kunnen samenwerken.
 
10-07
2017

  Nieuwe RSD De Liemers officieel geopend
Utiliteitsbouw
 
  Op 3 juli jl.is het nieuwe kantoor van de Regionale Dienst De Liemers in de oude fabriekshal
Hal 12 in Zevenaar officieel in gebruik genomen. Door de wethouders Tienke van der Werff en
Stef Bijl en gemeentesecretaris Saskia Wiersma werden de medewerkers getrakteerd op
gebak en felicitaties. Het nieuwe kantoor biedt ruimte aan 75 werknemers die in de nieuw
werkomgeving ook op een nieuwe manier zullen gaan werken. Zonder vaste werkplekken en
met optimaal gefaciliteerde ruimtes zullen de medewerkers flexibel en, afhankelijk van het
soort werk, wisselen van werkplek gedurende de dag. Zo zal iedereen door het nieuwe
kantoor gaan bewegen, elkaar ontmoeten en beter met elkaar kunnen samenwerken.
 
10-07
2017

  Nieuwe RSD De Liemers officieel geopend
Transformatie
 
  Op 3 juli jl.is het nieuwe kantoor van de Regionale Dienst De Liemers in de oude fabriekshal
Hal 12 in Zevenaar officieel in gebruik genomen. Door de wethouders Tienke van der Werff en
Stef Bijl en gemeentesecretaris Saskia Wiersma werden de medewerkers getrakteerd op
gebak en felicitaties. Het nieuwe kantoor biedt ruimte aan 75 werknemers die in de nieuw
werkomgeving ook op een nieuwe manier zullen gaan werken. Zonder vaste werkplekken en
met optimaal gefaciliteerde ruimtes zullen de medewerkers flexibel en, afhankelijk van het
soort werk, wisselen van werkplek gedurende de dag. Zo zal iedereen door het nieuwe
kantoor gaan bewegen, elkaar ontmoeten en beter met elkaar kunnen samenwerken.
 
30-06
2017

  Nieuw kantoor RSD Zevenaar opgeleverd
Nieuws
 
  Vorige week is in de oude fabriekshal Hal 12 van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers opgeleverd. De komst van de RSD markeert de tweede fase van de transformatie en herontwikkeling van het gebouw: van markante maar voorheen grotendeels ontoegankelijke fabriekshal naar eigentijds en openbaar sociaal-maatschappelijk en cultureel gebouw. Na de gemeente heeft de RSD de Liemers als tweede ‘pionier’ Hal 12 betrokken.

Omdat RSD de Liemers werkt volgens het principe van het ‘Nieuwe Werken’, kunnen
medewerkers zelf bepalen of ze willen werken op een open werkplek, een concentratieplek of
een semi-concentratieplek. Behalve over deze 54 gevarieerde werkplekken beschikt RSD de
Liemers straks ook over een eigen vergaderruimte, een instructieruimte, toiletten en annexruimtes zoals berging en archiefruimte.

Het ontwerp van het nieuwe kantoor van RSD de Liemers refereert op eigentijdse wijze aan de oude fabriekshal. De grote, open ruimte is zoveel mogelijk in takt gelaten en ook de keuze van materialen en de gekozen refereert aan het voormalige industriële karakter van het pand.

Met de realisatie van het kantoor voor RSD de Liemers in Hal 12 is een belangrijke tweede
stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12. Nadat eerder de gemeente zowel de Turmac toren
als een deel van de hal betrok, komt met de bouw van dit kantoor de ambitie om dit iconische
complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar in hoog tempo dichterbij.
 
30-06
2017

  Nieuw kantoor RSD Zevenaar opgeleverd
Utiliteitsbouw
 
  Vorige week is in de oude fabriekshal Hal 12 van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers opgeleverd. De komst van de RSD markeert de tweede fase van de transformatie en herontwikkeling van het gebouw: van markante maar voorheen grotendeels ontoegankelijke fabriekshal naar eigentijds en openbaar sociaal-maatschappelijk en cultureel gebouw. Na de gemeente heeft de RSD de Liemers als tweede ‘pionier’ Hal 12 betrokken.

Omdat RSD de Liemers werkt volgens het principe van het ‘Nieuwe Werken’, kunnen
medewerkers zelf bepalen of ze willen werken op een open werkplek, een concentratieplek of
een semi-concentratieplek. Behalve over deze 54 gevarieerde werkplekken beschikt RSD de
Liemers straks ook over een eigen vergaderruimte, een instructieruimte, toiletten en annexruimtes zoals berging en archiefruimte.

Het ontwerp van het nieuwe kantoor van RSD de Liemers refereert op eigentijdse wijze aan de oude fabriekshal. De grote, open ruimte is zoveel mogelijk in takt gelaten en ook de keuze van materialen en de gekozen refereert aan het voormalige industriële karakter van het pand.

Met de realisatie van het kantoor voor RSD de Liemers in Hal 12 is een belangrijke tweede
stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12. Nadat eerder de gemeente zowel de Turmac toren
als een deel van de hal betrok, komt met de bouw van dit kantoor de ambitie om dit iconische
complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar in hoog tempo dichterbij.
 
30-06
2017

  Nieuw kantoor RSD Zevenaar opgeleverd
Transformatie
 
  Vorige week is in de oude fabriekshal Hal 12 van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers opgeleverd. De komst van de RSD markeert de tweede fase van de transformatie en herontwikkeling van het gebouw: van markante maar voorheen grotendeels ontoegankelijke fabriekshal naar eigentijds en openbaar sociaal-maatschappelijk en cultureel gebouw. Na de gemeente heeft de RSD de Liemers als tweede ‘pionier’ Hal 12 betrokken.

Omdat RSD de Liemers werkt volgens het principe van het ‘Nieuwe Werken’, kunnen
medewerkers zelf bepalen of ze willen werken op een open werkplek, een concentratieplek of
een semi-concentratieplek. Behalve over deze 54 gevarieerde werkplekken beschikt RSD de
Liemers straks ook over een eigen vergaderruimte, een instructieruimte, toiletten en annexruimtes zoals berging en archiefruimte.

Het ontwerp van het nieuwe kantoor van RSD de Liemers refereert op eigentijdse wijze aan de oude fabriekshal. De grote, open ruimte is zoveel mogelijk in takt gelaten en ook de keuze van materialen en de gekozen refereert aan het voormalige industriële karakter van het pand.

Met de realisatie van het kantoor voor RSD de Liemers in Hal 12 is een belangrijke tweede
stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12. Nadat eerder de gemeente zowel de Turmac toren
als een deel van de hal betrok, komt met de bouw van dit kantoor de ambitie om dit iconische
complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar in hoog tempo dichterbij.
 
15-05
2017

  Opdracht studie Gymzalengebouw
Utiliteitsbouw
 
  Kort geleden hebben we van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor een studie naar herbestemming van het gymzalengbouw van het voormalige Calvijn College in Amsterdam Nieuw West. Het bijzondere gebouw met de karakteristieke betonnen structuur is in 1962 ontworpen door Ben Ingwersen en zal straks een prominente plek krijgen in het hart van het stedenbouwkundige uitwerkingsplan Podium Lelylaan. Samen met de gemeente zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke culturele bestemmingen met horeca waarbij het behoud van de hoge arrchitectonische waarde van het gebouw een belangrijke randvoorwaarde is.
 
15-05
2017

  Opdracht studie Gymzalengebouw
Transformatie
 
  Kort geleden hebben we van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor een studie naar herbestemming van het gymzalengbouw van het voormalige Calvijn College in Amsterdam Nieuw West. Het bijzondere gebouw met de karakteristieke betonnen structuur is in 1962 ontworpen door Ben Ingwersen en zal straks een prominente plek krijgen in het hart van het stedenbouwkundige uitwerkingsplan Podium Lelylaan. Samen met de gemeente zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke culturele bestemmingen met horeca waarbij het behoud van de hoge arrchitectonische waarde van het gebouw een belangrijke randvoorwaarde is.
 
15-05
2017

  Opdracht studie Gymzalengebouw
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor een studie naar herbestemming van het gymzalengbouw van het voormalige Calvijn College in Amsterdam Nieuw West. Het bijzondere gebouw met de karakteristieke betonnen structuur is in 1962 ontworpen door Ben Ingwersen en zal straks een prominente plek krijgen in het hart van het stedenbouwkundige uitwerkingsplan Podium Lelylaan. Samen met de gemeente zijn we gestart met het onderzoek naar mogelijke culturele bestemmingen met horeca waarbij het behoud van de hoge arrchitectonische waarde van het gebouw een belangrijke randvoorwaarde is.
 
23-04
2017

  Bouw woonhuis 119b216 gaat hard
Nieuws
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 op IJburg is in volle gang. De gevels zijn klaar en terwijl de aannemer druk bezig is met de afbouw van het interieur en de inrichting verheugen de toekomstige bewoners zich op hun nieuwe huis en het overweldigende uitzicht over het IJ. Twee split-level geschakelde woonruimtes van 4 meter hoog verbinden straks de straat-en de tuinzijde en maken het huis tot één ruimtelijke geheel.
 
15-12
2016

  De bouw van Woonhuis 26K6 gestart
Nieuws
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 als onderdeel van Create Fase 2 op IJburg is gestart! De eerste verdiepingsvloer is gestort en het spectaculaire uitzicht over het Buitenij richting Durgerdam is door de opdrachtgevers afgelopen weekend voor de eerste keer op de bouw 'getest'. Woonhuis 26K6 wordt gebouwd door Van Baaren Aannemers en de oplevering is in april 2017.
 
15-12
2016

  De bouw van Woonhuis 26K6 gestart
Interieur
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 als onderdeel van Create Fase 2 op IJburg is gestart! De eerste verdiepingsvloer is gestort en het spectaculaire uitzicht over het Buitenij richting Durgerdam is door de opdrachtgevers afgelopen weekend voor de eerste keer op de bouw 'getest'. Woonhuis 26K6 wordt gebouwd door Van Baaren Aannemers en de oplevering is in april 2017.
 
15-12
2016

  De bouw van Woonhuis 26K6 gestart
Woonhuizen
 
  De bouw van Woonhuis 26K6 als onderdeel van Create Fase 2 op IJburg is gestart! De eerste verdiepingsvloer is gestort en het spectaculaire uitzicht over het Buitenij richting Durgerdam is door de opdrachtgevers afgelopen weekend voor de eerste keer op de bouw 'getest'. Woonhuis 26K6 wordt gebouwd door Van Baaren Aannemers en de oplevering is in april 2017.
 
02-12
2016

  Ontwerp voor de RSD in Hal 12 gereed
Nieuws
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het defitief ontwerp afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samenwerking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Ontwerp voor de RSD in Hal 12 gereed
Utiliteitsbouw
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het defitief ontwerp afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samenwerking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Ontwerp voor de RSD in Hal 12 gereed
Transformatie
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het defitief ontwerp afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samenwerking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Opdracht nieuw kantoor RSD Zevenaar
Nieuws
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het decisief ontwerp
afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samen-werking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Opdracht nieuw kantoor RSD Zevenaar
Utiliteitsbouw
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het decisief ontwerp
afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samen-werking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
02-12
2016

  Opdracht nieuw kantoor RSD Zevenaar
Transformatie
 
  Nadat we juli jl. de opdracht hadden gekregen hebben we kort geleden het decisief ontwerp
afgerond voor het nieuwe onderkomen van de Regionale Sociale Dienst De Liemers in de fabriekshal van de voormalige BAT-fabriek in Zevenaar. De plannen markeren de tweede fase van de transformatie van de spectaculaire ‘Hal 12’ waar sinds juni 2015 al een deel van het gemeentehuis is gevestigd.

Het ontwerp is terughoudend en laat de oude fabriekshal zoveel mogelijk in zijn waarde. De grote hoge ruimtes met de oorspronkelijke industriële elementen blijven in tact en nieuwe ruimtes en voorzieningen worden als abstracte lichte volumes los in de hal geplaatst. De nieuwe werkomgeving, met flexibele open en gesloten werkplekken, is in nauwe samen-werking met de medewerkers van de RSD vormgegeven.

Met de vestiging van de RSD in Hal 12 is een belangrijke tweede stap gezet in de ontwikkeling van Hal 12 en komt de ambitie om dit iconische complex in Zevenaar te delen met de inwoners van Zevenaar en de Liemers in hoog tempo dichterbij.
 
11-11
2016

  Golvende balkons en dansende ramen
Projecten
 
  Onlangs is het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland opgeleverd. De 110 woningen, verdeeld over twee compacte gebouwen, zijn gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en maken onderdeel uit van het versnellingsprogramma waarin op dit moment zo een 450 woningen op het eiland de grond uitschieten. Windkracht 9 bestaat uit 110 sociale en middensegment huurwoningen van 50 tot 79 m2.
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de daktuin zijn als één continue openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken markeren de toegangen tot de daktuin.
Het woonprogramma en de woningtypes zijn ontwikkeld in samenspraak met toekomstige bewoners en de architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig met veel woningen die op de hoeken liggen. De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de woning. Grote schuifpuien, die op verschillende hoogtes over de gevel dansen, geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten.
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen balkons, waarvan de witte strekmetalen hekken om de gevels golven en een scherp contrast vormen met het donkergrijze metselwerk van de gevels. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en tegen de gevel. De begane grond woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: de Alliantie, Amsterdam
Ontwerp: Inbo i.s.m. Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Projectarchitecten: Rowin Petersma en Tako Postma
Medewerkers: Ben Kneppers, Niels Koopman, Frans Timmers en Xinghua Zu
Aannemer: Smits Bouwbedrijf, Beverwijk
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installatieadviseur: DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Ontwerp: februari 2014 – december 2014
Uitvoering: februari 2015 – september 2016
 
11-11
2016

  Golvende balkons en dansende ramen
Woningbouw
 
  Onlangs is het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland opgeleverd. De 110 woningen, verdeeld over twee compacte gebouwen, zijn gerealiseerd in opdracht van de Alliantie en maken onderdeel uit van het versnellingsprogramma waarin op dit moment zo een 450 woningen op het eiland de grond uitschieten. Windkracht 9 bestaat uit 110 sociale en middensegment huurwoningen van 50 tot 79 m2.
De twee compacte gebouwen van 'Windkracht 9' zijn ‘broertjes' van elkaar en staan op een intieme manier rondom een iets verhoogde openbare daktuin op een parkeergarage. In bouwhoogte reageren ze op de verschillende kanten van de lokatie. Het gebouw grenzend aan een grote stedelijke groene ruimte met sportvelden is het hoogst en afhankelijk van de oriëntatie en positie varïeert de bouwhoogte van de koppen van de gebouwen. De straat en de daktuin zijn als één continue openbare ruimte ontworpen en masten met windzakken markeren de toegangen tot de daktuin.
Het woonprogramma en de woningtypes zijn ontwikkeld in samenspraak met toekomstige bewoners en de architectuur van de gebouwen reageert op de bijzondere kenmerken van het Zeeburgereiland : een plek met wijds uitzicht over het water en de omgeving, de wind en Hollandse luchten. Een plek waar je onderdeel bent van de stad maar ook van het open waterrijke landschap om je heen. De gebouwen zijn daarom alzijdig met veel woningen die op de hoeken liggen. De woningen zijn breed en ondiep en hebben allemaal een balkon over de volle breedte van de woning. Grote schuifpuien, die op verschillende hoogtes over de gevel dansen, geven vanuit alle kamers toegang tot de balkons en de stoepen aan de straat. Zo zijn de woningen optimaal op de indrukwekkende en waterrijke omgeving geörienteerd en voel je je overal verbonden met buiten.
Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de rondgaande wit-betonnen balkons, waarvan de witte strekmetalen hekken om de gevels golven en een scherp contrast vormen met het donkergrijze metselwerk van de gevels. Ter plaatse van de gebouw-entrees vouwt het metaal zich als luifel om de balkons en tegen de gevel. De begane grond woningen liggen door de aanwezigheid van de parkeergarage een meter opgetild boven het staatniveau. Door dit hoogteverschil en de aangrenzende Amsterdamse stoepen van donker metselwerk hebben de woningen een prettige privacy ten opzichte van de straat en krijgen de gebouwen een stoere uitstraling.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: de Alliantie, Amsterdam
Ontwerp: Inbo i.s.m. Bureau Rowin Petersma, Amsterdam
Projectarchitecten: Rowin Petersma en Tako Postma
Medewerkers: Ben Kneppers, Niels Koopman, Frans Timmers en Xinghua Zu
Aannemer: Smits Bouwbedrijf, Beverwijk
Constructeur: Adams Bouwadviesbureau, Druten
Installatieadviseur: DPA Cauberg Huygen, Amsterdam
Ontwerp: februari 2014 – december 2014
Uitvoering: februari 2015 – september 2016
 
30-10
2016

  Monumentale woning in een nieuw daglicht
Nieuws
 
  Kort voor de zomer is de verbouwing van een appartement aan het Vondelpark in Amsterdam afgerond en nu zijn de foto’s gemaakt door Luuk Kramer klaar !
Het appartement ligt op de bovenste twee verdiepingen van een vrijstaand, door Cuypers ontworpen, dubbel woonhuis omgeven door groen. Een van beide woonhuizen had in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. Het huis was in een reeks van verbouwingen in de jaren 80 en 90 gesplitst in verschillende appartementen waardoor de oorspronkelijk karakteristiek van het woonhuis met de reeks van verschillende vertrekken en sferen was verdwenen.

De verschillende verbouwingen hadden het appartement zelf ook steeds verder weggebracht van het origineel wat betreft het oorspronkelijke materiaalgebruik en de ruimtelijkheid. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit.

Het belangrijkste doel van de verbouwing was het zoveel mogelijke terugbrengen van die oude kwaliteit. Ruimtes hebben weer hun oorspronkelijke hoogte teruggekregen, verbindingen tussen ruimtes die verloren waren gegaan, zijn weer hersteld en het appartement is door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.

Het hart van de verbouwde woning wordt gevormd door een oud daklicht dat oorspronkelijke boven het trappenhuis was gelegen maar in de loop der tijd was ‘verdwenen’ achter spiegels en plafonds van een later gemaakte badkamer. Deze ruimte vormt de sleutel van het plan. Het daklicht is weer zichtbaar gemaakt en vernieuwd. Het midden van de woning is ‘opengebroken’ door het gedeeltelijk verwijderen van binnenwanden en het plaatsen van een nieuwe trap. Hierdoor komt het daglicht weer diep in de woning, zijn de twee verdiepingen weer tot één geheel met elkaar verbonden en is de buitenwereld en de parkachtige omgeving weer voelbaar in het appartement.

Naast de ruimtelijke aanpassingen heeft het appartement een facelift in kleur-en materiaal-gebruik ondergaan waarbij lichte kleuren en moderne aanpassingen zijn gecombineerd met het terugbrengen van een meer klassieke detaillering van binnenkozijnen, deuren, wanden en vloeren passend bij de monumentale sfeer van het Cuypers-pand.

Het ontwerp is in samenwerking met Caren Pardovitch Interior Design gemaakt en uitgevoerd door Vitruvius Bouwmanagement. De constructeur was Bouwadviesbureau Strackee uit Amsterdam.
 
30-10
2016

  Monumentale woning in een nieuw daglicht
Interieur
 
  Kort voor de zomer is de verbouwing van een appartement aan het Vondelpark in Amsterdam afgerond en nu zijn de foto’s gemaakt door Luuk Kramer klaar !
Het appartement ligt op de bovenste twee verdiepingen van een vrijstaand, door Cuypers ontworpen, dubbel woonhuis omgeven door groen. Een van beide woonhuizen had in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan. Het huis was in een reeks van verbouwingen in de jaren 80 en 90 gesplitst in verschillende appartementen waardoor de oorspronkelijk karakteristiek van het woonhuis met de reeks van verschillende vertrekken en sferen was verdwenen.

De verschillende verbouwingen hadden het appartement zelf ook steeds verder weggebracht van het origineel wat betreft het oorspronkelijke materiaalgebruik en de ruimtelijkheid. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit.

Het belangrijkste doel van de verbouwing was het zoveel mogelijke terugbrengen van die oude kwaliteit. Ruimtes hebben weer hun oorspronkelijke hoogte teruggekregen, verbindingen tussen ruimtes die verloren waren gegaan, zijn weer hersteld en het appartement is door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.

Het hart van de verbouwde woning wordt gevormd door een oud daklicht dat oorspronkelijke boven het trappenhuis was gelegen maar in de loop der tijd was ‘verdwenen’ achter spiegels en plafonds van een later gemaakte badkamer. Deze ruimte vormt de sleutel van het plan. Het daklicht is weer zichtbaar gemaakt en vernieuwd. Het midden van de woning is ‘opengebroken’ door het gedeeltelijk verwijderen van binnenwanden en het plaatsen van een nieuwe trap. Hierdoor komt het daglicht weer diep in de woning, zijn de twee verdiepingen weer tot één geheel met elkaar verbonden en is de buitenwereld en de parkachtige omgeving weer voelbaar in het appartement.

Naast de ruimtelijke aanpassingen heeft het appartement een facelift in kleur-en materiaal-gebruik ondergaan waarbij lichte kleuren en moderne aanpassingen zijn gecombineerd met het terugbrengen van een meer klassieke detaillering van binnenkozijnen, deuren, wanden en vloeren passend bij de monumentale sfeer van het Cuypers-pand.

Het ontwerp is in samenwerking met Caren Pardovitch Interior Design gemaakt en uitgevoerd door Vitruvius Bouwmanagement. De constructeur was Bouwadviesbureau Strackee uit Amsterdam.
 
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Nieuws
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
15-07
2016

  'Windkracht 9' bijna klaar !
Woningbouw
 
  Het woningbouwproject 'Windkracht 9' op het Zeeburgereiland is bijna klaar. Het laagste van de twee gebouwen is vlak voor de zomer opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun woning betrokken. Half september zal het hoge gebouw af zijn waarmee weer een volgende stap is gezet in de transformatie van het Zeeburgereiland tot een veelkleurig nieuw woongebied van Amsterdam.
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Nieuws
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
08-07
2016

  Ronald Hooft over Windkracht 9 in Parool
Woningbouw
 
  Lovende woorden en '4 sterren' van columnist Ronald Hooft afgelopen vrijdag in Het Parool over de 'bijna frivole woonblokken' Windkracht 9 (Blok 9) op het Zeeburgereiland:
'Tegen het donkere leverkleurige metselwerk vormen de in hagelwit schoon beton uitgevoerde balkons een fraai contrast. De met de afgeronde contouren van de uitdagende vloeren meewapperende hekwerken zijn van room- kleurig geëxtrudeerd metaal, de doorzichtigheid hangt af van de zichthoek en de afstand waarop je staat. De in grootte en hoogte variërende glazen schuifpuien en ramen zitten in ranke bronskleurige kozijnen. Van de brieven-bussen en bellenpanelen tot de openingen in het metselwerk voor de beluchting van het parkeerdek, het is allemaal even zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd.'

Op dit moment wordt het dek ingericht en het interieur van de algemene ruimtes afgemaakt. De twee gebouwen worden respectievelijk eind juli en half september opgeleverd.
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Nieuws
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
24-05
2016

  Geselecteerd voor de Slootermeerschool !
Scholen
 
  Vorige week hebben we gehoord dat we de architectenselectie voor de vernieuwbouw van de Slootermeerschool in Amsterdam Nieuw West hebben gewonnen.
De H-school, gebouwd in de jaren 50, zal worden verbouwd om functioneel en installatie-technisch weer up to date te worden. De school krijgt een veelkleurige leeromgeving met naast groepsruimtes ook verschillende verwerkings-ruimtes. Verder zal de gymzaal worden vergroot. De voorzieningen hiervoor worden ondergebracht in een nieuw gebouwtje dat aan de rand van het schoolplein is ontworpen als een grote abri die zorgt voor een beschutte ontmoetings-en wachtplek voor ouders en leerlingen.
In opdracht van Hevo, als gedelegeerd opdrachtgever van de Stichting Westelijke Tuinsteden, zullen we samen met het schoolteam en de gemeente meteen starten met de plannen. Voor de verdere uitwerking hiervan werken we samen met NAP Architecten in Amsterdam.(ref sms1)
 
10-05
2016

  Genomineerd voor de Gulden Feniks 2016 !
Utiliteitsbouw
 
  Vandaag is bekend geworden dat het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar, gevestigd in de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar, is genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016 in de categorie ‘transformatie’.
De winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform, zal op 22 juni door de jury, onder voorzitterschap van Karin Laglas, bekend worden gemaakt.
 
10-05
2016

  Genomineerd voor de Gulden Feniks 2016 !
Transformatie
 
  Vandaag is bekend geworden dat het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar, gevestigd in de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar, is genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016 in de categorie ‘transformatie’.
De winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform, zal op 22 juni door de jury, onder voorzitterschap van Karin Laglas, bekend worden gemaakt.
 
10-05
2016

  Genomineerd voor de Gulden Feniks 2016 !
Nieuws
 
  Vandaag is bekend geworden dat het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar, gevestigd in de voormalige BAT sigarettenfabriek in Zevenaar, is genomineerd voor de NRP Gulden Feniks 2016 in de categorie ‘transformatie’.
De winnaar van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform, zal op 22 juni door de jury, onder voorzitterschap van Karin Laglas, bekend worden gemaakt.
 
15-02
2016

  Verbouwing van ons bureau klaar
Nieuws
 
  Na anderhalve maand verbouwen is sinds half januari onze nieuwe werkruimte klaar.
Ons bureau is gevestigd op de onderste twee verdiepingen van een oud fabriekje uit 1927aan de Van Reenenstraat in stadsdeel Westerpark in Amsterdam. Vroeger werden hier onderdelen van elektrische apparaten en geluidsapparatuur gemaakt. Ooit deed het gebouw ook dienst als bondsgebouw met een bondsraadzaal in de latere werkplaatsen. In 1996 ontstond hier één van de eerste CPO-projecten en is het fabriekje tot 3 gecombineerde woon-werkruimtes verbouwd. Op de begane grond bevinden zich de open werkplekken, zichtbaar en open verbonden met de straat en in het souterrain liggen de overleg-en presentatie-ruimtes. Beide verdiepingen zijn met een grote vide met elkaar verbonden.
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Nieuws
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
05-02
2016

  Bouw Blok 9 op Zeeburgereiland gaat hard
Woningbouw
 
  Na het dichten van de gevels van gebouw A zijn vrijwel alle balkons en de hekwerken geplaatst. Het beeld van de golvende balkons rondom het gebouw wordt zichtbaar. Alle woningen, waarvan de meeste in twee richtingen uitzicht hebben over het eiland en het water, hebben brede buitenruimtes die vanuit alle kamers bereikbaar zijn. Overal stap je naar buiten waardoor elke kamer groter lijkt en zicht richt op het weidse waterrijke uitzicht rondom.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gevels van het hogere gebouw B, de grotere broer van gebouw A.
 
01-02
2016

  Gemeentehuis Zevenaar
Utiliteitsbouw
 
  Nieuw leven voor de BAT fabriek

In juni 2012 heeft de gemeenteraad van Zevenaar besloten om het gemeentehuis te vestigen in de voormalige BAT-sigarettenfabriek. Daarmee ontstond een unieke mogelijkheid om de vroegste en meest historische gebouwen van de BAT fabriek voor Zevenaar te behouden en een nieuwe en gedeeltelijk publieke functie te geven.

 In januari 2016 is het nieuwe Gemeentehuis feestelijk door de werknemers in gebruik genomen.

Het nieuwe gemeentehuis is 5.200 m² BVO groot waarvan ongeveer 3.700 m² BVO voor werkplekken voor de werknemers van de gemeente. Het overige deel bestaat uit publieke functies zoals de publieksdienstverlening met balies, foyer en wachtruimte, raadzaal, vergaderruimtes, restaurant en ruimtes voor de raadsleden..Icoon voor Zevenaar


Het nieuwe gemeentehuis is gevestigd in het Turmac-gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, hebben zo een tweede leven gekregen. 
De beide gebouwen zijn historisch van belang, gemeentelijk monument en zeer verschillend van karakter. Hal 12 bestaat uit één hoge begane grondverdieping van ca. 7.000 m², gebouwd als productiehal, die nagenoeg vrij indeelbaar is. Het Turmac-gebouw heeft een grondoppervlak van ca. 850 m² bestaande uit 5 bouwlagen met grote kozijnen rondom en veel daglicht. Het Turmac-gebouw is, als icoon voor Zevenaar, zeer herkenbaar en een blijvende herinnering aan de tijd dat hier de BAT fabriek was gevestigd.

‘Nieuw werken’ in een historische omgeving

De werknemers van de gemeente werken in de nieuwe behuizing volgens ‘het nieuwe werken’ wat betekent dat iedereen plaats-en tijdonafhankelijk en zonder vaste werkplek zal gaan werken.
Verspreid over het Turmac gebouw bevinden zich verschillende soorten werkplekken en ontmoetingsplekken die door alle werknemers gebruikt kunnen worden en die zowel open als gesloten van karakter zijn en verschillende soorten werk en concentratieniveaus faciliteren.Een nieuw gebouwdeel als verbindend element


Om de beide gebouwen op een zo vanzelfsprekend mogelijke manier te verbinden en het gemeentehuis tot één geheel te maken is het deel van het Turmac-gebouw grenzend aan de hal, gedeeltelijk vernieuwd en van een nieuwe gevel voorzien. Het vernieuwde deel is ontworpen om de verdiepingen ruimtelijk met elkaar te verbinden, met trappen, vides en ontmoetingsplekken, waardoor de werknemers het gevoel zullen hebben dat straks het hele gebouw tot hun beschikking staat om in te werken. De nieuwe gevel opent het gebouw naar het plein en verbindt door middel van moderne ‘shake-hands’ architectuur de vormentaal van Hal 12 en het Turmac-gebouw.


Toekomst voor Hal 12
De komst van het gemeentehuis naar de oude BAT fabriek zal een nieuwe impuls geven aan het ontwikkelen van hal 12 tot een bruisende plek voor ontmoeting en cultuur. Inmiddels worden de mogelijkheden onderzocht om oa. het Liemers museum,. het filmhuis en de bibliotheek in de hal te gaan vestigen.
 
01-02
2016

  Gemeentehuis Zevenaar
Transformatie
 
  Nieuw leven voor de BAT fabriek

In juni 2012 heeft de gemeenteraad van Zevenaar besloten om het gemeentehuis te vestigen in de voormalige BAT-sigarettenfabriek. Daarmee ontstond een unieke mogelijkheid om de vroegste en meest historische gebouwen van de BAT fabriek voor Zevenaar te behouden en een nieuwe en gedeeltelijk publieke functie te geven.

 In januari 2016 is het nieuwe Gemeentehuis feestelijk door de werknemers in gebruik genomen.

Het nieuwe gemeentehuis is 5.200 m² BVO groot waarvan ongeveer 3.700 m² BVO voor werkplekken voor de werknemers van de gemeente. Het overige deel bestaat uit publieke functies zoals de publieksdienstverlening met balies, foyer en wachtruimte, raadzaal, vergaderruimtes, restaurant en ruimtes voor de raadsleden..Icoon voor Zevenaar


Het nieuwe gemeentehuis is gevestigd in het Turmac-gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, hebben zo een tweede leven gekregen. 
De beide gebouwen zijn historisch van belang, gemeentelijk monument en zeer verschillend van karakter. Hal 12 bestaat uit één hoge begane grondverdieping van ca. 7.000 m², gebouwd als productiehal, die nagenoeg vrij indeelbaar is. Het Turmac-gebouw heeft een grondoppervlak van ca. 850 m² bestaande uit 5 bouwlagen met grote kozijnen rondom en veel daglicht. Het Turmac-gebouw is, als icoon voor Zevenaar, zeer herkenbaar en een blijvende herinnering aan de tijd dat hier de BAT fabriek was gevestigd.

‘Nieuw werken’ in een historische omgeving

De werknemers van de gemeente werken in de nieuwe behuizing volgens ‘het nieuwe werken’ wat betekent dat iedereen plaats-en tijdonafhankelijk en zonder vaste werkplek zal gaan werken.
Verspreid over het Turmac gebouw bevinden zich verschillende soorten werkplekken en ontmoetingsplekken die door alle werknemers gebruikt kunnen worden en die zowel open als gesloten van karakter zijn en verschillende soorten werk en concentratieniveaus faciliteren.Een nieuw gebouwdeel als verbindend element


Om de beide gebouwen op een zo vanzelfsprekend mogelijke manier te verbinden en het gemeentehuis tot één geheel te maken is het deel van het Turmac-gebouw grenzend aan de hal, gedeeltelijk vernieuwd en van een nieuwe gevel voorzien. Het vernieuwde deel is ontworpen om de verdiepingen ruimtelijk met elkaar te verbinden, met trappen, vides en ontmoetingsplekken, waardoor de werknemers het gevoel zullen hebben dat straks het hele gebouw tot hun beschikking staat om in te werken. De nieuwe gevel opent het gebouw naar het plein en verbindt door middel van moderne ‘shake-hands’ architectuur de vormentaal van Hal 12 en het Turmac-gebouw.


Toekomst voor Hal 12
De komst van het gemeentehuis naar de oude BAT fabriek zal een nieuwe impuls geven aan het ontwikkelen van hal 12 tot een bruisende plek voor ontmoeting en cultuur. Inmiddels worden de mogelijkheden onderzocht om oa. het Liemers museum,. het filmhuis en de bibliotheek in de hal te gaan vestigen.
 
04-01
2016

  Gemeentehuis Zevenaar in gebruik genomen
Nieuws
 
  Een mooi begin van 2016 ! Vandaag hebben de werknemers van de gemeente Zevenaar het nieuwe gemeentehuis in de voormalige BAT fabriek in gebruik genomen.
Onder aanvoering van burgemeester Jan de Ruiter gingen de ambtenaren vanochtend in optocht van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein naar de Kerkstraat waar in 14 maanden tijd in nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer, ontwerpers en adviseurs de voormalige productiehal Hal 12 en het oude Turmac gebouw zijn verbouwd; een grote prestatie met een prachtig resultaat dat vandaag groots is gevierd door de werknemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt.
 
04-01
2016

  Gemeentehuis Zevenaar in gebruik genomen
Transformatie
 
  Een mooi begin van 2016 ! Vandaag hebben de werknemers van de gemeente Zevenaar het nieuwe gemeentehuis in de voormalige BAT fabriek in gebruik genomen.
Onder aanvoering van burgemeester Jan de Ruiter gingen de ambtenaren vanochtend in optocht van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein naar de Kerkstraat waar in 14 maanden tijd in nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer, ontwerpers en adviseurs de voormalige productiehal Hal 12 en het oude Turmac gebouw zijn verbouwd; een grote prestatie met een prachtig resultaat dat vandaag groots is gevierd door de werknemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt.
 
04-01
2016

  Gemeentehuis Zevenaar in gebruik genomen
Utiliteitsbouw
 
  Een mooi begin van 2016 ! Vandaag hebben de werknemers van de gemeente Zevenaar het nieuwe gemeentehuis in de voormalige BAT fabriek in gebruik genomen.
Onder aanvoering van burgemeester Jan de Ruiter gingen de ambtenaren vanochtend in optocht van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein naar de Kerkstraat waar in 14 maanden tijd in nauwe samenwerking tussen gemeente, aannemer, ontwerpers en adviseurs de voormalige productiehal Hal 12 en het oude Turmac gebouw zijn verbouwd; een grote prestatie met een prachtig resultaat dat vandaag groots is gevierd door de werknemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt.
 
27-11
2015

  Gemeentehuis Zevenaar nadert voltooiing
Nieuws
 
  Nog even en de laatste fase van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is klaar. Op de overgang van de beide bestaande gebouwen bevindt zich straks het hart van het gebouw met informele overlegplekken, vergaderruimtes, luie trappen en vides. In dit nieuwe gebouwdeel worden alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbonden en kunnen de werknemers elkaar ontmoeten. Als tegenhanger van het robuuste en gesloten karakter van de oude fabriek opent het gebouw zich hier naar de straat waardoor de binnenwereld van
het gemeentehuis voor iedereen zichtbaar wordt.
 
27-11
2015

  Gemeentehuis Zevenaar nadert voltooiing
Transformatie
 
  Nog even en de laatste fase van de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is klaar. Op de overgang van de beide bestaande gebouwen bevindt zich straks het hart van het gebouw met informele overlegplekken, vergaderruimtes, luie trappen en vides. In dit nieuwe gebouwdeel worden alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar verbonden en kunnen de werknemers elkaar ontmoeten. Als tegenhanger van het robuuste en gesloten karakter van de oude fabriek opent het gebouw zich hier naar de straat waardoor de binnenwereld van
het gemeentehuis voor iedereen zichtbaar wordt.
 
30-10
2015

  Start haalbaarheidsstudie Calvijncollege
Nieuws
 
  In opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn we afgelopen week gestart met een haalbaarheidsstudie naar herbestemming van het voormalige Calvijn met junior College in Nieuw West. Het gebouw uit 1967 is ontworpen door Ben Ingwersen (o.a. Cygnus Gymnasium Vrolikstraat) en is een imposant voorbeeld van naoorlogse architectuur in Amsterdam. Aan de hand van 3 mogelijke bestemmingen zullen we onderzoeken hoe, met behoud van de hoge architectonische waarde, het gebouw een tweede jeugd kan krijgen.
 
30-10
2015

  Start haalbaarheidsstudie Calvijncollege
Transformatie
 
  In opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn we afgelopen week gestart met een haalbaarheidsstudie naar herbestemming van het voormalige Calvijn met junior College in Nieuw West. Het gebouw uit 1967 is ontworpen door Ben Ingwersen (o.a. Cygnus Gymnasium Vrolikstraat) en is een imposant voorbeeld van naoorlogse architectuur in Amsterdam. Aan de hand van 3 mogelijke bestemmingen zullen we onderzoeken hoe, met behoud van de hoge architectonische waarde, het gebouw een tweede jeugd kan krijgen.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Nieuws
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',
is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.
 
26-10
2015

  Windkracht 9 op het Zeeburgereiland
Woningbouw
 
  Gebouw A van het complex 'Windkracht 9', bij velen nog bekend onder de naam 'Blok 9',
is op hoogte ! Het naastgelegen gebouw B schiet ook de grond uit bereikt over 8 weken het hoogste punt.
 
15-10
2015

  Verbouwing Vondelstraat gestart
Nieuws
 
  Vorige week is de verbouwing gestart van een dakappartement in een pand van Cuypers aan het Vondelpark in Amsterdam. Verschillende verbouwingen sinds de jaren 80 hadden het appartement steeds verder weg gebracht van het origineel. Verlaagde plafonds, weggetimmerde daklichten en later ingebouwde badkamers hadden weinig heel gelaten van de oorspronkelijke kwaliteit. De komende tijd zal die teruggebracht worden, krijgen ruimtes weer hun oorspronkelijke hoogte terug en wordt het appartement, door een aantal moderne ingrepen,weer licht en ruimtelijk gemaakt.
 
21-09
2015

  2e fase bouw Gemeentehuis in volle gang
Nieuws
 
  Na de verbouw van de voormalige productiehal 'Hal 12' van de BAT fabriek in Zevenaar tot het nieuwe publieksdeel van het Gemeentehuis, wordt sinds de zomer hard gewerkt aan fase 2 in het voormalige Turmac gebouw. Hier zullen de werkplekken van de meeste medewerkers van het gemeentehuis komen.
Het gebouw zal volledig geschikt gemaakt worden om volgens 'het nieuwe werken' te gaan werken. Medewerkers zullen geen vaste werkplek meer hebben maar overal in het gebouw een plek kunnen vinden die past bij het werk dat ze op dat moment moeten doen: open werkplekken, concentratie werkplekken, vergaderruimtes en plekken voor informeel overleg en contact. Tussen het Turmac gebouw en Hal 12 krijgt het gebouw een nieuw deel waarin ontmoeting en het informeel contact is samengebracht. Hier zijn de verdiepingen dmv vides en trappen met elkaar verbonden en zorgt een glazen gevel voor het contact met de omgeving en voor zicht vanaf de straat in de binnenwereld van het gemeentehuis.
 
21-09
2015

  2e fase bouw Gemeentehuis in volle gang
Transformatie
 
  Na de verbouw van de voormalige productiehal 'Hal 12' van de BAT fabriek in Zevenaar tot het nieuwe publieksdeel van het Gemeentehuis, wordt sinds de zomer hard gewerkt aan fase 2 in het voormalige Turmac gebouw. Hier zullen de werkplekken van de meeste medewerkers van het gemeentehuis komen.
Het gebouw zal volledig geschikt gemaakt worden om volgens 'het nieuwe werken' te gaan werken. Medewerkers zullen geen vaste werkplek meer hebben maar overal in het gebouw een plek kunnen vinden die past bij het werk dat ze op dat moment moeten doen: open werkplekken, concentratie werkplekken, vergaderruimtes en plekken voor informeel overleg en contact. Tussen het Turmac gebouw en Hal 12 krijgt het gebouw een nieuw deel waarin ontmoeting en het informeel contact is samengebracht. Hier zijn de verdiepingen dmv vides en trappen met elkaar verbonden en zorgt een glazen gevel voor het contact met de omgeving en voor zicht vanaf de straat in de binnenwereld van het gemeentehuis.
 
21-09
2015

  2e fase bouw Gemeentehuis in volle gang
Utiliteitsbouw
 
  Na de verbouw van de voormalige productiehal 'Hal 12' van de BAT fabriek in Zevenaar tot het nieuwe publieksdeel van het Gemeentehuis, wordt sinds de zomer hard gewerkt aan fase 2 in het voormalige Turmac gebouw. Hier zullen de werkplekken van de meeste medewerkers van het gemeentehuis komen.
Het gebouw zal volledig geschikt gemaakt worden om volgens 'het nieuwe werken' te gaan werken. Medewerkers zullen geen vaste werkplek meer hebben maar overal in het gebouw een plek kunnen vinden die past bij het werk dat ze op dat moment moeten doen: open werkplekken, concentratie werkplekken, vergaderruimtes en plekken voor informeel overleg en contact. Tussen het Turmac gebouw en Hal 12 krijgt het gebouw een nieuw deel waarin ontmoeting en het informeel contact is samengebracht. Hier zijn de verdiepingen dmv vides en trappen met elkaar verbonden en zorgt een glazen gevel voor het contact met de omgeving en voor zicht vanaf de straat in de binnenwereld van het gemeentehuis.
 
08-09
2015

  Nieuwersluis Huis
Interieur
 
  Bureau Rowin Petersma gaat de plannen maken voor de verbouwing van een huis aan de Vecht in Nieuwersluis. Op dit moment is het huis in gebruik als tijdelijk kantoor voor recente bouwontwikkelingen in de omgeving. Uitgangspunt voor het ontwerp is het openen van het interieur naar de tuin, de zon en de omgeving zodat het huis lichter, ruimtelijker en meer tot één samenhangend geheel wordt omgevormd.

 
08-09
2015

  Nieuwersluis Huis
Woonhuizen
 
  Bureau Rowin Petersma gaat de plannen maken voor de verbouwing van een huis aan de Vecht in Nieuwersluis. Op dit moment is het huis in gebruik als tijdelijk kantoor voor recente bouwontwikkelingen in de omgeving. Uitgangspunt voor het ontwerp is het openen van het interieur naar de tuin, de zon en de omgeving zodat het huis lichter, ruimtelijker en meer tot één samenhangend geheel wordt omgevormd.

 
08-09
2015

  Nieuwersluis Huis
Nieuws
 
  Bureau Rowin Petersma gaat de plannen maken voor de verbouwing van een huis aan de Vecht in Nieuwersluis. Op dit moment is het huis in gebruik als tijdelijk kantoor voor recente bouwontwikkelingen in de omgeving. Uitgangspunt voor het ontwerp is het openen van het interieur naar de tuin, de zon en de omgeving zodat het huis lichter, ruimtelijker en meer tot één samenhangend geheel wordt omgevormd.

 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Nieuws
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Zorggebouwen
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
01-09
2015

  De eerste balkons hangen !
Woningbouw
 
  Het casco van het eerste gebouw van het project 'Blok 9' op het Zeeburgereiland krijgt vorm en het beeld van de verspringende balkons begint zichtbaar te worden.
Het eerste gebouw waarin 48 van de in totaal 110 woningen zullen komen zal binnenkort op hoogte zijn waarna met gebouw 2 gestart zal worden. Blok 9 komt in zijn geheel op een gedeeltelijk verdiepte kelder te staan waarvan het dak starks zal worden ingericht als een gemeenschappelijk tuin voor de bewoners en de buurt.
 
26-08
2015

  Maxima opent Papageno Huis
Nieuws
 
  Vandaag heeft Koningin Maxima het Papageno Huis in Laren geopend.
Op initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden is het afgelopen jaar Villa Dennenoord verbouwd tot een huis waar autistische jongeren de eerste stap kunnen zetten naar het zelfstandig wonen. Daarvoor zijn op de verdiepingen van het monumentale pand 12 studio's gerealiseerd waar de bewoners onder begeleiding kunnen wonen.
Om, zoals Aaltje van Zweden haar droom verwoordt, de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten te brengen, zijn op de begane grond een café en een concertzaaltje gemaakt. Zo wordt het Papageno Huis ook een plek passanten en bezoekers van buiten welkom zijn. In het volledig vernieuwde en vergrootte souterrain zijn verschillende therapieruimtes gemaakt, met name voor muziektherapie.
Aan de tuinzijde is een modern paviljoentje aan het pand toegevoegd waar de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners een plek heeft gekregen.
 
26-08
2015

  Maxima opent Papageno Huis
Zorggebouwen
 
  Vandaag heeft Koningin Maxima het Papageno Huis in Laren geopend.
Op initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden is het afgelopen jaar Villa Dennenoord verbouwd tot een huis waar autistische jongeren de eerste stap kunnen zetten naar het zelfstandig wonen. Daarvoor zijn op de verdiepingen van het monumentale pand 12 studio's gerealiseerd waar de bewoners onder begeleiding kunnen wonen.
Om, zoals Aaltje van Zweden haar droom verwoordt, de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten te brengen, zijn op de begane grond een café en een concertzaaltje gemaakt. Zo wordt het Papageno Huis ook een plek passanten en bezoekers van buiten welkom zijn. In het volledig vernieuwde en vergrootte souterrain zijn verschillende therapieruimtes gemaakt, met name voor muziektherapie.
Aan de tuinzijde is een modern paviljoentje aan het pand toegevoegd waar de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners een plek heeft gekregen.
 
21-07
2015

  Voorlopig ontwerp woonhuis 26K6 klaar
Nieuws
 
  Kort geleden hebben we het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van woonhuis 26K6 op IJburg afgerond.
Een hoge eetkeuken aan de tuin en een hoge woonkamer op de eerste verdieping zijn via een splitlevel met elkaar verbonden. Daardoor lopen ruimtes via een open trap in elkaar over van voor naar achter en van boven naar beneden. Van de intieme tuin en de eetkeuken kijk je dwars door het huis naar de woonkamer met het wijdse uitzicht over het IJ.
Voor eind oktober zal de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en de bouw zal starten in het voorjaar van 2016.
 
10-07
2015

  Papageno Huis opgeleverd
Nieuws
 
  De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren is verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom heeft het huis ook een publiek karakter gekregen. Op de begane grond bevinden zich een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain zijn voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.
In een nieuwe paviljoen-achtige uitbouw aan de tuinzijde bevindt zicht de gemeenschappelijke woonkamer van de bewoners. Deze ruimte is vormgegeven als een kruisvormige kamer met een keuken een eet-en zitgedeelte, open verbonden met de groene omgeving.

Het Papageno Huis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.
 
10-06
2015

  Scholenbouwatlas gepresenteerd
Nieuws
 
  Vandaag is in de Brede School Nieuwstraat in Rotterdam de ' Scholenbouwatlas ' gepresenteerd. Dit zeer complete handboek voor het verbouwen van basisscholen illustreert aan de hand van 100 praktijkvoorbeelden zowel de ontwerp -als procesmatige aspecten van het verbouwen van basisscholen. Ons project SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West bijt in de reeks voorbeeldprojecten het spits af. Onder het deelthema 'individuele werkplek' wordt ingegaan op de ingrepen die binnen het gebouw zijn gedaan om naast de groepsruimtes ook individuele leer-en werkplekken voor leerlingen te maken.
 
10-06
2015

  Scholenbouwatlas gepresenteerd
Scholen
 
  Vandaag is in de Brede School Nieuwstraat in Rotterdam de ' Scholenbouwatlas ' gepresenteerd. Dit zeer complete handboek voor het verbouwen van basisscholen illustreert aan de hand van 100 praktijkvoorbeelden zowel de ontwerp -als procesmatige aspecten van het verbouwen van basisscholen. Ons project SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West bijt in de reeks voorbeeldprojecten het spits af. Onder het deelthema 'individuele werkplek' wordt ingegaan op de ingrepen die binnen het gebouw zijn gedaan om naast de groepsruimtes ook individuele leer-en werkplekken voor leerlingen te maken.
 
04-06
2015

  Hal 12 open voor het publiek
Nieuws
 
  Afgelopen maandag 1 juni is het nieuwe publieksgedeelte van het Gemeentehuis van Zevenaar door het publiek in gebruik genomen. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing van het voormalige BAT complex een feit. De indrukwekkende ' Hal 12 ', de voormalige productiehal van de BAT fabriek, huisvest nu het publieksdeel van het nieuwe Gemeentehuis met de publieksbalies, spreekkamers, vergaderruimtes, de raadzaal en werkruimtes. Van de ontoegankelijke fabriekshal, dat apart douanegebied was, is Hal 12 daarmee veranderd in een openbaar gebouw voor alle bewoners van Zevenaar. In het ontwerp is het oorspronkelijke ruimtelijke karakter en de sfeer zo veel mogelijk handhaafd. De staalconstructies, leidingen en de industriële vloer van vroeger zijn er nog steeds en vormen de drager van een nieuw terughoudend vormgegeven interieur.

 
04-06
2015

  Hal 12 open voor het publiek
Transformatie
 
  Afgelopen maandag 1 juni is het nieuwe publieksgedeelte van het Gemeentehuis van Zevenaar door het publiek in gebruik genomen. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing van het voormalige BAT complex een feit. De indrukwekkende ' Hal 12 ', de voormalige productiehal van de BAT fabriek, huisvest nu het publieksdeel van het nieuwe Gemeentehuis met de publieksbalies, spreekkamers, vergaderruimtes, de raadzaal en werkruimtes. Van de ontoegankelijke fabriekshal, dat apart douanegebied was, is Hal 12 daarmee veranderd in een openbaar gebouw voor alle bewoners van Zevenaar. In het ontwerp is het oorspronkelijke ruimtelijke karakter en de sfeer zo veel mogelijk handhaafd. De staalconstructies, leidingen en de industriële vloer van vroeger zijn er nog steeds en vormen de drager van een nieuw terughoudend vormgegeven interieur.

 
04-06
2015

  Hal 12 open voor het publiek
Utiliteitsbouw
 
  Afgelopen maandag 1 juni is het nieuwe publieksgedeelte van het Gemeentehuis van Zevenaar door het publiek in gebruik genomen. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing van het voormalige BAT complex een feit. De indrukwekkende ' Hal 12 ', de voormalige productiehal van de BAT fabriek, huisvest nu het publieksdeel van het nieuwe Gemeentehuis met de publieksbalies, spreekkamers, vergaderruimtes, de raadzaal en werkruimtes. Van de ontoegankelijke fabriekshal, dat apart douanegebied was, is Hal 12 daarmee veranderd in een openbaar gebouw voor alle bewoners van Zevenaar. In het ontwerp is het oorspronkelijke ruimtelijke karakter en de sfeer zo veel mogelijk handhaafd. De staalconstructies, leidingen en de industriële vloer van vroeger zijn er nog steeds en vormen de drager van een nieuw terughoudend vormgegeven interieur.

 
01-06
2015

  Back to the future
Nieuws
 
  ' Vanaf 1 juni ben ik na ruim 6 jaar Inbo weer mijn eigen bureau gestart. Vanuit de ervaring van de afgelopen jaren zal ik mijn expertise in basisonderwijs-en zorgprojecten verder uitbouwen en weer meer gaan werken aan kleinere en specifieke architectuur-en interieur projecten, ook voor de particuliere markt.

Met deze stap kies ik voor een kleinere en meer persoonlijke manier van werken , een manier die mij het beste past, waarmee ik mijn opdrachtgevers van dienst wil zijn en die ik samen met de mensen waarmee ik samenwerk, centraal wil stellen. Zowel grote als kleine projecten juist ' klein' en persoonlijk organiseren gedreven door mijn fascinatie voor de stad.

De stad als werkterrein maar ook als metafoor voor de condities waaronder ik het liefst werk. De stad staat model voor een omgeving waarin elke beslissing consequenties heeft voor iets anders. Werken in een context die schuurt en complex is vraagt om het vormgeven van ontmoeting en het leggen van verbindingen: tussen mensen, tussen plekken, tussen de om-geving en het gebouw, tussen het heden en de toekomst en tussen mijn vakgebied en dat van anderen.
Op alle schaalniveaus, van interieur tot openbare ruimte, leidt dit voor mij tot het ontwerpen van ruimtes en ruimtelijke elementen die open zijn in plaats van gesloten, die verbinden in plaats van scheiden, die uitdagen in plaats van bevestigen en die verrassen en nieuwe betekenis geven aan de stad".

Rowin Petersma
1 juni 2015
 
20-05
2015

  Nieuwbouw Blok 9 komt de grond uit
Nieuws
 
  Vandaag is de eerste wand gestort van de nieuwbouw van Blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het woningbouwproject omvat 110 woningen in de sociale en middensegment huur en wordt gebouwd in opdracht van De Alliantie. Het gebouw vormt straks een onderdeel van de ruim 600 woningen die de Alliantie in samenwerking met andere marktpartijen zal bouwen in deze nieuwe buurt van Amsterdam.
 
06-05
2015

  Opdracht woonhuis 26K6 IJburg Amsterdam
Nieuws
 
  Wij zijn gestart met het ontwerp van een particulier woonhuis op Ijburg. De locatie ligt aan de noordkant van het Haveneiland in blok 26 dat in zijn geheel bestemd is voor particulier opdrachtgeverschap. Het wijdse uitzicht van de locatie over het IJ met in de verte Durgerdam is indrukwekkend en zal de vormgeving van het huis in belangrijke mate gaan bepalen.
 
10-01
2015

  Bouw Gemeentehuis Zevenaar gestart
Nieuws
 
  Kort geleden is gestart met de realisering van de eerste fase van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar. Een gedeelte van de inmense hal van de oude BAT-fabriek zal worden verbouwd tot het publieksdeel van het Gemeentehuis. In de hal komen de publieksbalies, kantoren, raadzaal, de leeszaal voor de raadsleden en vergaderruimtes.
Deze eerste fase zal worden opgeleverd in mei dit jaar waarna de tweede fase, de verbouw van het Turmac met alle werkruimtes voor de de gemeenteambtenaren, zal starten. Begin 2016 zal het nieuwe Gemeentehuis volledig klaar zijn.
 
10-01
2015

  Bouw Gemeentehuis Zevenaar gestart
Transformatie
 
  Kort geleden is gestart met de realisering van de eerste fase van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar. Een gedeelte van de inmense hal van de oude BAT-fabriek zal worden verbouwd tot het publieksdeel van het Gemeentehuis. In de hal komen de publieksbalies, kantoren, raadzaal, de leeszaal voor de raadsleden en vergaderruimtes.
Deze eerste fase zal worden opgeleverd in mei dit jaar waarna de tweede fase, de verbouw van het Turmac met alle werkruimtes voor de de gemeenteambtenaren, zal starten. Begin 2016 zal het nieuwe Gemeentehuis volledig klaar zijn.
 
10-10
2014

  Winst in Huizen !
Nieuws
 
  Nadat we in februari samen met Slokker hadden meegedaan aan een selectie voor de herontwikkeling van het Koningin Wilhelmina Terrein in Huizen,hebben we deze week gehoord dat ons plan door de Gemeente is geselecteerd. Ons plan heeft als enige het bestaande schoolgebouw behouden waarin woningen voor ouderen zullen worden gemaakt. Samen met een strook nieuwe verandawoningen vormt de bestaande school straks een intiem hofje in de schaal van de dorpse bebouwing eromheen.
De lange stilte na indiening van ons plan hield verband met de verkiezingen afgelopen maart en de financiele en politieke afweging die de gemeente over herontwikkeling van het KWS terrein heeft moeten maken. Maandag 29 september jl. heeft de Gemeenteraad unaniem gekozen voor behoud van de oude school.
 
01-10
2014

  3D PVE MFA Werkendam
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen het Kompas en de Burgemeester Sigmondschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal,een dorpshuis en een bibliotheekvoorziening voor leerlingen en volwassenen.
Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.
Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De MFA Werkendam zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer en Frank Maas
 
01-10
2014

  3D PVE MFA Werkendam
Nieuws
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen het Kompas en de Burgemeester Sigmondschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal,een dorpshuis en een bibliotheekvoorziening voor leerlingen en volwassenen.
Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit.
Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De MFA Werkendam zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer en Frank Maas
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Nieuws
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
26-08
2014

  Mock up van de hekwerken voor blok 9
Woningbouw
 
  Terwijl de voorbereiding van de aannemerskeuze in volle gang is beoordelen we de
mock up van de strekmetalen hekwerken voor ons plan voor blok 9 op het Zeeburgereiland.
 
20-08
2014

  Definitief ontwerp Blok 9 Zeeburg gereed
Nieuws
 
  In opdracht van de Alliantie hebben we net voor de bouwvak het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van 110 huurwoningen op het Zeeburgereiland in Amsterdam afgerond. Als een tweeling staan de gebouwen om een half omsloten daktuin op de onder de gebouwen gelegen parkeergarage. De 2 gebouwen hebben een gelede vorm met verspringende bouwhoogtes van 4 tot 8 bouwlagen.

Alle woningen zijn breed en ondiep met grote schuifpuien die uitzicht bieden op de wijdse en waterrijke omgeving en toegang geven tot woningbrede balkons. Het beeld van de gebouwen is nautisch en wordt bepaald door de balkons die als scheepsdekken om de gevels van de gebouwen golven en het contact met de vrije ruimte en het uitzicht rondom verbeelden. De woningen op de begane grond hebben Amsterdamse stoepen die een meter zijn verhoogd ten opzicht van de straat waardoor de bewoners voldoende privacy hebben. De bouw van blok 9 zal begin september worden aanbesteed en na de zomer van 2016 zal blok 9 bewoond zijn.

De toekomstige bewoners zullen de komende tijd betrokken worden bij de definitieve indeling van de woningen en de verdere uitwerking van de inrichting van de daktuin en de openbare ruimte rondom de gebouwen.

Team: Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Niels Koopman, Max Leemans, Sebastiaan Huf, Xinghua Zu.
 
01-08
2014

  Wynand Fockink Amsterdam
Utiliteitsbouw
 
  Sinds jaar en dag is in het hart van Amsterdam, in een klein steegje achter de Dam, jeneverstokerij Wynand Fockink gevestigd. Verdeeld over zes monumentale pandjes, vormen het proeflokaal, de slijterij en de distilleerderij een niet weg te denken stukje Amsterdam. In zijn rijke geschiedenis is Wynand Fockink uitgegroeid tot een plek waar in een typisch Amsterdamse sfeer bezoekers niet alleen jenevers en likeuren kunnen kopen en proeven maar ook kunnen zien hoe het stookproces in zijn werk gaat.

Op een relatief klein oppervlak, binnen de ruimtelijke beperkingen van de bestaande oude panden, waren in de loop der tijd een distilleerderij, een slijterij, een proeflokaal, een bottelarij, een kwaliteitscontroleruimte, een workshopruimte en een kantoor op een bijna toevallige manier aan elkaar vastgegroeid. De recente overname door Lucas Bols en het besluit om de capaciteit van de stokerij te vergroten boodt de kans om de
samenhang tussen alle verschillende functies te verbeteren en alle ruimtes technisch te verbeteren.

De verbouwing bestond uit het op een meer logische manier plaatsen van de verschillende functies binnen het geheel van de pandjes.Zo zijn het proeflokaal en de slijterij naast elkaar gelegd en onderling verbonden en zijn de productieruimtes zoals distilleerderij, bottelarij en opslag bij elkaar gesitueerd. De workshopruimte vormt de overgang tussen het productie- en publieksdeel.
Muv het proeflokaal zijn alle ruimtes gestript en van nieuwe afwerkingen op vloer, wand en plafond voorzien. Daarbij was de zoektocht naar de oorspronkelijk kwaliteit van de historisch panden leidend. In veel gevallen volstond het om juist oude afwerkingen en het overbodige weg te halen.

Om de verschillende ruimtes tot één sfeer te maken zijn zachte materiaalovergangen gemaakt en zijn de verschillen in kleur-en materiaaltoepassingen verkleind. Zo komen de historische kleuren van het proeflokaal terug in de slijterij, de toiletgroepen en de workshopruimte en is in de distilleerderij het oorspronkelijke baksteen weer zichtbaar gemaakt waarvan de rood-bruine kleur subtiel samengaat met de roodkoperen stookketels. Zo is de distilleerderij, waar het zwaartepunt van de verbouwing lag, meer in de lijn van het geheel aangepast, met meer warme en historische materialen passend bij de plek en het openbare karakter van de ruimte.

De distilleerderij heeft, met het oog op de aantallen dagelijkse bezoekers, ook een meer representatief karakter gekregen. De verschillende ingrediënten, treksels en het stookproces zijn maximaal zichtbaar gemaakt en bepalen de sfeer van de distilleerderij. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen zijn in het zicht gelaten en maken van de distilleerderij een huiselijk fabriekje.


project: Verbouwing Wynand Fockink Amsterdam
opdrachtgever: Lucas Bols BV
architect: Inbo Amsterdam
team Inbo: Rowin Petersma, Frans Timmers, Sjouke Vink, Daphne Wiegers, Saxon Duckworth
ontwerp: 2012-2013
uitvoering: 2013
bouwkosten: 450.000 euro excl. inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Jurriens BV, Utrecht
Installatieadviseur: TBDV Installatieburo Veenendaal
constructeur: Tentij BV Heemskerk
 
01-06
2014

  3D PVE Brede School Sleeuwijk
Scholen
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen De Morgenster en de Burgemeester Verschoorschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een bibliotheekfunctie.

Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De Brede School Sleewuijk zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer, Frank Maas
 
01-06
2014

  3D PVE Brede School Sleeuwijk
Nieuws
 
  In opdracht van de gemeente Werkendam hebben we, in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers, het programma van eisen opgesteld van de nieuwe Brede School Sleeuwijk. Het nieuwe gebouw zal straks plaats bieden aan de basisscholen De Morgenster en de Burgemeester Verschoorschool, Trema kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een bibliotheekfunctie.

Het programma van eisen is het resultaat van een intensief proces waarbij in 10 stappen door middel van interviews, workshops en presentaties de wensen en eisen van de gebruikers en de gemeente in kaart zijn gebracht met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk, functioneel en technisch PVE als een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft waarbij wij alle functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen hebben verbeeldt. Naast ruimtestaten, beschrijvingen en relatieschema's hebben we het programma van eisen ook d.m.v. een ruimtelijk draadmodel inzichtelijk gemaakt, ook tijdens het proces met de gebruikers.

Met die ruimtelijke verbeelding van het bouwvolume en het relatieschema konden de gebruikers zich al in een vroeg stadium een voorstelling maken van de ruimtelijke vertaling van hun eisen en wensen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet tot een gebouw nog voordat het werkelijke ontwerpproces is gestart. Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen kunnen zo de uitgangspunten voor het plan goed begrijpen en er invloed op uitoefenen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid, inspiratie en energie bij de start van het werkelijke ontwerpproces dat daarop volgt.

De Brede School Sleewuijk zal straks uit 17 groepen bestaan voor het basisonderwijs, 2 groepsruimtes voor de kinderopvang en verschillende gemeenschappelijke voorzieningen, functies voor de buurt en buitenruimtes.
Het raamwerk voor het programma van eisen wordt gevormd door het vormgeven van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind, de directe relatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Verder hebben de gebruikers gezamelijk de ambitie en omvang van het programma bepaald dat ze samen gaan delen.Zo zal straks een efficient gebouw ontstaan waarin door het samengaan in een gebouw veel verschillende ruimtes en functies kunnen worden samengebracht.

Team: Rowin Petersma, Arnold Meijer, Frank Maas
 
01-04
2014

  3D-PVE scholen Sleeuwijk en Werkendam
Scholen
 
  Op dit moment werkt ons bureau aan het programma van eisen van brede basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam. We hebben hiervoor een specifiek tool het 3D-PVE ontwikkeld.

Met dit driedimensionaal getekend Programma van Eisen geven we toekomstige gebruikers en gemeenten meer inzicht in hun eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw. In tien stappen doorlopen we een proces waarin we gezamenlijk een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE maken. Een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft, maar dat die functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen verbeeldt. Een 3D-PvE dat iedereen begrijpt en inspireert als start van het ontwerpproces. Voor meer informatie klik hier.
 
01-04
2014

  3D-PVE scholen Sleeuwijk en Werkendam
Nieuws
 
  Op dit moment werkt ons bureau aan het programma van eisen van brede basisscholen in Sleeuwijk en Werkendam. We hebben hiervoor een specifiek tool het 3D-PVE ontwikkeld.

Met dit driedimensionaal getekend Programma van Eisen geven we toekomstige gebruikers en gemeenten meer inzicht in hun eisen en wensen voor een nieuw schoolgebouw. In tien stappen doorlopen we een proces waarin we gezamenlijk een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE maken. Een vertaling van een eerste idee naar een programma dat niet alleen getalsmatig alle noodzakelijke functies en relaties in het gebouw beschrijft, maar dat die functies en relaties ook ruimtelijk in 3D-tekeningen verbeeldt. Een 3D-PvE dat iedereen begrijpt en inspireert als start van het ontwerpproces. Voor meer informatie klik hier.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Nieuws
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
18-03
2014

  Newton te zien op deArchitect.nl
Woningbouw
 
  Het Newton gebouw op het Leerpark in Dordrecht is project van de dag op deArchitect.nl.
Klik hier voor de link.
 
28-02
2014

  Geselecteerd voor blok 9 Zeeburgereiland
Nieuws
 
  In opdracht van De Alliantie zal Inbo begin maart starten met het maken van een ontwerp voor woningbouw van blok 9 op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
De toekomstige bewoners zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen voor de ongeveer 90 woningen. Op dit moment zijn op het Zeeburgereiland aan de noordkant verschillende particuliiere woonhuizen in aanbouw en is onlangs een basisschool opgeleverd.
Het project is onderdeel van de realisering van in totaal 450 woningen waarvoor de Alliantie onlangs een overeenkomst sloot met de Gemeente Amsterdam.
Het Zeeburgereiland is geen onbekend gebied voor Inbo dat eerder Benzinestation Kriterion en het Park en Ride Terrein Zeeburg daar realiseerde.
Team Inb: Tako Postma, Rowin Petersma en XingHua Zu.
 
30-01
2014

  Bij Wynand Fockink wordt weer gestookt
Nieuws
 
  Na een voorbereiding van anderhalf jaar is de verbouwing van stokerij Wynand Fockink in het hartje van Amsterdam net voor de kerst afgerond.
In de loop der tijd waren de verschillende functies in de zes monumentale pandjes van Wynand Fockink, in een klein steegje achter de Dam, op een bijna toevallige manier aan elkaar vastgegroeid. In twee maanden tijd is de jeneverstokerij verbouwd tot een bijzondere plek waar het stoken, kopen en proeven van exquise jenevers en likeuren in één overweldigende typisch Amsterdamse sfeer zijn samengebracht.

Met de verbouwing zijn de verschillende functies op een logische manier naast elkaar gelegd. Met uitzondering van het proeflokaal zijn alle ruimten gestript en voorzien van nieuwe afwerkingen op vloer, wand en plafond. Daarbij was de zoektocht naar de oorspronkelijk kwaliteit van de historisch panden leidend. In veel gevallen volstond het om juist oude afwerkingen en het overbodige weg te halen. Historische kleuren zijn teruggebracht en in de distilleerderij is het oorspronkelijke baksteen weer zichtbaar gemaakt, waarvan de roodbruine kleur subtiel samengaat met de roodkoperen stookketels. De verschillende ingrediënten, treksels en het stookproces zijn maximaal zichtbaar gemaakt en bepalen de sfeer van de distilleerderij. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen zijn in het zicht gelaten en maken van de distilleerderij een huiselijk fabriekje.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frans Timmers, Sjouke Vink en Daphne Wiegers.
 
30-01
2014

  Bij Wynand Fockink wordt weer gestookt
Utiliteitsbouw
 
  Na een voorbereiding van anderhalf jaar is de verbouwing van stokerij Wynand Fockink in het hartje van Amsterdam net voor de kerst afgerond.
In de loop der tijd waren de verschillende functies in de zes monumentale pandjes van Wynand Fockink, in een klein steegje achter de Dam, op een bijna toevallige manier aan elkaar vastgegroeid. In twee maanden tijd is de jeneverstokerij verbouwd tot een bijzondere plek waar het stoken, kopen en proeven van exquise jenevers en likeuren in één overweldigende typisch Amsterdamse sfeer zijn samengebracht.

Met de verbouwing zijn de verschillende functies op een logische manier naast elkaar gelegd. Met uitzondering van het proeflokaal zijn alle ruimten gestript en voorzien van nieuwe afwerkingen op vloer, wand en plafond. Daarbij was de zoektocht naar de oorspronkelijk kwaliteit van de historisch panden leidend. In veel gevallen volstond het om juist oude afwerkingen en het overbodige weg te halen. Historische kleuren zijn teruggebracht en in de distilleerderij is het oorspronkelijke baksteen weer zichtbaar gemaakt, waarvan de roodbruine kleur subtiel samengaat met de roodkoperen stookketels. De verschillende ingrediënten, treksels en het stookproces zijn maximaal zichtbaar gemaakt en bepalen de sfeer van de distilleerderij. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen zijn in het zicht gelaten en maken van de distilleerderij een huiselijk fabriekje.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frans Timmers, Sjouke Vink en Daphne Wiegers.
 
10-01
2014

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum
Nieuws
 
  Met ingang van 1 januari is Rowin Petersma benoemd tot architect-lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Bussum. Hij volgt Dirk Jan Borski op waarvan na 5 jaar de termijn afliep. Bussum is een zeer dicht bebouwde gemeente met weinig groeimogelijkheden naar het omliggende gebied. Op een relatief klein oppervlak kent Bussum een veelheid aan buurten en ruimtelijke sferen. Van beschermde vooroorlogse villawijken zoals het Brediuskwartier en Het Spiegel tot het stedelijke centrumgebied en de spoorzone die van noord naar zuid dwars door Bussum loopt. De druk op het publieke domein is daarom groot en het belang om daar zorgvuldig mee om te gaan ook.
Voor de gemeente was de overweging om juist een architect van een groot landelijk bureau vertegenwoordigd te zien in de commissie belangrijk. Rowin wil als architect-lid op een opbouwende manier inspireren en stimuleren, met een heldere mening en oog voor de initiatieven van de inwoners van Bussum.
 
15-12
2013

  Studie Noordmansschool Amsterdam
Scholen
 
  In opdracht van stadsdeel Amsterdam Nieuw West is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke transformatie en nieuwbouw van de Noordmansschool, een school voor basisonderwijs aan de Louis Couperusstraat in Nieuw West.
Het gebouw maakt onderdeel uit van een door architect Zanstra in de jaren 50 ontworpen ensemble van twee schoolgebouwen en een gymzaal.
In samenwerking met de gemeente zijn 3 modellen onderzocht. Binnenkort zal het stadsdeel in overleg met schoolbestuur Amos een beslissing nemen over een voorkeursmodel. Daarbij is het ook mogelijk dat het bestaande schoolgebouw voor andere functies gehandhaafd blijft en de school verhuist naar een nieuw gebouw op het grote plein dat nu tussen de twee gebouwen in ligt.
Team Inbo: Rowin Petersma en Maarten Hooijmeijer
 
01-12
2013

  Selectieontwerp Goeman Borgesiusschool
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Goeman Borgesiussschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West
 
01-12
2013

  Selectieontwerp Goeman Borgesiusschool
Nieuws
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Goeman Borgesiussschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West
 
15-10
2013

  Selectieontwerp De Vlugtschool Amsterdam
Scholen
 
  Het selectieontwerp voor de nieuwbouw van de Burgemeester De Vlugtschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw West.
 
01-10
2013

  Cultuur in Hal 12 Zevenaar
Nieuws
 
  In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft ons bureau een ontwerpvoorstel gedaan voor de mogelijke vestiging van culturele instellingen in de voormalige productiehal van de BAT fabriek in Zevenaar.
Vorige week zijn de voorrstellen aan vertegenwoordigers van het Filmhuis, het Liemers Museum, de Volksuniversiteit en de Liemers Bibliotheek gepresenteerd. Binnenkort zal de gemeente een beslissing nemen over de volgende stap om van Hal 12 een bruisende cultuurhal te maken.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frank Zewald en XingHua Zu.
 
01-10
2013

  Cultuur in Hal 12 Zevenaar
Utiliteitsbouw
 
  In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft ons bureau een ontwerpvoorstel gedaan voor de mogelijke vestiging van culturele instellingen in de voormalige productiehal van de BAT fabriek in Zevenaar.
Vorige week zijn de voorrstellen aan vertegenwoordigers van het Filmhuis, het Liemers Museum, de Volksuniversiteit en de Liemers Bibliotheek gepresenteerd. Binnenkort zal de gemeente een beslissing nemen over de volgende stap om van Hal 12 een bruisende cultuurhal te maken.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frank Zewald en XingHua Zu.
 
01-10
2013

  Cultuur in Hal 12 Zevenaar
Transformatie
 
  In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft ons bureau een ontwerpvoorstel gedaan voor de mogelijke vestiging van culturele instellingen in de voormalige productiehal van de BAT fabriek in Zevenaar.
Vorige week zijn de voorrstellen aan vertegenwoordigers van het Filmhuis, het Liemers Museum, de Volksuniversiteit en de Liemers Bibliotheek gepresenteerd. Binnenkort zal de gemeente een beslissing nemen over de volgende stap om van Hal 12 een bruisende cultuurhal te maken.
Team Inbo: Rowin Petersma, Frank Zewald en XingHua Zu.
 
15-07
2013

  Ontwerp gemeentehuis Zevenaar klaar
Nieuws
 
  Vanaf begin dit jaar is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar een intensief proces doorlopen waarin het definitief ontwerp voor het nieuwe Gemeentehuis is gemaakt. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gevestigd in twee bestaande gebouwen van de voormalige BAT sigarettenfabriek: het Turmac gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, krijgen zo een tweede leven en zullen vanaf begin 2015 weer volop in gebruik zijn.
Het opvallende Turmacgebouw zal plaats gaan bieden aan alle werkplekken van de ambtenaren en in de hal zal de publieksverlening met de nieuwe entree van het gemeentehuis komen.
 
15-07
2013

  Ontwerp gemeentehuis Zevenaar klaar
Utiliteitsbouw
 
  Vanaf begin dit jaar is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar een intensief proces doorlopen waarin het definitief ontwerp voor het nieuwe Gemeentehuis is gemaakt. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gevestigd in twee bestaande gebouwen van de voormalige BAT sigarettenfabriek: het Turmac gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, krijgen zo een tweede leven en zullen vanaf begin 2015 weer volop in gebruik zijn.
Het opvallende Turmacgebouw zal plaats gaan bieden aan alle werkplekken van de ambtenaren en in de hal zal de publieksverlening met de nieuwe entree van het gemeentehuis komen.
 
15-07
2013

  Ontwerp gemeentehuis Zevenaar klaar
Transformatie
 
  Vanaf begin dit jaar is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar een intensief proces doorlopen waarin het definitief ontwerp voor het nieuwe Gemeentehuis is gemaakt. Het nieuwe gemeentehuis zal worden gevestigd in twee bestaande gebouwen van de voormalige BAT sigarettenfabriek: het Turmac gebouw en de oude productiehal Hal 12. Deze indrukwekkende gebouwen uit de twintiger en vijftiger jaren, met een grote herkenbaarheid en betekenis voor de bewoners van Zevenaar, krijgen zo een tweede leven en zullen vanaf begin 2015 weer volop in gebruik zijn.
Het opvallende Turmacgebouw zal plaats gaan bieden aan alle werkplekken van de ambtenaren en in de hal zal de publieksverlening met de nieuwe entree van het gemeentehuis komen.
 
19-04
2013

  Inbo in ABC Architectuurcentrum Haarlem
Nieuws
 
  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bureau exposeert Inbo van 21 april t/m 23 juni in het ABC. Daarbij kijkt Inbo vooruit onder het motto: 'de toekomst van de architectuur en stedenbouw ligt bij mensen die kunnen verbinden'.
'Inbo - Samenwerking als inspiratie' wordt zondagmiddag 21 april om 15.30 geopend door Helen van Duin, directeur ontwikkeling en onderhoud van woonstichting De Key.

ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47 2011 EP Haarlem
 
01-04
2013

  Zorggebouw ' Schinkelhaven'
Zorggebouwen
 
  Weids en intiem wonen midden in de stad

In opdracht van Puur Zuid is kort geleden de bouwvoorbereiding afgerond voor het zorggebouw ‘Schinkelhaven’ aan de Schinkelkade in Amsterdam waarin ouderenwoningen en voorzieningen voor de buurt een plek zullen krijgen. Het gebouw ligt aan de rand van de 19e eeuwse Schinkelbuurt, aan één zijde begrensd door een rustige en besloten straat en aan de andere zijde prachtig gelegen aan de lichte en open ruimte van de Schinkelkade. De bijzondere combinatie van besloten en open vormden de aanleiding voor het plan waarin het gebouw de bewoners en gebruikers zowel rust en geborgenheid als stadse levendigheid biedt.

Het programma bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor elk 13 dementerende ouderen en gemeenschappelijke- en buurtvoorzieningen. De zorgwoningen, waarin bewoners grotendeels zelfstandig kunnen wonen, liggen aan de kade en de groepswoningen liggen meer besloten aan de straat met voorzieningen en ruime gangen aan de binnenhof. De binnenhof heeft een slingerende glazen gevel waardoor vanuit alle delen van het gebouw het groene binnenterrein te zien is en zorgt voor licht en contact met buiten.

Op de hoek, waar straat en kade samenkomen, is het gebouw volledig open en vormen serres met gezamelijke woonkamers voor de bewoners de ruimtelijke verbinding tussen de hof en het indrukwekkende uitzicht over het water. Zo profiteren alle bewoners van de intimiteit van de hof en de weidsheid van de Schinkelkade.
Op de begane grond bevinden zich verschillende gemeenschappelijke functies zoals een café, een restaurant en maatschappelijke dienstverlening die zowel voor de bewoners als de buurt bestemd zijn. Op grote diepe zitbanken, binnen én buiten, drinken bewoners en bezoekers straks samen een kop koffie in de zon. Zo wordt Schinkelhaven een gebouw waar bewoners en buurt elkaar ontmoeten; levendig en geborgen tegelijk.

Inbo voert de opdracht uit als total-engineer in samenwerking met Van Rossum en Hiensch Engineering. De verwachting is dat er in september gestart zal worden met de bouw en dat het nieuwe Schinkelhaven in het najaar van 2014 klaar zal zijn.

Team : Tako Postma, Rowin Petersma, Frans Timmers, Wilco van Oosten, Jop Alberts, Niels Koopman en Peter van Ombergen.
 
01-04
2013

  Zorggebouw ' Schinkelhaven'
Nieuws
 
  Weids en intiem wonen midden in de stad

In opdracht van Puur Zuid is kort geleden de bouwvoorbereiding afgerond voor het zorggebouw ‘Schinkelhaven’ aan de Schinkelkade in Amsterdam waarin ouderenwoningen en voorzieningen voor de buurt een plek zullen krijgen. Het gebouw ligt aan de rand van de 19e eeuwse Schinkelbuurt, aan één zijde begrensd door een rustige en besloten straat en aan de andere zijde prachtig gelegen aan de lichte en open ruimte van de Schinkelkade. De bijzondere combinatie van besloten en open vormden de aanleiding voor het plan waarin het gebouw de bewoners en gebruikers zowel rust en geborgenheid als stadse levendigheid biedt.

Het programma bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor elk 13 dementerende ouderen en gemeenschappelijke- en buurtvoorzieningen. De zorgwoningen, waarin bewoners grotendeels zelfstandig kunnen wonen, liggen aan de kade en de groepswoningen liggen meer besloten aan de straat met voorzieningen en ruime gangen aan de binnenhof. De binnenhof heeft een slingerende glazen gevel waardoor vanuit alle delen van het gebouw het groene binnenterrein te zien is en zorgt voor licht en contact met buiten.

Op de hoek, waar straat en kade samenkomen, is het gebouw volledig open en vormen serres met gezamelijke woonkamers voor de bewoners de ruimtelijke verbinding tussen de hof en het indrukwekkende uitzicht over het water. Zo profiteren alle bewoners van de intimiteit van de hof en de weidsheid van de Schinkelkade.
Op de begane grond bevinden zich verschillende gemeenschappelijke functies zoals een café, een restaurant en maatschappelijke dienstverlening die zowel voor de bewoners als de buurt bestemd zijn. Op grote diepe zitbanken, binnen én buiten, drinken bewoners en bezoekers straks samen een kop koffie in de zon. Zo wordt Schinkelhaven een gebouw waar bewoners en buurt elkaar ontmoeten; levendig en geborgen tegelijk.

Inbo voert de opdracht uit als total-engineer in samenwerking met Van Rossum en Hiensch Engineering. De verwachting is dat er in september gestart zal worden met de bouw en dat het nieuwe Schinkelhaven in het najaar van 2014 klaar zal zijn.

Team : Tako Postma, Rowin Petersma, Frans Timmers, Wilco van Oosten, Jop Alberts, Niels Koopman en Peter van Ombergen.
 
04-02
2013

  Inbo verhuist naar een nieuw kantoor
Nieuws
 
  Op 4 februari jl. heeft Inbo een nieuw kantoor in Amsterdam betrokken. Een bestaand schoolgebouw is met minimale middelen veranderd in een inspirerende nieuwe werkruimte waar door 50 medewerkers aan projecten in heel Nederland wordt gewerkt. Het bureau bestaat uit twee lichte en ruime verdiepingen. De onderste als één ongedeelde werkruimte met verschillende werk- en overlegplekken, gemaakt voor een optimale samenwerking tussen de verschillende medewerkers en vakgebieden. De bovenste met vergaderruimtes, projectrooms en presentatieruimtes, gemaakt om opdrachtgevers en samenwerkings-partners optimaal te kunnen ontvangen, gezamenlijk aan projecten te werken en debat en kennisuitwisseling te organiseren.
 
02-01
2013

  Entree wiskundegebouw UU vernieuwd
Nieuws
 
  In opdracht van Universiteit Utrecht is de afgelopen twee maanden de vernieuwing van de entree van het gebouw van de faculteit wiskundeuitgevoerd. Het bestaande buitengebied en een gedeelte van de hal hebben een facelift gekregen waardoor het sombere, donkere en verwaarloosde entreegebied is veranderd in een lichte en ontvankelijke entree. In de bestaande luifel zijn daglichtsparingen aangebracht en boven een bestaande betonbak met begroeiing is een grote sparing gemaakt voor een boom die door de luifel heen steekt. De luifel is voorzien van nieuwe witte aluminium beplating en nieuwe lichtgrijze kunststof dakbedekking. Zo ziet de luifel er ook vanuit de verdiepingen van het gebouw representatief en licht uit.
Het ontwerp is van Rowin Petersma mmv Jop Alberts en Pim van der Splinter en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Zoelen uit Utrecht.
 
02-01
2013

  Entree wiskundegebouw UU vernieuwd
Utiliteitsbouw
 
  In opdracht van Universiteit Utrecht is de afgelopen twee maanden de vernieuwing van de entree van het gebouw van de faculteit wiskundeuitgevoerd. Het bestaande buitengebied en een gedeelte van de hal hebben een facelift gekregen waardoor het sombere, donkere en verwaarloosde entreegebied is veranderd in een lichte en ontvankelijke entree. In de bestaande luifel zijn daglichtsparingen aangebracht en boven een bestaande betonbak met begroeiing is een grote sparing gemaakt voor een boom die door de luifel heen steekt. De luifel is voorzien van nieuwe witte aluminium beplating en nieuwe lichtgrijze kunststof dakbedekking. Zo ziet de luifel er ook vanuit de verdiepingen van het gebouw representatief en licht uit.
Het ontwerp is van Rowin Petersma mmv Jop Alberts en Pim van der Splinter en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Zoelen uit Utrecht.
 
20-12
2012

  Newton in Leerpark Dordrecht klaar
Nieuws
 
  Het nieuwbouwproject Newton in het Leerpark in Dordrecht, bestaande uit 123 woningen, bedrijfsruimtes en parkeervoozieningen is eind vorig jaar opgeleverd.
Inbo won in 2007 een prijsvraag voor het ontwerp van het combinatiegebouw in het hart van het Leerpark, een nieuwe uitbreiding van Dordrecht waar wonen, werken, ondernemen en leren centraal staan. Op verzoek van Inbo zijn destijds Frank van der Vecht en Rowin Petersma als externe architecten bij het project betrokken om een grotere diversiteit in de architectuur te realiseren en meer verschillende handschriften in het beeld van het gebouw zichtbaar te maken. Dit was een logisch gevolg van de door West 8 vastgestelde beeldkwaliteit van het plan: geen grote eenvormige blokken maar gebouwen die zich tonen als een reeks van panden naast elkaar waardoor een kleinere en meer menselijke schaal in het gebied ontstaat.
Rowin Petersma heeft het ontwerp gemaakt van het in het midden van het gebouw gelegen pand met gebouwdelen aan weerskanten van een grote opening die het
park verbindt met de groene binnenhof.
 
01-12
2012

  Start ontwerp verbouwing Wynand Fockink
Nieuws
 
  Rowin Petersma zal als projectarchitect starten met het ontwerp van distilleerderij Wynand Fockink in Amsterdam. In opdracht van Lucas Bols zal de unieke combinatie van proeflokaal, slijterij en distilleerderij in de Amsterdamse Pijlsteeg worden verbouwd tot een typisch Amsterdamse ,ambachtelijke en sfeervolle ‘experience’. Bezoekers kunnen het proces van het maken van de likeuren straks van dichtbij zien en de beroemde Wynand Fockink likeuren en jenevers proeven en kopen. De huidige ruimtes van Wynand Fockinck krijgen met behoud van de kleinschalige en ambachteljike sfeer een facelift en de technische staat van de meer dan 10 verschillende ruimtes wordt verbeterd en gemoderniseerd.
 
01-12
2012

  Start ontwerp verbouwing Wynand Fockink
Utiliteitsbouw
 
  Rowin Petersma zal als projectarchitect starten met het ontwerp van distilleerderij Wynand Fockink in Amsterdam. In opdracht van Lucas Bols zal de unieke combinatie van proeflokaal, slijterij en distilleerderij in de Amsterdamse Pijlsteeg worden verbouwd tot een typisch Amsterdamse ,ambachtelijke en sfeervolle ‘experience’. Bezoekers kunnen het proces van het maken van de likeuren straks van dichtbij zien en de beroemde Wynand Fockink likeuren en jenevers proeven en kopen. De huidige ruimtes van Wynand Fockinck krijgen met behoud van de kleinschalige en ambachteljike sfeer een facelift en de technische staat van de meer dan 10 verschillende ruimtes wordt verbeterd en gemoderniseerd.
 
16-11
2012

  Papageno Huis gepresenteerd in Laren
Nieuws
 
  Op 15 november jl. heeft Rowin Petersma samen met Aaltje van Zweden het definitief ontwerp voor het Papapgeno Huis in Laren gepresenteerd aan de inwoners van Laren.

De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren zal worden verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom krijgt het huis ook een publiek karakter. Op de begane grond komen een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain komen voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.

Het Papagenohuis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.

artikel De Gelderlander
Stichting Papageno
 
16-11
2012

  Papageno Huis gepresenteerd in Laren
Zorggebouwen
 
  Op 15 november jl. heeft Rowin Petersma samen met Aaltje van Zweden het definitief ontwerp voor het Papapgeno Huis in Laren gepresenteerd aan de inwoners van Laren.

De 19e eeuwse Villa Dennenoord in Laren zal worden verbouwd tot een huis voor jongeren met autisme.In het Papagenohuis komen 12 studio's waar jongeren op zichzelf kunnen wonen en de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen krijgen. Leidend thema voor het ontwerp is het vormgeven van een plek waar de bewoners maximaal in contact kunnen komen met de buitenwereld en waar de buitenwereld alle mogelijkheden krijgt om binnen te komen. Muziek is de drijvende kracht achter het Papagenohuis, als middel om de wereld naar binnen te halen én als middel voor de bewoners om contact te maken met elkaar, zich te uiten en sterker in de wereld te staan. Daarom krijgt het huis ook een publiek karakter. Op de begane grond komen een muziekzaal en een petit café. Hier worden zowel voor bewoners als voor andere belangstellenden activiteiten georganiseerd. In het nieuwe souterrain komen voorzieningen die specifiek gericht zijn op de bewoners, zoals therapieruimtes, een atelier, een fitnessruimte en een mediatheek.

Het Papagenohuis is een initiatief van de Stichting Papageno die in 1997 is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden en zet zich in voor hulp aan kinderen en jongeren met autisme.

artikel De Gelderlander
Stichting Papageno
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Nieuws
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
07-05
2012

  De Kans in 'De grote schoolverbouwing'.
Scholen
 
  Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SFA) heeft Arconiko Architecten onderzoek gedaan naar voorbeelden van recent verbouwde basisscholen.
Aan de hand van 7 ontwerpprincipes zijn 7 scholen onderzocht en beschreven waarvan er 3 in het onderdeel 'Uitblinkers' uitgebreider worden belicht. Eén van deze scholen is basisschool De Kans in Amsterdam.
Het onderzoek is kort geleden gepubliceerd in Lay-out - platform voor ontwerpend onderzoek- nr. 20, een uitgave van het SFA. Download de Lay-out#20 hier.
 
01-05
2012

  Start DO Schinkelhaven
Nieuws
 
  Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is kort geleden gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp van Zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam.
Het project bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor dementerende ouderen en gemeenschappelijke voorzieningen en zorgfuncties voor de bewoners én de buurt. Opdrachtgever is zorginsteling Puur Zuid. Het team van Inbo bestaat behalve uit Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Wilco van Oosten en Jop Alberts.
 
01-05
2012

  Start DO Schinkelhaven
Zorggebouwen
 
  Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp is kort geleden gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp van Zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam.
Het project bestaat uit 28 zorgwoningen, 4 groepswoningen voor dementerende ouderen en gemeenschappelijke voorzieningen en zorgfuncties voor de bewoners én de buurt. Opdrachtgever is zorginsteling Puur Zuid. Het team van Inbo bestaat behalve uit Rowin Petersma, Tako Postma, Frans Timmers, Wilco van Oosten en Jop Alberts.
 
01-11
2011

  Kantoorgebouwen Orvil en Pazia
Nieuws
 
  In opdracht van de Maarsengroep en Goldstar BV. hebben Joost van den Hoek en Rowin Petersma onlangs een verdere uitwerking gemaakt voor twee prominente kantoorpanden op het Goldstarterrein aan de Zuidas te Amsterdam.
Inbo adviseert sedert 2008 over de ontwikkelstrategie en masterplanning van de Goldstarterrein tussen de A10 en de Mahlerlaan. De totale ontwikkeling heeft een omvang van ca. 250.000 m2 werken wonen en voorzieningen. De plannen maken onderdeel uit van een marketingoffensief dat de Maarsengroep is gestart om gebruikers te interesseren voor de eerste fase van de ontwikkeling.

De vormgeving van de beide gebouwen is gebaseerd op de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan: ordening op basis van vrijheid met een eigen identiteit van de verschillende gebouwen rondom stedelijke pleinen aan de Mahlerlaan.
De verschillende verschijningsvorm en structuur van de beide gebouwen illustreren de grote kans voor huurders om op deze lokatie met een eigen uitstraling en identiteit zichtbaar en onderscheidend te zijn. Beide gebouwen hebben daarom een eigen architectuur: gebouw 'Orvil' (kavel 1): slank , staand, van natuursteen en glas en gebouw 'Pazia': horizontaal, glimmend met golvende raamstroken rondom het gebouw.

Wij zijn op dit moment met de Maarsengroep in gesprek over een verdere uitwerking van het Pazia gebouw.
 
01-11
2011

  Kantoorgebouwen Orvil en Pazia
Utiliteitsbouw
 
  In opdracht van de Maarsengroep en Goldstar BV. hebben Joost van den Hoek en Rowin Petersma onlangs een verdere uitwerking gemaakt voor twee prominente kantoorpanden op het Goldstarterrein aan de Zuidas te Amsterdam.
Inbo adviseert sedert 2008 over de ontwikkelstrategie en masterplanning van de Goldstarterrein tussen de A10 en de Mahlerlaan. De totale ontwikkeling heeft een omvang van ca. 250.000 m2 werken wonen en voorzieningen. De plannen maken onderdeel uit van een marketingoffensief dat de Maarsengroep is gestart om gebruikers te interesseren voor de eerste fase van de ontwikkeling.

De vormgeving van de beide gebouwen is gebaseerd op de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan: ordening op basis van vrijheid met een eigen identiteit van de verschillende gebouwen rondom stedelijke pleinen aan de Mahlerlaan.
De verschillende verschijningsvorm en structuur van de beide gebouwen illustreren de grote kans voor huurders om op deze lokatie met een eigen uitstraling en identiteit zichtbaar en onderscheidend te zijn. Beide gebouwen hebben daarom een eigen architectuur: gebouw 'Orvil' (kavel 1): slank , staand, van natuursteen en glas en gebouw 'Pazia': horizontaal, glimmend met golvende raamstroken rondom het gebouw.

Wij zijn op dit moment met de Maarsengroep in gesprek over een verdere uitwerking van het Pazia gebouw.
 
01-10
2011

  Filmpje 'De Kans'
Nieuws
 
  In opdracht van ons bureau heeft filmmaakster Nienke Eijsink een kort filmpje gemaakt over basisschool De Kans. Rowin Petersma vertelt hierin over de uitgangspunten van het ontwerp. Directeur Hans Klaassen gaat in op het belang van de renovatie en uitbreiding en vertelt over het functioneren van de school sindsdien.
Om het filmpje te zien klik hier.
 
01-10
2011

  Filmpje 'De Kans'
Scholen
 
  In opdracht van ons bureau heeft filmmaakster Nienke Eijsink een kort filmpje gemaakt over basisschool De Kans. Rowin Petersma vertelt hierin over de uitgangspunten van het ontwerp. Directeur Hans Klaassen gaat in op het belang van de renovatie en uitbreiding en vertelt over het functioneren van de school sindsdien.
Om het filmpje te zien klik hier.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Nieuws
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
09-09
2011

  De Kans in 'de Architect'
Scholen
 
  Basisschool De Kans staat deze maand in het tijdschrift ‘de Architect’.
In het artikel 'Basisscholen en regionalisme' beschrijft Dolf Broekhuizen aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden thema’s die steeds belangrijker worden bij hedendaagse scholenbouw: de rol van de school voor buurt en wijk en daarmee samenhangend de toenemende keuze voor transformatie en hergebruik van bestaande (school-)gebouwen.
 
27-06
2011

  Woonhuis 119b216 trekt 300 bezoekers !
Interieur
 
  Tijdens de dag van de architectuur afgelopen zondag 26 juni hebben
300 architectuurliefhebbers woonhuis 119b216 op IJburg bezocht.
Het huis was samen met nog 39 andere woonhuizen op iJburg opengesteld
voor het publiek in het kader van de manifestatie ' Zelfverzonnen op IJburg'
op de 'Dag van de Architectuur".
Voor projectgegevens en foto's klik hier.
 
27-06
2011

  Woonhuis 119b216 trekt 300 bezoekers !
Woonhuizen
 
  Tijdens de dag van de architectuur afgelopen zondag 26 juni hebben
300 architectuurliefhebbers woonhuis 119b216 op IJburg bezocht.
Het huis was samen met nog 39 andere woonhuizen op iJburg opengesteld
voor het publiek in het kader van de manifestatie ' Zelfverzonnen op IJburg'
op de 'Dag van de Architectuur".
Voor projectgegevens en foto's klik hier.
 
27-06
2011

  Woonhuis 119b216 trekt 300 bezoekers !
Nieuws
 
  Tijdens de dag van de architectuur afgelopen zondag 26 juni hebben
300 architectuurliefhebbers woonhuis 119b216 op IJburg bezocht.
Het huis was samen met nog 39 andere woonhuizen op iJburg opengesteld
voor het publiek in het kader van de manifestatie ' Zelfverzonnen op IJburg'
op de 'Dag van de Architectuur".
Voor projectgegevens en foto's klik hier.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Nieuws
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
21-06
2011

  De Kans in publicatie ' Schooldomein'
Scholen
 
  De smalle marges van de onderwijsfilosofie

In het tijdschrift ‘schooldomein’, een magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving staat een artikel over ‘de smalle marges van de onderwijsfilosofie’. De Maria Montessori’s en Kees Boekes van deze tijd zijn schaars, als ze op dit moment al bestaan. Toch heeft menig schoolbestuur de mond vol van een eigen onderwijsfilosofie en ziet deze graag gevisualiseerd in het schoolgebouw. Eén van de voorbeelden die genoemd wordt, is de SBO-school De Kans.
Voor het artikel in ' Schooldomein' klik hier en voor SBO De Kans, klik hier.
 
20-06
2011

  Woonhuis 119b216 opengesteld op DVDA
Nieuws
 
  Zondag 26 juni a.s. is Woonhuis 119b216 opengesteld voor het publiek.
Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur organiseert ARCAM de manifestatie
'Zelfverzonnen op IJburg' . 40 onder particulier opdrachtgeverschap gebouwde
woonhuizen zijn te bezichtigen. Voor meer info zie Arcam.
 
14-04
2011

  De Kans op Architectenweb
Nieuws
 
  Basisschool De Kans is te zien in de rubriek 'Project belicht' van Architectenweb.

 
14-04
2011

  De Kans op Architectenweb
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien in de rubriek 'Project belicht' van Architectenweb.

 
06-03
2011

  Een fluwelen revolutie
Nieuws
 
  ' Bereikbaar, Bottom up' is de titel van HollandBlad 8, een uitgave van Vereniging Deltametropool, waarin de tekstbijdrage ' Een fluwelen revolutie, nieuwe kansen voor stad en mobiiteit' van Rowin Petersma en Wouter Veldhuis over het onderzoek Langzame Stad is opgenomen.
Klik hier voor meer info en het artikel.
 
03-03
2011

  De Kans te zien op 2 architectuursites
Nieuws
 
  Basisschool De Kans is te zien op deArchitect.nl en Architectenwerk.nl.
 
03-03
2011

  De Kans te zien op 2 architectuursites
Scholen
 
  Basisschool De Kans is te zien op deArchitect.nl en Architectenwerk.nl.
 
01-03
2011

  Studie Sint Lukasschool Amsterdam
Scholen
 
  Studie naar transformatiemogelijkheden van de Sint Lukasschool in Amsterdam Nieuw West. Onderzocht zijn een aantal verschillende mogelijke (nieuwe) functies namelijk als school voor
basisonderwijs in een kleine en grote variant, als woningen en als bedrijfsruimtes voor starters. De gemeente is op dit moment op basis van onze studie bezig om een definitieve keuze te maken voor herontwikkeling van de Sint Lukasschool.
 
07-02
2011

  Het bureau van de toekomst
Nieuws
 
  In het net verschenen eerste nummer van het BNA blad van 2011 geeft Rowin Petersma
zijn visie op het bureau van de toekomst. Aanleiding vormt het interview dat Pi de Bruin kort geleden gaf in het Parool waarin hij geen toekomst meer zag voor het grote architectenbureau.

‘De bulkopdrachten zijn voorbij, daar heeft Pi de Bruijn helemaal gelijk in. Cie. maakte als mono-disciplinair, “klassiek” architectenbureau altijd veel vierkante meters. Die zijn er nu veel minder, de opdrachten worden kleiner, specifieker en veel meer gestuurd door gebruiker. Toch betekent dat mijns inziens niet dat er alleen nog plek is voor kleine bureaus. Ik heb mijn eigen kleine bureau drie jaar terug verruild voor Inbo omdat ik geloof in de kracht van het grote bureau. Nu zelfs meer dan ooit. Met circa 225 medewerkers is Inbo een van de grootste bureaus van Nederland, maar met tien groepen in verschillende regio’s is het bedrijf ook heel fijnmazig en persoonlijk georganiseerd. Inbo is groot en klein tegelijk. Ik noem het liever een ontwerpbureau dan een architectenbureau omdat we ook disciplines als stedenbouw, gebiedsontwikkeling, planeconomie, strategie, communicatie en participatie in huis hebben. Die multidisciplinaire opzet en de organisatie als professioneel netwerk past goed bij de steeds ingewikkelder opgave van de toekomst. Die opgave kun je ook aan met een netwerk van kleine bureautjes, maar het heeft voordelen om één bedrijf te zijn. Binnen ons ‘inhouse’ netwerk zijn de lijnen toch korter, weet je elkaar sneller te vinden. We treden als één bureau naar buiten, dat schept helderheid voor de opdrachtgever. En de grootte biedt zekerheid, je hoeft je hier geen zorgen te maken over de continuïteit.’
 
01-01
2011

  SBO De Kans Amsterdam
Scholen
 
  De Kans is ontstaan na een fusie van twee scholen voor speciaal basisonderwijs in Nieuw West: De Kade en de Van Voorthuijsenschool.
Daarvoor is het bestaande gebouw van De Kade, gelegen aan de rand van het Sloterpark, verbouwd en uitgebreid tot een 17-groepige school.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlak van 2700 m2 BVO en de uitbreiding is 700 m2 groot.

Een tweede jeugd
Het bestaande gebouw van De Kade is een zogenaamde burgemeesterschool of H school waarvan er in de jaren 50 verschillende in de westelijke tuinsteden zijn gebouwd. De tweede benaming verwijst naar de plattegrond van het gebouw die bestaat uit twee vleugels op afstand van elkaar, gekoppeld door glazen gangen waartussen de buitenruimtes van de school liggen. Deze bijzondere typologie, waarbij binnen- en buitenruimtes als één geheel zijn ontworpen, is de grote kwaliteit van dit schooltype en vormde voor stadsdeel Nieuw-West de belangrijkste reden om tot behoud van het gebouw te besluiten en het gebouw aan te wijzen als fusielocatie.

Nieuwe binnen- én buitenruimtes
Uitgangspunt voor het ontwerp is daarom de koestering van de uiterlijke kenmerken van het bestaande gebouw en de bijzondere typologie, gecombineerd met de noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen als goede flexibele basis voor de huidige onderwijsmethodes. In nauwe samenwerking met het schoolteam is binnen het bestaande gebouw een grote verscheidenheid aan ruimtes gerealiseerd waardoor meer specifieke vormen van onderwijs en begeleiding mogelijk zijn. De uitbreiding bevindt zich aan de noordkant van het gebouw en volgt de typologie van het bestaande gebouw: de nieuwbouw is los van het bestaande gebouw geplaatst en gekoppeld d.m.v. een gang die tevens de nieuwe hoofdentree van de school is. Hierdoor ontstaan twee nieuwe, gedeeltelijk omsloten, buitenruimtes: het schoolplein met de hoofdentree en de buitenruimte voor de jongste kinderen. Door de situering van de nieuwbouw ontstaat ook een betere aansluiting met de buurt en de Thomas van Aquinostraat als belangrijke route naar het Sloterpark. De architectuur van de nieuwbouw is hedendaags maar zoekt verwantschap met de architectuur van de bestaande school.

Een gebouw voor de buurt
Gelegen aan de rand van het park is de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt. In de nieuwe situatie is zowel binnen- als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de omgeving ontstaat. Het nieuwe schoolplein en één van de buitenruimtes zijn ook bestemd voor kinderen buiten de school en worden overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo is De Kans behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Projectmanagement BOA, Amsterdam
Architect Inbo / Rowin Petersma, Amsterdam
Medewerkers: Frans Timmers, Frank Schellingerhout, Sjouke Vink, Edina Nemeth,
Robin Hoogedam, Jasper van Osnabrugge
Constructeur Tentij, Heemskerk
Installatieadviseur Adviesbureau Van der Weele / Bureau 1232, Groningen
Aannemer Luiten Bouw, Haarlem
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Nieuws
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
26-11
2010

  De Kans in gebruik genomen.
Scholen
 
  Op 26 november jl. is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam Geuzenveld (Stadsdeel Nieuw-West) door leerlingen en leraren in gebruik genomen.

In aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en het schoolteam heeft Ajacied Gregory van der Wiel samen met de kinderen de school officieel in gebruik genomen tijdens een speciale feestmiddag in de vernieuwde aula van de school.
De dag daarvoor waren alle leerlingen fluitend en trommelend van hun tijdelijk onderkomen naar de vernieuwde school gelopen..

Het project bestond uit de verbouwing van het bestaande gebouw van 2700 m2 en een uitbreiding van 700 m2. In samenhang met het gebouw zijn alle buitenruimtes, het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte vernieuwd. Een gedeelte van de buitenspeelruimtes zijn overdag toegankelijk voor de buurt.
 
22-11
2010

  Nieuwe Oogst van de BNA bij Arcam
Nieuws
 
  Rowin Petersma is een van de deelnemende architecten aan de expositie ‘Nieuwe Oogst’ in Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam).

Traditiegetrouw organiseert de BNA jaarlijks een tentoonstelling over het werk van nieuwe leden van de BNA kring Amsterdam-Kennemerland. Dit jaar is aan twintig architecten gevraagd om in woord en beeld te reageren op de vraag wat zij in de veranderde bouwsector willen betekenen. Hun statements geven een beeld van de posities die zij in de architectuurwereld willen opeisen.
Voorafgaand aan de opening op 25 november a.s. vindt een debat plaats met de architecten en toehoorders o.l.v. Maarten Kloos.
Voor meer informatie zie de website van arcam.
 
08-11
2010

  School De Kans opgeleverd.
Nieuws
 
  School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam-Geuzenveld opgeleverd.

Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige SBO school De Kade opgeleverd.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van
700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
08-11
2010

  School De Kans opgeleverd.
Scholen
 
  School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam-Geuzenveld opgeleverd.

Op 8 november jl. is het volledig vernieuwde schoolgebouw van de voormalige SBO school De Kade opgeleverd.
Om ruimte te bieden aan de fusie van de De Kade met de Van Voorthuijsenschool is het bestaande gebouw behalve vernieuwd ook uitgebreid met een nieuw gebouw van
700 m2.
Op 25 november a.s. zullen alle leerlingen afscheid nemen van de tijdelijke lokatie en in optocht naar de vernieuwde school lopen om daar het gebouw feestelijk in bezit te nemen.
Zie ook eerder nieuwsitem.
 
01-11
2010

  Edmund Halleylaan 'Woonhuis 199b216'
Interieur
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, IJburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 250 m2 en een bruto inhoud van 990 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straat-niveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Aan de straatzijde wordt dit deel van het huis geflankeerd door een 7 meter hoge entreehal.
Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken.
Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos geplaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen. Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt.
Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen. In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunne glazen huiden opgevat waarbinnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd. Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel vormgegeven als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
In en om het huis lopen binnen en buiten in elkaar over. De grote hoeveelheid glas, de hoge ruimtes op de begane grond en de openheid geven het huis een lichtheid met doorzichten in alle richtingen. Daarom is tussen het exterieur en het interieur ook geen verschil gemaakt in materiaal- en kleurgebruik. Zwarte metalen kozijnen en zwarte bekledingen en wit stucwerk zijn bepalend voor zowel de binnen-als de buitenkant.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, IJburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma / Inbo
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Gilles Trevetin
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van Den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
2010

  Edmund Halleylaan 'Woonhuis 199b216'
Woonhuizen
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, IJburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 250 m2 en een bruto inhoud van 990 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straat-niveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Aan de straatzijde wordt dit deel van het huis geflankeerd door een 7 meter hoge entreehal.
Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken.
Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos geplaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen. Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt.
Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen. In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunne glazen huiden opgevat waarbinnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd. Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel vormgegeven als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
In en om het huis lopen binnen en buiten in elkaar over. De grote hoeveelheid glas, de hoge ruimtes op de begane grond en de openheid geven het huis een lichtheid met doorzichten in alle richtingen. Daarom is tussen het exterieur en het interieur ook geen verschil gemaakt in materiaal- en kleurgebruik. Zwarte metalen kozijnen en zwarte bekledingen en wit stucwerk zijn bepalend voor zowel de binnen-als de buitenkant.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, IJburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma / Inbo
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Gilles Trevetin
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van Den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
16-09
2010

  Inbo versterkt zich met 7 associates
Nieuws
 
  Met ingang van 16 september jl. is Rowin Petersma benoemd tot associate bij Inbo.

Samen met de 6 andere benoemde associates zal hij binnen de groep in Amsterdam
werken aan zijn eigen opgaven en met zijn persoonlijke opvattingen en karakter
een bijdrage leveren aan de vakinhoudelijke groei van Inbo als geheel.

Hier kunt u de brochure downloaden waarin de 7 nieuwe associates zich aan u voorstellen.

 
01-04
2010

  Tracy Metz over Langzame Stad
Nieuws
 
  Op het cultuurblog van het NRC doet Tracy Metz verslag van het Spitsdebat Langzame Stad dat op 31 maart jl. in Amsterdam is gehouden.

 
31-03
2010

  Spitsdebat Langzame Stad in Amsterdam
Nieuws
 
  De tijd is rijp voor een fluwelen revolutie op de A10, zo blijkt tijdens het Spitsdebat 'Langzame Stad' dat op 31 maart is gehouden.

Een divers gezelschap van beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen,ondernemers en journalisten debatteerde over de nieuwe kansen voor stad en mobiliteit. Zij deden dit vanuit de stelling dat snelheidsverlaging tot 50 à 70 kilometer per uur nieuwe kansen biedt voor stad en mobiliteit.

Tour langs observatiepunten
Onder leiding van de initiatiefnemer Stichting Langzame Stad maakten de deelnemers een rondrit over de A10-west.De route leidde langs verschillende observatiepunten van de snelweg. Hier werden presentaties gehouden met een pleidooi voor opheffing van de barrièrewerking van de snelweg, zodat deze weer onderdeel van de stad kan worden.
Aansluitend was er een debat in Restaurant The Colour Kitchen waarin 'Langzame Stad' vanuit het perspectief van het verkeer én vanuit het perspectief van de stad is bediscussieerd.

A10-west als nieuwe stadsboulevard
In de presentaties stelde het team van Langzame Stad een toekomstbeeld voor van de A10 als nieuwe stadsboulevard. Met nieuwe openbaar vervoersknopen en een nieuw programma dat beide kanten van de stad weer met elkaar verbindt.

Deelnemers aan het spitsdebat op 31 maart jl.
Ton Hendriks - Senior Advisor Public Affairs ANWB.
Annemiek Rijckenberg - Voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten Gemeente Amsterdam, lid VROM-raad, Vereniging Deltametropool.
Zef Hemel - Adjunct directeur Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam.
Henk Tromp - Senior adviseur Goudappel Coffeng.
Sybrandt van der Werf - Divisiedirecteur Dura Vermeer.
Geert-Pieter Wagenmakers - Kamer van Koophandel Amsterdam.
Jeroen Haver - DG mobiliteit, strategie en investeringsbeleid, ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Tijs van den Boomen - Publicist 'De Groene Amsterdammer'.
Govert Beijer - Partner Boer & Croon, commissaris Staedion en Corio.
Tracy Metz - Journalist en publicist.
Ton Venhoeven - Rijksadviseur voor infrastructuur.

Initiatiefnemers spitsdebat:
Bert van Breugel - Inbo
Rene Heijne - RHA
Niels Kranenburg - Inbo
Rowin Petersma - Inbo
Wouter Veldhuis - MUST


 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Nieuws
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
10-12
2009

  Herenstraat ' een stedelijk meubelstuk'
Woningbouw
 
  De jury van de Zuiderkerkprijs 2009 omschrijft het project Herenstraat (Herenstaete) als 'een op maat gemaakt stedelijk meubelstuk'.
'Met grote precisie, rekeninghoudend met alle beperkingen zijn binnen zeer beperkte afmetingen ruimtelijk aantrekkelijke woningen gemaakt, boven twee eveneens ruimtelijk interessante winkelpanden.' aldus de jury bestaande uit Hans Ibelings, Arie van der Neut en Jaqueline Tellinga.
( klik hier voor het volledige juryrapport )
 
01-12
2009

  Woonhuis 119b216 op de Architect.nl
Nieuws
 
  Woonhuis 119b216 op IJburg te zien op de deArchitect.nl
 
01-11
2009

  Karthuizersstraat
Interieur
 
  WONING EN TUIN VOOR ALTIJD MET ELKAAR VERBONDEN

Nieuwbouw van een tuinhuis en serre bij een woning aan de Karthuizersstraat te Amsterdam.

De woning ligt verscholen aan een binnenntuin in een voormalig schoolgebouw in de Amsterdamse Jordaan. De tuin heeft een voor Amsterdamse begrippen enorme maat van 400 m2. Omdat de tuin niet in het verlengde maar dwars op de woning ligt is de grote maat van de tuin nauwelijks waarneembaar vanuit de woning.
Door de uitbouw van de serre aan de woonkamer onstaat de mogelijkheid om vanuit de woning over de volle lengte van de tuin van 40 meter diep te kunnen kijken. Aan het einde van de zichtlijn staat het nieuwe tuinhuis. De serre en het tuinhuis zijn nagenoeg geheel van glas en staal gemaakt, volledig open verbonden met de beschutte en intieme tuin.
Het dak van het tuinhuis is uitgevoerd als een grote bloembak waarin rode klaprozen voor een mooie beeld zorgen vanuit de omliggende woningen.

Projectgegevens:
project: Tuinhuis en serre Karthuizersstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Pieter Plomp en Marieke Straatman
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Amber Beernink, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 140.000 euro excl.BTW
Aannemer: Ursem Bouwgroep, Wognum
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdan
 
01-11
2009

  Karthuizersstraat
Woonhuizen
 
  WONING EN TUIN VOOR ALTIJD MET ELKAAR VERBONDEN

Nieuwbouw van een tuinhuis en serre bij een woning aan de Karthuizersstraat te Amsterdam.

De woning ligt verscholen aan een binnenntuin in een voormalig schoolgebouw in de Amsterdamse Jordaan. De tuin heeft een voor Amsterdamse begrippen enorme maat van 400 m2. Omdat de tuin niet in het verlengde maar dwars op de woning ligt is de grote maat van de tuin nauwelijks waarneembaar vanuit de woning.
Door de uitbouw van de serre aan de woonkamer onstaat de mogelijkheid om vanuit de woning over de volle lengte van de tuin van 40 meter diep te kunnen kijken. Aan het einde van de zichtlijn staat het nieuwe tuinhuis. De serre en het tuinhuis zijn nagenoeg geheel van glas en staal gemaakt, volledig open verbonden met de beschutte en intieme tuin.
Het dak van het tuinhuis is uitgevoerd als een grote bloembak waarin rode klaprozen voor een mooie beeld zorgen vanuit de omliggende woningen.

Projectgegevens:
project: Tuinhuis en serre Karthuizersstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Pieter Plomp en Marieke Straatman
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Amber Beernink, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 140.000 euro excl.BTW
Aannemer: Ursem Bouwgroep, Wognum
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdan
 
25-09
2009

  In voorselectie Zuiderkerkprijs 2009
Nieuws
 
  Het project Herenstraat is door een jury onder voorzitterschap van Hans Ibelings voorgeselecteerd voor de Zuiderkerkprijs 2009. Half december zal bekend gemaakt worden welke van de 13 projecten genomineerd zullen worden en welk project met de prijs naar huis gaat.
Meer informatie over het project Herenstraat is te vinden onder 'woningen en woonhuizen'.
 
01-08
2009

  September a.s. start bouw SBO De Kans
Nieuws
 
  Half september zal de bouw starten van SBO De Kans. Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van de voormalige school De Kade in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot een vernieuwde 17-groepige school voor speciaal basisonderwijs.
Gelegen aan de rand van het Sloterpark zal de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt gaan vervullen. In de nieuwe situatie is zowel binnen-als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de buurt ontstaat. Het nieuwe schoolplein is ook bestemd voor kinderen buiten de school en wordt overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een nieuwe paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo zal SBO De Kans straks behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt zijn.
 
01-08
2009

  September a.s. start bouw SBO De Kans
Scholen
 
  Half september zal de bouw starten van SBO De Kans. Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van de voormalige school De Kade in het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer tot een vernieuwde 17-groepige school voor speciaal basisonderwijs.
Gelegen aan de rand van het Sloterpark zal de school behalve voor de leerlingen ook een belangrijke functie voor de buurt gaan vervullen. In de nieuwe situatie is zowel binnen-als buitenruimte toegevoegd aan de bestaande school waardoor een sterkere band met de buurt ontstaat. Het nieuwe schoolplein is ook bestemd voor kinderen buiten de school en wordt overdag aan de openbare ruimte toegevoegd. De school wordt breed en biedt onderdak aan buurtactiviteiten en naschoolse opvang. De nieuwbouw is als een nieuwe paviljoen aan het bestaande gebouw toegevoegd en verbindt de wereld van kinderen met het leven in de buurt. Zo zal SBO De Kans straks behalve een school ook een nieuwe voorziening voor de buurt zijn.
 
09-07
2009

  Woonhuis 119b216 op Parool.nl
Nieuws
 
  Zie het artikel "Stadsgezichten: Edmond Halleylaan 70".
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Interieur
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Woonhuizen
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
01-07
2009

  Woonhuis 119b216 IJburg opgeleverd
Nieuws
 
  Vandaag is de nieuwbouw van woonhuis 119b219 op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) opgeleverd en kan het huis tussen 5 en 7 uur 's middags bezichtigd worden. Het huis is ontworpen in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries en gebouwd door Bouwbedriijf van den Hengel uit Soest.
Voor aankondiging open dag zie www.arcam.nl
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Nieuws
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
01-06
2009

  Herenstraat op architectenweb
Woningbouw
 
  De nieuwbouw aan de Herenstraat is te zien op architectenweb
 
01-03
2009

  Herenstraat
Woningbouw
 
  ONAANGEPAST INGEPAST

Nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat te Amsterdam

Kort geleden is de nieuwbouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Amsterdamse binnenstad opgeleverd.Het gebouw is gesitueerd in de Herenstraat die de Keizersgracht verbindt met de Herengracht. De nieuwbouw heeft een bestaande éénlaagse bebouwing met winkels vervangen waardoor de straatwand weer volledig is gedicht.
De architectuur van de invulling sluit aan bij de schaal van de aanwezige historische bebouwing in de straat.
De 12 meter brede voorgevel is geparceleerd in 3 kleinere ‘pandjes’ die als een éénling en een tweeling zijn vormgegeven. De tweeling is van hout en de eenling is van metselwerk.
Binnen in de woningen en de winkels is juist de grote maat, het daglicht en openheid bepalend voor de sfeer.
Achter de gevel is sprake van lichte woningen met brede woonkamers aan de straat. Veel glas zorgt voor zicht op de straat en de vlakbij gelegen Keizersgracht. De entree van de woningen op de begane grond is aan weerskanten voorzien van glas.
Lopend in de smalle straat langs het gebouw lijken de winkelruimtes en de portiek één doorlopende ruimte te vormen achter de gevel. Zo krijgt de straat meer maat en zijn de winkels optimaal zichtbaar.
Op de bovenste verdieping bevindt zich een modern dakappartement met hoge binnenruimtes en een schuin dak aan de straat. Een borstweringhoge glasstrook biedt zicht op de Herenstraat en twee dakkapellen met glazen dakjes zorgen voor licht en lucht in de woonkamer.

Projectgegevens:
Project: 6 woningen en 2 winkels Herenstraat Amsterdam
Opdrachtgever: Transvastinvest BV
Architect: Rowin Petersma / Inbo
Medewerkers:Julien Kummer, Peter Nagtzaam, Ronald van Vlijmen, Gilles Trevetin
Constructeur: Raadschelders Bouwadvies BV
BVO: 870 m2 excl. buitenruimtes
Ontwerp: 2002-2006
Uitvoering: 2007-2008
Bouwkosten: 1.200.000 euro incl installaties excl.BTW
Omschrijving: 6 koopwoningen en 2 winkelruimtes

 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Nieuws
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
01-01
2009

  Nieuwbouw Herenstraat opgeleverd
Woningbouw
 
  'De gevel aan de Herenstraat zoekt op een eigentijdse manier aansluiting bij de historische context .Dit gebeurt door de specifieke keuze van de verhoudingen, de materialisering en de parcelering waardoor een nieuwe vormentaal, gebaseerd op verwantschap, ruimte krijgt'.
 
11-11
2008

  Overstap naar Inbo
Nieuws
 
  Met ingang van 17 november aanstaande zal Rowin Petersma terugtreden uit Citythoughts Architects en deel gaan uitmaken van het Amsterdamse bureau van Inbo adviseurs stedenbouwkundigen en architecten.
De overstap komt op een moment dat verschillende Amsterdamse projecten die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, in voorbereiding of in uitvoering zijn. Daarom is nu het juiste moment voor hem om de krachten te bundelen met de grote ervaring en expertise van Inbo.

In Geuzenveld-Slotermeer wordt de verbouw en nieuwbouw van een school voor bijzonder basisonderwijs voorbereid, op IJburg is de bouw van woonhuis 119b216 gestart, in de Jordaan komen twee glazen gebouwtjes in een privétuin, in de Herenstraat zullen half december woningen en winkels worden opgeleverd en in het Oostelijk Havengebied zal een door ons in 2000 ontworpen woonhuis worden aangepast aan de wensen van de nieuwe eigenaars.
Deze lopende projecten zullen in de nieuwe professionele omgeving van Inbo een goede plek krijgen en onder de verantwoordelijkheid van Rowin Petersma worden voortgezet.
De projecten die zijn bureau sinds 1995 heeft gerealiseerd, zullen samen met de ontwikkelde visie en werkwijze zichtbaar blijven en ingezet worden om Inbo te versterken.
In de samenwerking met Inbo aan het woningbouwproject Leerpark Dordrecht zullen de lijnen korter worden, en met behoud van zijn zelfstandige positie zal Rowin Petersma hieraan daadkrachtiger kunnen gaan werken.

Zijn medewerkers Edina Nemeth en Bert Leeuwis zullen met ingang van 17 november ook in dienst treden bij Inbo. Hans Lijbers, die de afgelopen 10 jaar als bureaumanager een rots in de branding is geweest, zal zijn passie volgen en terugkeren naar zijn oude liefde, de muziek.

Citythoughts Architects wordt voortgezet door Bastiaan Gribling en zal zich meer gaan toeleggen op stedenbouwkundig ontwerp- en advieswerk. De samenwerking met andere disciplines zoals landschapsontwerp en beeldende kunst en de samenwerking met andere professionals blijft een belangrijke doelstelling. Het bureau blijft de komende periode gevestigd aan de Grasweg in Amsterdam Noord.

'Het denken over de stad heeft Bastiaan en mij de afgelopen jaren voortdurend geïnspireerd bij het ontwikkelen van onze plannen. In de afgelopen 8 jaar hebben wij velen op verschillende manieren uitgenodigd om over de stad na te denken en hebben wij onze projecten in het brede perspectief van onderzoek en zelfreflectie geplaatst. Binnen het brede en multidisciplinaire karakter van Inbo zal deze ambitie levend blijven. Het ontwerponderzoek Langzame Stad, waaraan ik de afgelopen jaren in samenwerking met Inbo heb gewerkt, is hiervan een goed voorbeeld'.

'De stap naar Inbo betekent voor mij een nieuwe omgeving met nieuwe kansen en het vooruitzicht van professionele groei. Mijn komst valt samen met de ambitie van Inbo Amsterdam om te verbreden en te vernieuwen binnen de lange traditie die het bureau heeft.Het is een grote uitdaging om vanuit mijn ervaring, zelfstandigheid en ondernemerschap van de afgelopen jaren deel te gaan uitmaken van het team dat binnen Inbo Amsterdam verantwoordelijk zal zijn voor de architectuur-projecten'.


Rowin Petersma

Adres vanaf 17-11-2008: Inbo Weesperstraat 3 Postbus 967 1000 AZ Amsterdam
www.inbo.com
 
01-10
2008

  Start bouw Karthuizersstraat
Nieuws
 
  Een riante begane grond-woning in de Amsterdamse Jordaan wordt uitgebreid met een serreaanbouw en een tuinhuis. Straks zal vanuit de serre een prachtig zicht op de enorme langgerekte tuin en het glazen tuinhuis mogelijk zijn.
 
25-09
2008

  Definitief ontwerp De Kans vastgesteld
Scholen
 
  Kort geleden is het definitief ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van
de SBO school De Kade door het stadsdeel worden vastgesteld.
De Kade zal, op de bijzondere lokatie aan de rand van het Sloterpark, fuseren met de Van Voorthuijsenschool tot een 17 groepige school voor speciaal basisonderwijs.
De fusie van de twee scholen heeft inmiddels plaatsgevonden onder de nieuwe naam 'De Kans'. De school is tijdelijk gehuisvest op de lokatie van de voormalige Van Voorthuijsenschool.
De start bouw is gepland in mei 2009 en aan het begin van het schooljaar
2010-2011 zal de vernieuwde school in gebruik worden genomen.
 
15-08
2008

  Langzame Stad voor een mooier Nederland
Nieuws
 
  In het kader van de door De Volkskrant georganiseerde 'Ruimtelijke Agenda' is het ontwerponderzoek Langzame Stad door een panel van wijzen gekozen tot één van de 29 plannen voor een mooier Nederland.
De 29 plannen zijn onlangs gebundeld in een uitgave van De Volkskrant en Meulenhoff onder redactie van Yvonne Zonderop en Tjerk Gualthérie van Weezel.


Hieronder een fragment uit het manifest 'Langzame Stad - nieuwe kansen op het raakvlak van stad en snelweg':


'De snelweg kán een onderdeel worden van de openbare ruimte in de stad. Dat kan worden gerealiseerd door een geleidelijk proces waarbij stedelijke fragmenten van het snelwegnetwerk worden gedegradeerd. Als de snelheid aanzienlijk wordt verlaagd, kan de snelweg transformeren in een verkeerszone zonder geluidsschermen. Door de lagere snelheden volstaan smallere rijstroken, zodat veel ruimte vrijkomt voor de stad.
Als een fluwelen revolutie zal het ingezette vertragingsproces de snelweg transformeren tot een nieuw gebied met enorme potenties en kansen. De stad kan zich weer oriënteren en richten op de nieuwe stadsboulevard, verschillende delen van de stad kunnen weer met elkaar verbonden worden en aanwezige stedelijke herstructureringopgaven kunnen een enorme impuls krijgen. Neem als voorbeeld de westelijke tuinsteden bij de A10 West in Amsterdam.
Het gebied van de ‘oude snelweg’ kan een nieuw programma huisvesten en aanleiding geven tot nieuwe vormen van openbare ruimte en nieuwe gebouwtypes. Het kan evolueren tot één van de nieuwe boulevards van de Randstad'

Voor de volledige tekst en meer informatie zie www.langzamestad.nl

 
01-08
2008

  Bouw woonhuis 119b216 gestart.
Nieuws
 
  Net voor de zomervakantie zijn de negende en tiende paal voor de bouw van ' Woonhuis 119b216' op het steigereiland op Ijburg geheid. Het in opdracht van Rick Voogt en Vanessa de Vries ontworpen huis aan de Edmond Halleylaan zal in februari 2009 worden opgeleverd. Een transparant huis waarin de buitenruimte naar binnen lijkt door te lopen zal dan het daglicht zien.
 
15-05
2008

  Leerpark Dordrecht
Woningbouw
 
  VERSCHIL IN VERWANTSCHAP
Gevelontwerp woningbouw Leerpark Dordrecht.

Op uitnodiging van coördinerend architect INBO Eindhoven en in samenwerking met Heijmans Vastgoed BV denken we mee over de vormgeving van een combinatiegebouw op een prominente plek in het hart van het Leerpark in Dordrecht.
Op de begane grond van het gebouw bevinden zich o.a. leerbedrijven, een bibliotheek en een uitzendbureau. Op de verdiepingen bevinden zich verschillende woningtypes gericht op het specifieke jonge karakter van het Leerpark.
Het in het oog springende hockeystick-vormige hoge gebouw wordt in zijn vormgeving gekenmerkt door een subtiel evenwicht tussen verschil en eenheid. Het grote gebouw is verdeeld in verschillende onderdelen met een eigen architectuur waardoor een kleinere schaal, aansluitend op de omgeving, zichtbaar is. Deze differentiatie is getemperd door te kiezen voor een ingehouden contrast in kleur-en materiaalgebruik.
In de luwte van het hoofdgebouw liggen aan de zuidkant twee hoven waaraan 3 woongebouwen van 3 verdiepingen zijn gesitueerd. Dit zonnige en rustige binnengebied heeft ter plaatse van het zogenaamde 'poortgebouw' direct contact met het park door een onderbreking die daar in de gevelwand is opgenomen.
In de betrokkenheid van ons bureau bij het project zullen wij ons in het bijzonder bezighouden met de verdere uitwerking van dit 'poortgebouw'.

Projectgegevens:
project: Leerpark, Dordrecht
Opdrachtgever: INBO Eindhoven i.s.m. Heijmans Vastgoed Realisatie BV
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Edina Nemeth.
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2009
Bouwkosten: 17.000.000 euro
Aannemer: Heijmans Bouw BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
15-05
2008

  Leerpark Dordrecht
Nieuws
 
  VERSCHIL IN VERWANTSCHAP
Gevelontwerp woningbouw Leerpark Dordrecht.

Op uitnodiging van coördinerend architect INBO Eindhoven en in samenwerking met Heijmans Vastgoed BV denken we mee over de vormgeving van een combinatiegebouw op een prominente plek in het hart van het Leerpark in Dordrecht.
Op de begane grond van het gebouw bevinden zich o.a. leerbedrijven, een bibliotheek en een uitzendbureau. Op de verdiepingen bevinden zich verschillende woningtypes gericht op het specifieke jonge karakter van het Leerpark.
Het in het oog springende hockeystick-vormige hoge gebouw wordt in zijn vormgeving gekenmerkt door een subtiel evenwicht tussen verschil en eenheid. Het grote gebouw is verdeeld in verschillende onderdelen met een eigen architectuur waardoor een kleinere schaal, aansluitend op de omgeving, zichtbaar is. Deze differentiatie is getemperd door te kiezen voor een ingehouden contrast in kleur-en materiaalgebruik.
In de luwte van het hoofdgebouw liggen aan de zuidkant twee hoven waaraan 3 woongebouwen van 3 verdiepingen zijn gesitueerd. Dit zonnige en rustige binnengebied heeft ter plaatse van het zogenaamde 'poortgebouw' direct contact met het park door een onderbreking die daar in de gevelwand is opgenomen.
In de betrokkenheid van ons bureau bij het project zullen wij ons in het bijzonder bezighouden met de verdere uitwerking van dit 'poortgebouw'.

Projectgegevens:
project: Leerpark, Dordrecht
Opdrachtgever: INBO Eindhoven i.s.m. Heijmans Vastgoed Realisatie BV
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Edina Nemeth.
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2009
Bouwkosten: 17.000.000 euro
Aannemer: Heijmans Bouw BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-04
2008

  Edmond Halleylaan
Interieur
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 240 m2 en een bruto inhoud van 1050 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straatniveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken. Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos ge-plaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen.
Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt. Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen.
In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunnen glazen huiden opgevat waar-binnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd.
Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-04
2008

  Edmond Halleylaan
Woonhuizen
 
  EEN GRENZELOOS HUIS

Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam

Woonhuis 119b216 maakt onderdeel uit van de laatste 'tranche' vrije kavels op het Steigereiland. De woning heeft een binnenoppervlak van 240 m2 en een bruto inhoud van 1050 m2 en bestaat uit 4 verdiepingen met verschillende hoogtes.
De woonfuncties bevinden zich in het onderste deel van het huis tot 7 meter boven het straatniveau. Dit deel is ontworpen als een volume ter grootte van de helft van het huis waarin op verschillende posities vloeren zijn geplaatst die elk horen bij een andere woonfunctie. Zo ligt op de begane grond aan de tuinzijde de 4 meter hoge eetkeuken. Grenzend aan de entree achter de voorgevel is een 2,5 meter hoge zwarte doos ge-plaatst waarin toilet, berging en keuken zijn opgenomen.
Via de trap in dit element en de vloer van de zwarte doos wordt de boven de eetkeuken gelegen woonkamer bereikt. Op de 2e en 3e verdieping zijn de hoofdslaapkamer, de kinderkamers, een werkkamer en een logeerkamer gelegen.
In de opbouw van het huis zijn de gevels als dunnen glazen huiden opgevat waar-binnen de vloeren op een vrije manier zijn gepositioneerd.
Aan de straatzijde wordt het beeld van huis bepaald door de 14,5 hoge glazen voorgevel. De vloeren en het dak zijn hier een halve meter los gehouden van de gevel. Aan de achtergevel steken de vloeren juist door voorbij de gevel als gestucte witte banden en een balkon op de eerste verdieping.
Behalve het balkon heeft het huis een 12 meter diepe tuin en een dakterras van 50 m2.

Projectgegevens:
project: Nieuwbouw woonhuis 119b216 Steigereiland, Ijburg, Amsterdam
Opdrachtgever: Rick Voogt en Vanessa de Vries
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Ronald van Vlijmen, Edina Nemeth, Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007/2008
Uitvoering: 2008/2009
Bouwkosten: 575.000 euro excl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-04
2008

  Stadionkade
Projecten
 
  EENHEID VAN LICHT EN LUCHT

Verbouwing van een hoekwoning aan de Stadionkade in Amsterdam-Zuid

De woning is 130 m2 groot en ligt op de 3e en 4e verdieping van een hoekpand aan de brede en groene Stadionkade tegenover de Rietveldacademie. De bestaande woning uit 1935 miste in de ogen van de opdrachtgevers het gevoel van ruimte en was te veel in kleine kamers verdeeld. De kwaliteit van de mooie ligging, de woninggrootte, de vele ramen en de ruime lichtinval kwamen onvoldoende tot hun recht.
Om de gewenste openheid en een goede relatie tussen de twee verdiepingen te creeëren zijn alle overbodige wanden en vaste meubileringen verwijderd.
De beide verdiepingen zijn beide als één doorlopende ruimte vormgegeven verbonden door een centraal in de woning geplaatste trap. De ongedeelde eenheid van de woning wordt verstrekt door de plaatsing van een aantal meubels en losse elementen die of een letterlijke verbinding tussen onderdelen van de ruimte vormen (keuken) of juist functies toevoegen zonder de ruimte op te delen (badkamer).

Projectgegevens:
project: Verbouwing woning Stadionkade Amsterdam
Opdrachtgever: Michiel Tjepkema en Carolien Heemskerk
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 150.000 euro incl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Kuijl Amsterdam BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-04
2008

  Stadionkade
Interieur
 
  EENHEID VAN LICHT EN LUCHT

Verbouwing van een hoekwoning aan de Stadionkade in Amsterdam-Zuid

De woning is 130 m2 groot en ligt op de 3e en 4e verdieping van een hoekpand aan de brede en groene Stadionkade tegenover de Rietveldacademie. De bestaande woning uit 1935 miste in de ogen van de opdrachtgevers het gevoel van ruimte en was te veel in kleine kamers verdeeld. De kwaliteit van de mooie ligging, de woninggrootte, de vele ramen en de ruime lichtinval kwamen onvoldoende tot hun recht.
Om de gewenste openheid en een goede relatie tussen de twee verdiepingen te creeëren zijn alle overbodige wanden en vaste meubileringen verwijderd.
De beide verdiepingen zijn beide als één doorlopende ruimte vormgegeven verbonden door een centraal in de woning geplaatste trap. De ongedeelde eenheid van de woning wordt verstrekt door de plaatsing van een aantal meubels en losse elementen die of een letterlijke verbinding tussen onderdelen van de ruimte vormen (keuken) of juist functies toevoegen zonder de ruimte op te delen (badkamer).

Projectgegevens:
project: Verbouwing woning Stadionkade Amsterdam
Opdrachtgever: Michiel Tjepkema en Carolien Heemskerk
Architect: Rowin Petersma
Medewerker: Susan Hoekstra, Hans Lijbers
Ontwerp: 2007
Uitvoering: 2008
Bouwkosten: 150.000 euro incl.BTW
Aannemer: Bouwbedrijf Kuijl Amsterdam BV
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
24-12
2007

  'Een tempeltje voor de geest'
Utiliteitsbouw
 
  Prijsvraagontwerp voor "Een tempeltje voor de geest' in een
kloostertuin in Dordrecht.

In het ontwerp is de wens om een geleidelijke overgang van binnen naar
buiten te maken vormgegeven door het gebouwtje te verlengen met een tuinmuur
aan de noordrand van het terrein. Die muur vormt een beschutte, inleidende
buitenruimte naast het tempeltje. Bezoekers kunnen er op een bank wachten of
in de luwte uitkijken over de kloostertuin.
De tuinmuur en de gevels van het tempeltje zijn gemaakt van baksteen dat
identiek is aan de klinkerbestrating van de tuin. Zo zal het gebouwtje
zichtbaar zijn door zijn vorm en hoogte terwijl het zich tegelijkertijd
terughoudend en harmonieus voegt naar de gekozen materialen van de
inrichting van de kloostertuin.
Omdraaiing, tegenstelling en contrast zijn de leidende thema’s voor het
ontwerp van het tempeltje. Vanuit de robuuste en aardse werkelijkheid van
baksteen, cortenstaal en gras komt de bezoeker, via een smalle voorruimte,
in een binnenruimte waarin lichtheid, zachtheid, kleur en oneindigheid de
sfeer bepalen. In de voorruimte gaat de klinkerbestrating over in een blauwe
vilten vloerafwerking waar de bezoekers hun schoenen uit doen. Daarachter
verscholen bevindt zich de tempelruimte: zes meter hoog en aan de
binnenzijde volledig bekleedt met hetzelfde blauwe vilt.
Het dak van de ruimte is van glas. Daaronder is als plafond een transparant
fotografisch beeld als kunsttoepassing geplaatst. Bollende wanden en de
felle blauw-lichte kleur, maken de ontmoeting tussen plafond en wanden
onzichtbaar.
De blauwgekleurde transparante foto als plafond verbeeldt het zicht op het
aardoppervlak vanaf grote hoogte. Het beeld vormt de inverse van de
ruimtelijke ervaring van de tempelruimte; het biedt ons weer een blik op de
aarde en onszelf.

Projectgegevens:
Project: Titel:Prijsvraagontwerp voor "Een tempeltje voor de geest' in een
kloostertuin in Dordrecht.
Architect: Rowin Petersma en Thomas Elshuis
Medewerker; Edina Nemeth
Ontwerp: December 2007
 
12-12
2007

  Langzame stad
Transformatie
 
  RUIMTE VOOR STEDELIJK LEVEN EN MOBILITEIT

‘Langzame Stad ‘is een samenwerkingsproject van René Heijne (RUIMTELAB, Rotterdam), Bert van Breugel (INBO, Eindhoven), Wouter Veldhuis (MUST, Amsterdam) en Rowin Petersma (Citythoughts Architects, Amsterdam) die buiten de dagelijkse beroepspraktijk gezamelijk projecten opzetten waarbinnen actuele thema’s worden verkend.

‘Langzame Stad’ is een prikkelende en inspirerende zoektocht naar nieuwe stadsvormen op het raakvlak van stad en snelweg. Uitgangspunt is de hypothese dat congestie een natuurlijk bijverschijnsel is van metropoolvorming en beschouwd zou moeten worden als een bron van nieuwe kansen voor de toekomstige Randstad.

Langzame Stad stelt dat de gemiddelde snelheid op de snelwegen zal dalen tot 50-70 km/uur. De afnemende snelheid, schonere auto’s en stiller asfalt zullen de barrierewerking van de snelweg doen verdwijnen waardoor stedelijke gebieden met elkaar kunnen verweven: de huidige snelwegen worden de stadsstraten van de toekomst. Zo komt er ruimte vrij voor nieuwe stedelijke vormen in huidige restgebieden tussen stad en snelweg en ontstaat een impuls voor vernieuwing van de bestaande stad.

Het project ‘Langzame stad’ vertrekt vanuit de het idee dat er een blijvende behoefte is aan meer ruimte om te leven en meer ruimte voor mobilitiet. Zeker in de Randstad. Omdat juist hier de congestie het grootst is, liggen hier ook kansen voor nieuwe combinaties van stedelijk leven en mobiliteit. Langzame Stad onderzoekt daarom de mogelijke herontwikkeling van stedelijke gebieden op het raakvlak van stad en snelweg. Daarbij wordt de tweeledige congestie, van mobiliteit en ruimte, ingezet als middel om stad en infrastructuur opnieuw bij elkaar te brengen.

Langzame stad heeft onder de naam ‘Slow Speed City’ deelgenomen aan de Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam van 7 mei tot 7 juli 2003 met o.a. een film over de infrastructuur in Jakarta.

Sinds begin 2005 loopt het ontwerponderzoek ‘Langzame Stad‘. In 2006 zijn voor 3 verschillende lokaties in de Randstad ontwerpvoorstellen gedaan voor transformatie en herstructurering van snelweggebieden en de aangrenzende stad. De 3 lokaties zijn de A10-west (Amsterdam), de A13 (Delft) en de A16 (Dordrecht).
Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoek en een toekomstvisie gepubliceerd worden in een uitgave van het Stimuleringsfonds voor de architectuur . In 2007 en 2008 heeft het gedachtegoed van Langzame Stad zowel binnen als buiten de vakdiscipline veel aandacht gekregen. Gemeentes en ontwikkelaars tonen belangstelling en er zijn artikelen verschenen in de landelijke pers. Verder heeft Langzame Stad bijdrages geleverd aan verschillende tentoonstellingen en publicaties.

Het ontwerponderzoek wordt uitgevoerd met steun van het Stimuleringsonds voor de Architectuur, het ministerie van VROM en onderzoek-en adviesbureau Goudappel Coffeng.

langzamestad.nl
 
19-05
2007

  Langzame stad in De Volkskrant
Nieuws
 
  Dit artikel is op 19-05-2007 verschenen in de Volkskrant

ROWIN PETERSMA: 'MAAK VAN LANGZAAM RIJDEN EEN POSITIEVE ONTWIKKELING'

Op sommige dagen lijkt de Randstad een grote file. Wie met de auto van Amsterdam naar Rotterdam gaat moet maar afwachten hoe lang hij erover doet. Maar in plaats van te foeteren of je er mokkend bij neer te leggen kun je de gegeven file ook opvatten als een kans, zegt architect Rowin Petersma (1963). Samen met enkele collega’s bepleit hij het idee van de ‘langzame stad’: maak de snelweg door de stad doelbewust langzamer, daar win je ruimte en leefbaarheid mee. Is de stad niet al langzaam genoeg? ‘De stad en de snelweg botsen op elkaar, inderdaad. Nederland telt enorm veel auto’s. In de afgelopen vijftig jaar is ons autopark gegroeid tot 210 auto’s per vierkante kilometer, bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. Tezelfdertijd groeiden onze steden. 70 procent van onze woningvoorraad is gebouwd in de afgelopen vijftig jaar. ‘Lange tijd hield de ene ontwikkeling geen rekening met de andere, maar eind jaren negentig sloeg de paniek om de files toe. Sindsdien roept de ene partij om meer asfalt en is de ander daar uit milieu-overweging op tegen. Maar uiteindelijk realiseert iedereen zich dat de mobiliteitsgroei eindig is. Die mentaliteitsverandering zou ergens moeten landen. ‘Bij discussies over betere mobiliteit gaat het vaak om de economie. Maar ongemerkt zijn we ons leven gaan inrichten op de vertraging. Toch groeit de economie gestaag. We nemen de vertraging steeds meer als een gegeven. In dat geval kun je het beter ten goede aanwenden.’ Hoe doe je dat? ‘Wij hebben onderzoek gedaan op drie beruchte fileplekken: op de A10-West in Amsterdam, op de A13 in Delft ter hoogte van de Ikea-vestiging en op de A16 in Dordrecht ter hoogte van de geluidswal. ‘Wij hebben ons de vraag gesteld: wat zijn de voordelen als je de weg hier verlangzaamt naar 50 kilometer per uur? We hebben allerlei betrokkenen gehoord. Vervolgens hebben we drie oplossingen getekend.’ Wat schiet de stad hiermee op? ‘Dat verschilt per locatie. In Amsterdam kun je een ruimtewinst boeken ter grootte van tweederde van het oostelijk havengebied als je de A10-West terugbrengt tot een stadsboulevard. ‘Je kunt ruimte die nu opgaat aan vluchtstroken, viaducten en op- en afritten, aanwenden voor stoepen, parken, fietspaden en huizen. Door aanleg van een park en een stadsboulevard kun je de herstructurering van de westelijke tuinsteden helpen. Je trekt de wijk met een aantrekkelijke ingreep dichter bij de stad. ‘Ook in Delft kun je veel ruimtewinst boeken. Die stad zit nu tegen zijn grenzen aan, er is geen ruimte meer voor woningbouw. Als je gebouwen die nu in de stad staan naar de rand van de snelweg verplaatst, komt er in het centrum ruimte voor woningbouw vrij. ‘Datzelfde doe je in Dordrecht. De sociale wijken die langs de snelweg staan, hebben weinig openbare ruimte. De snelweg doorkruist hun pad naar het water. Door het aantal rijstroken terug te brengen, geef je ruimte terug aan de stad. Het leefklimaat van de mensen die daar in de buurt wonen gaat er dan sterk op vooruit. ‘In alle gevallen levert het grond op, en grond is schaars, vooral in het stedelijk gebied. Ontwikkelaars reageren vol belangstelling. Het biedt kansen voor gemeente en bouwers.’ Dat gaat wel ten koste van de automobilist. ‘Ons plan gaat uit van een toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Daar moet je eerlijk over zijn. Bij de huidige toegestane snelheid van 80 kilometer leg je de A10-West af in tien minuten. Althans, als er geen file staat, anders vergt het wel dertig minuten. Bij een snelheid van 50 kilometer duurt de reistijd twaalf minuten. Maar dan kom je niet in de file en je hebt geen onzekerheid over je reistijd. ‘Maar wij zijn het er niet mee eens dat deze oplossing ten koste zou gaan van de automobilist. Langzamer rijden kost weliswaar meer tijd, maar de automobilist kan dan wel langs de A10 zijn boodschappen doen. Langzaam rijden verbetert de interactie tussen mensen, dat maakt mensen gelukkiger, vinden wij. ‘Je gaat de snelweg heel anders aanwenden dan waarvoor hij ooit bedoeld was. De automobilist rijdt dan door een langzame stad, met levendigheid en bebouwing langs de weg, inclusief zebrapaden. ‘In een stedelijk gebied is een achtbaansnelweg die doorrijdt zonder vertragingen nu eenmaal een illusie. Eigenlijk is de snelweg in de stad achterhaald.’ Stuit dit plan niet op veel ongeloof bij automobilisten? ‘Mensen zijn zo gewend aan doorstroming dat ze zich niet kunnen voorstellen dat je bewust vertraging accepteert. Maar in de praktijk gebeurt het allang. Elke dag ondervinden mensen vertraging op grote schaal. Ons plan erkent dat en keert het ten goede. ‘We zijn ook niet anti-auto. Elke illusie dat het fileprobleem ooit oplost verdwijnt als je een half uurtje over de Autorai loopt. De auto geeft een eigen wereld, daar hechten mensen aan. Het is ook geen kwestie van automobilisten-pesten. Wij bepleiten alleen dat we in de stad de auto op een andere manier leren gebruiken.’
 
14-04
2007

  Start bouw Herenstraat
Nieuws
 
  Begin februari 2007 zal gestart worden met de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes in de Herenstraat in Amsterdam. Na een lange voorbereidingstijd en veel vertraging die bijna inherent lijkt aan het bouwen in de complexe Amsterdamse binnenstad zal in opdracht van Transvastinvest BV de huidige bebouwing worden gesloopt en plaats maken voor de nieuwbouw.

Van Westen en Bakker uit Westwoud is de bouwer die het project logistiek zal combineren met een ander project op de hoek van de Herengracht en de Herenstraat dat nu in aanbouw is.

Het ontwerp is onaangepast aangepast en bestaat uit een tweeling en éénling deel waarvan de gevels elk op een eigen manier zijn vormgegeven en er sprake lijkt te zijn van twee verschillende panden.

Het tweelingdeel bestaat volledig uit licht gekleurde houten puien met een ‘klassieke’ tweedeling. Op de verdiepingen vormen de puien de buitenste huid waarachter gestapelde schuifpuien de werkelijke scheiding binnen-buiten vormen. De bovenste verdieping is vormgegeven als een zinken schuine kap met kapellen waarvan de daken van glas zijn gemaakt. De éénling is van metselwerk met vertikale ramen als tweedeling. De penant tussen de ramen is a.h.w. gecontramald en is een glasstrook die 30 centimeter terugspringt.

De oplevering wordt verwacht in december 2007.
 
15-03
2007

  Culturele metropool
Nieuws
 
  Essay over de P+R terreinen door Bastiaan Gribling.

Steden zijn levende organismen. Perioden van relatieve rust en van hectische ontwikkeling wisselen elkaar voortdurend af. Momenteel beleeft Amsterdam een periode van hectiek. Net als in veel andere stedelijke gebieden in de wereld is er in Holland een ingrijpend proces van metropoolvorming aan de gang. Of we het leuk vinden of niet: Amsterdam is niet langer een op zichzelf staande stad, maar de noordzijde van een metropool in wording. De ontwikkeling van de Hollandse Metropool is in de eerste plaats een politieke en technische opgave. Maar steden-bouw heeft ook altijd een culturele dimensie. Steden zijn behalve poelen van verderf ook altijd het brandpunt van kunst en cultuur. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit in onze tijd anders is als in voorgaande eeuwen. Net als bij de vorming van de grote 19e eeuwse metropolen hebben filosofen, architecten en kunstenaars nu de taak om het huidige proces van metropoolvorming te doorgronden en een plaats te geven in de cultuur van onze tijd.

De bewoners van de Hollandse metropool zijn voortdurend onderweg en hebben altijd haast. Tijd is in de hedendaagse netwerkstad belangrijker als afstand. De metropolitane tijd-ruimte brengt nieuwe vormen van publiek domein met zich mee. Op de knooppunten van het stedelijke netwerk, waar de belangrijkste vervoersystemen elkaar raken, ontstaat een nieuw soort grootstedelijke ruimtes, die het nieuwe publieke domein zijn van de metropool in wording. Vooralsnog staat de geringe aandacht voor de ontwikkeling en inrichting van de nieuwe perifere centra in schril contrast met de aandacht die uitgaat naar de pleinen en straten in de historische stadscentra. De perifere knooppunten worden ofwel gezien als oninteressante non places of ze vallen ten prooi aan het soort generic design waardoor alles er tenslotte gaat uitzien als een internationale luchthaven. Met de aanleg van P&R voorzieningen op de knoop-punten van de Ring A 10 en de belangrijkste openbaar vervoer lijnen naar het stadscentrum illustreert de Gemeente Amster-dam dat de ontwikkeling van dit soort perifere locaties wel degelijk valt te beschouwen als een serieuze culturele opgave. De P&R terreinen zijn gesitueerd op de typische rafelranden van de grote stad: onder betonnen spoorviaducten, naast tunnel-mond, rioolzuiveringsinstallatie en asielzoekerscentrum. De marginale aard van de P&R locaties heeft de gemeente echter niet zoals gewoonlijk weerhouden van enig cultureel besef, maar juist aangespoord om bijzondere aandacht te besteden aan vormgeving en inpassing in de omgeving.

Rowin Petersma en Thomas Elshuis hebben de P&R terreinen van Amsterdam vormgegeven als metropolitane stadspleinen. Het design is niet gebaseerd op het vocabulair van historische pleinen maar bediend zich van de beeldtaal van de Mediapolis. Naast de sluipende invloed van de informatie - en communicatie revolutie op de structuur en het functioneren van de stad drukken de massamedia een steeds groter stempel op het stadsbeeld door de duizelingwekkende hoeveelheid informatie en commerciële en culturele boodschappen die over de stede-ling wordt uitgestort. Gebouwen, openbare ruimte en infra-structuur worden van boven tot onder beplakt met grafity, affiches, billboards, route informatie etc. Al deze veelkleurige mediaboodschappen vormen samen een vierde “mediale” laag die wordt aangebracht op de drie bestaande stedelijke lagen van de stad: de landschappelijke ondergrond, de infrastructuur en de bebouwing. Bij P&R Sloterdijk wordt de gelaagdheid van de metropool op manifestachtige wijze tot uiting gebracht. De ondergrond wordt gevormd door het zwart/wit mozaïek van de parkeervakken. De railinfrastructuur bepaalt de structuur van locatie in de vorm van de monumentale betonnen spoor-viaducten. Het beheerders gebouwtje definieert samen met de omringende kantoorgebouwen de vorm van de openbare ruimte. De mediale laag tenslotte wordt manifest door de nadrukkelijke bewegwijzering en de kunsttoepassingen die letterlijk als een aparte laag worden toegevoegd; hangend aan het stalen web en als een aparte “kunstverdieping” op de beheerdersruimte. Het P&R experiment toont aan dat de mediale laag van de stad niet uitsluitend het domein is van de commercie, maar ook bij uitstek het medium om de ontwikkeling van de Hollandse Metropool tot een culturele prestatie te maken.
 
08-03
2007

  Essaybijdrage ''Routeontwerp'
Nieuws
 
  Onlangs is in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en Steun-punt Routeontwerp het ‘Inspiratieboek Routeontwerp’ gemaakt.

Rondom de thema’s landschap, weg, stad en iconen zijn in het boek inspirerende voorbeelden van snelwegontwerp samen-gebracht. Aan de hand van projecten uit binnen- en buitenland worden verschillende invalshoeken en typologiëen van de relatie snelweg-landschap geïllustreerd.

Het boek breekt een lans voor het beschouwen van de snelweg als een volwaardige ontwerpopgave en toont aan hoe het kan en vaak al gebeurd. In Essaybijdrages van OKRA, BABS, Langzame Stad en Magnus Weightman worden de 4 genoemde thema’s inhoudelijk beschouwd.

In het essay ‘De snelweg is openbare ruimte’ pleit Rowin Petersma voor een mentaliteitsverandering t.a.v. de file-problematiek in Nederland. Acceptatie van de vertraging kan nieuwe kansen voor de stad genereren en leiden tot nieuwe leefbare stadsvormen in een toekomstige Randstad.

‘Inspiratieboek Routeontwerp’ is een uitgave van Steunpunt Routeontwerp en Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag, 2006.
 
21-02
2007

  'Een land van architectuur'
Nieuws
 
  Een jury bestaande uit Mels Crouwel, Astrid Sanson, Don Murphy, Liesbeth van der Pol, Ton Idsinga, Karin Laglas, Paul Depla en Vincent van Rossum heeft in het kader van de ‘Gouden Piramide 2006-Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap’ de P+R terreinen op Sloterdijk en Zeeburg verkzoen als één van de 15 beste plannen. De selectie betekende publicatie in het boek ‘Een land van architectuur’ dat is uitgegeven door 010 uitgevers te Rotterdam.

Het juryoordeel over de P+R terreinen luidde alsvolgt: ‘De gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer in Amsterdam heeft enkele jaren geleden onderkent dat het creëren van P+R voorzieningen in de stad als een volwaardige ontwerp-opdracht moet worden beschouwd. Deze constatering was voor de jury aanleiding tot de verzuchting: eindelijk. De meeste van dit soort ruim opgezette parkeergelegenheden blinken niet uit in een aangename sfeer en een goed verzorgde omgeving. Eerder zijn het grimmige gebiden waar het vooral ‘s avonds met de sociale veiligheid slecht is gesteld.

Door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd (Sloterdijk) werd een andere weg ingeslagen. Gekozen werd voor het de ge-zamelijke visie van architect Rowin Petersma en kunstenaar Thomas Elshuis. Zij kwamen met een integrale oplossing: de vormgeving van de beheerdersruimte, het ontwerp van de openbare ruimte, de verlichting, bewegwijzering en een gepast kunsttoepassing. Het resultaat typeerde de jury als een ‘adequate, rustige vormgeveing, een enorme opfrissing’. De P+R in Zeeburg bouwde voort op de eersteling Sloterdijk.

Opdrachtgever en ontwerpers verdienen lof, omdat ze gezamelijk dit weeskindje van de ruimtelijke vormgeving een terechte, zorgvuldige behandeling hebben gegeven.’

‘Een land van architectuur’ is een uitgave van Uitgeverij 010, Rotterdam 2006.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Nieuws
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Zorggebouwen
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Utiliteitsbouw
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
30-01
2007

  Verbouwing Rode kruisstraat opgeleverd
Interieur
 
  In opdracht van Altra jeugdzorg en Onderwijs is het kinder-en jeugdverleningscentrum aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam
de afgelopen 9 maanden verbouwd en net voor de kerst opgeleverd.

Het voormalige kantoor met werkplaatsen van het toenmalige Woningbedrijf was in 1997 ook al verbouwd tot een centrum voor Altra Jeugdzorg (zie project ‘Rode Kruisstraat 1997’op deze site). Veranderingen in de organisatie en visie maakt aanpassingen nu bijna 10 jaar later weer noodzakelijk. Dit heeft geleid tot een gerealiseerd ontwerp waarin gestreefd is naar een grotere flexibliteit in gebruik voor de toekomst.

Kleine ruimtes zijn zo veel mogelijk samengevoegd tot grotere ruimtes die dmv flexibele scheidingen kunnen worden verkleind.
Groepsruimtes voor kinderen zijn neutraal vormgegeven en algemene en meer publieke ruimtes zijn juist uitgesproken vormgegeven in materiaal en kleur.

Alle spreekkamers zijn volledig van hout. De oorspronkelijk open ruimtelijke structuur in het gebouw is versterkt door toevoegingen te beschouwen als meubelachtige elementen met een zo min mogelijke scheidende werking. De kelder is van tweederangse verdieping getransformeerd in een volwaardig en represenatieve geheel van ruimtes met witte vloeren en wanden en blank houten plafonds.

Het entreegebied en een gedeelte van de gesloten gevel aan de straat is vervangen door een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is de centrale hal als hart van het gebouw optimaal zichtbaar vanaf de straat. In de centrale hal is een houten spreekkamer toegevoegd die ook dienst kan doen als podium voor voorstellingen en bijeenkomsten.
 
01-01
2007

  Herengracht
Interieur
 
  Het project betreft de restauratie en renovatie van een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam. Het pand is 400 m2 groot en is na realisering van de plannen één ongedeeld woonhuis gebleven. Uitgangspunt voor het ontwerp was de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke Amsterdame grachtenpand en de versterking van de aanwezige ruimtelijke verschillen in het pand.

De verbouwing bestond uit de volledige restauratie van het casco met toevoeging van bescheiden moderne elementen ter versterking van de aanwezige sfeerverschillen in het pand. In verschillende ruimtes in voor- en achterhuis is de klassieke wandbespanning als afwerking teruggbracht en in de meest spectatculaire ruimte, de beletageverdieping in het voorhuis, is weer de oorspronkelijk hoogte van ca. 6 meter en de plafond-balklaag terug in het zicht gebracht.

In het achterhuis en in het souterrain zijn nieuwe toevoegingen zoals een stalen glaskap en een glazen vloer gemaakt die het donkere en ingebouwde achterhuis weer ‘lucht’ geven.

Opdrachtgever: Tjepco van Voorst Vader, Amsterdam
Projectteam ontwerp: Rowin Petersma, Gilles Trevetin, Julien Kummer.
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee, Amsterdam.
Aanemer: Bouwbedrijf De Vlugt, Amsterdam
 
01-01
2007

  Herengracht
Woonhuizen
 
  Het project betreft de restauratie en renovatie van een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam. Het pand is 400 m2 groot en is na realisering van de plannen één ongedeeld woonhuis gebleven. Uitgangspunt voor het ontwerp was de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke Amsterdame grachtenpand en de versterking van de aanwezige ruimtelijke verschillen in het pand.

De verbouwing bestond uit de volledige restauratie van het casco met toevoeging van bescheiden moderne elementen ter versterking van de aanwezige sfeerverschillen in het pand. In verschillende ruimtes in voor- en achterhuis is de klassieke wandbespanning als afwerking teruggbracht en in de meest spectatculaire ruimte, de beletageverdieping in het voorhuis, is weer de oorspronkelijk hoogte van ca. 6 meter en de plafond-balklaag terug in het zicht gebracht.

In het achterhuis en in het souterrain zijn nieuwe toevoegingen zoals een stalen glaskap en een glazen vloer gemaakt die het donkere en ingebouwde achterhuis weer ‘lucht’ geven.

Opdrachtgever: Tjepco van Voorst Vader, Amsterdam
Projectteam ontwerp: Rowin Petersma, Gilles Trevetin, Julien Kummer.
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee, Amsterdam.
Aanemer: Bouwbedrijf De Vlugt, Amsterdam
 
15-07
2006

  Beheerders- en wasruimte P+R Zeeburg
Utiliteitsbouw
 
  DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN LANGS DE IJTRAM

Naast de halte van de IJtram staat de beheerdersruimte die 24 uur per dag is bemand om het terrein te bewaken.
De funktie van de beheerdersruimte is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar langs het tracee van de IJtram en de weg van en naar de Piet Heintunnel.
Deze noofzaak heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch noodzakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen framewerken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een kunsttoepassing van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis. die bestaat uit vier fotografische beelden. De beelden tonen op drift geraakte scheepcontainers die lijken te worden onderschept door kikvorsmannen op een boot.

De wasruimte is als een op zijn kant gezette zeecontainer achter op het terrein geplaatst. Hierin bevinden zich sanitaire voorzieningen voor buschauffers en bezoekers van het P+R terrein.

project: P+R terrein Zeeburgereiland
locatie: Zuiderzeeweg bij Piet Heintunnel Zeeburgereiland Amsterdam
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Gilles Trevetin, Michl Sommer
ontwerp: 2004-2005
uitvoering: 2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte en wasruimte: 65 m2
aannemer maaiveldinrichting, verlichting en bebording: Dura Vermeer BV
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
15-07
2006

  Beheerders- en wasruimte P+R Zeeburg
Openbare ruimte
 
  DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN LANGS DE IJTRAM

Naast de halte van de IJtram staat de beheerdersruimte die 24 uur per dag is bemand om het terrein te bewaken.
De funktie van de beheerdersruimte is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar langs het tracee van de IJtram en de weg van en naar de Piet Heintunnel.
Deze noofzaak heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch noodzakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen framewerken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een kunsttoepassing van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis. die bestaat uit vier fotografische beelden. De beelden tonen op drift geraakte scheepcontainers die lijken te worden onderschept door kikvorsmannen op een boot.

De wasruimte is als een op zijn kant gezette zeecontainer achter op het terrein geplaatst. Hierin bevinden zich sanitaire voorzieningen voor buschauffers en bezoekers van het P+R terrein.

project: P+R terrein Zeeburgereiland
locatie: Zuiderzeeweg bij Piet Heintunnel Zeeburgereiland Amsterdam
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Gilles Trevetin, Michl Sommer
ontwerp: 2004-2005
uitvoering: 2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte en wasruimte: 65 m2
aannemer maaiveldinrichting, verlichting en bebording: Dura Vermeer BV
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
01-05
2006

  P+R terreinen in jaarboek
Nieuws
 
  Het nieuwe Jaarboek 2005/2006 Architectuur in Nederland besteedt ruime aandacht aan projecten op het grensvlak van architectuur en infrastructuur. In verschillende projecten is de auto de drager van het programma. In de 'Cockpit' en 'Acoustic Barrier' wordt de auto als verkoopproduct tentoongesteld en wordt Leidsche Rijn tegen diezelfde auto beschermd, in de 'Veranda Parkeergarage krijgen auto's een prominente plek aan de Maas en op P+R Zeeburg en P+R Sloterdijk wordt de automoblist verleid tot het parkeren van de auto om met het openbaar vervoer verder te reizen.

De redactie van het Jaarboek zegt hierover o.a. het volgende:
"Over de netwerkstad zijn al boekenkasten volgeschreven, maar de enige plek waar het netwerk zich als stad manifesteert is op de fysieke knooppunten. Daar ontstaat een nieuw soort publiek domein, bevolkt door mensen die elkaar zelden kennen en uiteenlopende doelen hebben, en die - anders dan in het publieke domein van de traditionele stad - nooit uit de bewoners bestaan, want die zijn er niet. Netwerken manifesteren zich in 'transfer points': de P+R terreinen, stations en vliegvelden waar de reiziger het netwerk betreedt of overstapt."

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg zijn ontwikkeld op basis van de gedachte dat deze funkties vragen om volwaardige stedelijke ruimtes die vormgegeven zijn als hoogwaardige openbare ruimtes.

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg worden beschreven op bladzijde 8 en bladzijde 20 tot 24. 'Architectuur in Nederland Jaarboek 2005-2006' is uitgegeven door NAI Publishers in Rotterdam.
 
01-05
2006

  P+R terreinen in jaarboek
Openbare ruimte
 
  Het nieuwe Jaarboek 2005/2006 Architectuur in Nederland besteedt ruime aandacht aan projecten op het grensvlak van architectuur en infrastructuur. In verschillende projecten is de auto de drager van het programma. In de 'Cockpit' en 'Acoustic Barrier' wordt de auto als verkoopproduct tentoongesteld en wordt Leidsche Rijn tegen diezelfde auto beschermd, in de 'Veranda Parkeergarage krijgen auto's een prominente plek aan de Maas en op P+R Zeeburg en P+R Sloterdijk wordt de automoblist verleid tot het parkeren van de auto om met het openbaar vervoer verder te reizen.

De redactie van het Jaarboek zegt hierover o.a. het volgende:
"Over de netwerkstad zijn al boekenkasten volgeschreven, maar de enige plek waar het netwerk zich als stad manifesteert is op de fysieke knooppunten. Daar ontstaat een nieuw soort publiek domein, bevolkt door mensen die elkaar zelden kennen en uiteenlopende doelen hebben, en die - anders dan in het publieke domein van de traditionele stad - nooit uit de bewoners bestaan, want die zijn er niet. Netwerken manifesteren zich in 'transfer points': de P+R terreinen, stations en vliegvelden waar de reiziger het netwerk betreedt of overstapt."

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg zijn ontwikkeld op basis van de gedachte dat deze funkties vragen om volwaardige stedelijke ruimtes die vormgegeven zijn als hoogwaardige openbare ruimtes.

P+R Sloterdijk en P+R Zeeburg worden beschreven op bladzijde 8 en bladzijde 20 tot 24. 'Architectuur in Nederland Jaarboek 2005-2006' is uitgegeven door NAI Publishers in Rotterdam.
 
10-02
2006

  P+R Arena
Openbare ruimte
 
  OPDRACHT VERNIEUWINGSPLAN P+R ARENA

Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
10-02
2006

  P+R Arena
Nieuws
 
  OPDRACHT VERNIEUWINGSPLAN P+R ARENA

Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
07-02
2006

  Eilandenrijk
Nieuws
 
  Aan de Amsteldijk in Amsterdam zullen binnenkort twee schepen vervangen worden door een klein eilandenrijk van twee nieuwe moderne woonarken.
In opdracht van Carolyn Levisson wordt sinds eind 2005 gewerkt aan het ontwerp van een ark voor eigen bewoning en een ark voor gasten en logeés die als een van glas gemaakt twee-eenheid zullen worden vorm gegeven.

Het plan is onlangs ingediend ter beoordeling door de Gemeente. De verwachting is dat in het najaar 2006 het eilandenrijk in gebruik zal worden genomen.
 
07-02
2006

  Opdracht vernieuwingsplan P+R Arena
Nieuws
 
  Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
07-02
2006

  Opdracht vernieuwingsplan P+R Arena
Openbare ruimte
 
  Onlangs is opdracht verleend door de Dienst Beheer en Advies voor het ontwerp van een nieuwe beheerdersruimte in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. De opdracht is een direct gevolg van de onlangs gerealiseerde P+R terreinen in Sloterdijk en op Zeeburg.
In de Arena bevindt zich al lange tijd een tranferium dat nu defintief als P+R terrein zal worden vormgegeven. Uitgangspunt voor de vernieuwingsvoorstellen zal zijn een herkenbare vorm-geving gebaseerd op de ontwerpen voor Sloterdijk en Zeeburg. De inrichting van de garage zal ook waar nodig worden vernieuwd.

Rond september 2006 zal de vernieuwde P+R Arena in gebruik worden genomen. Tijdens de vernieuwing van de garage en de bouw van de beheerdersruimte blijft het P+R deel gewoon open.
 
07-02
2006

  So far and yet so close
Nieuws
 
  Niet ver van het bureau van Citythoughts Architects, richting Landsmeer, ligt het oude dorpje Kadoelen, nu ingelijfd door 'de grote stad' maar met een nog steeds aanwezige dorpse schoonheid.

In opdracht van Marcel van der Haas en Scott Roane is onlangs gestart met de verbouwwerkzaamheden van een vrijstaande woning uit 1928 aan de Kadoelenweg.
Het huis ligt aan de westkant van de straat die daar een slinger maakt en staat op een relatief groot erf.

Kort geleden is een bouwaanvraag ingediend voor een nieuw huis naast de bestaande woning waarin 3 kleine studio-achtige woningen zullen worden ondergebracht. Het nieuwe huis is ontworpen als een bewoonde schuur en gemaakt van donkerbruine houten potdekseldelen.
'De schuur' zal gebruikt gaan worden als Bed and Breakfast. De combinatie van het huis en de schuur geeft zo vorm aan de droom van de toekomstige bewoners namelijk wonen in en gastheer zijn voor bezoekers van de Kadoelen.

De verbouwing zal in april 2006 zijn voltooid. De nieuwbouw is klaar in het najaar van 2006.
 
10-01
2006

  Nieuwbouw Van Lennepkade
Woningbouw
 
  In opdracht van Rembrandtpark Beheer is een voorstel gemaakt voor de nieuwbouw van 5 woningen met een restaurant aan de Jacob van Lennepkade is Amsterdam.
De bebouwing vormt de beëindiging van een indrukwekkende wand van 19e eeuwse architectuur en grenst aan een binnenhof waaraan het Fijnhouttheater en Restaurant Le Kade liggen.
De bijzondere tweezijdige orientatie van de plek wordt weerspiegeld in het ontwerp. Loodrecht op de kade is het gebouw volledig open en gemaakt van staal en glas waarachter woonruimtes en serres zijn gelegen.
De straatgevel heeft een vertikale en meer gesloten structuur van metselwerk muurdammen aansluitend bij de karakteristiek van de 19e eeuwse gevelwand.

Het plan is begin 2006 ter beoordeling bij de Gemeente ingediend.
 
10-01
2006

  Opfrisbeurt kantoor Citythoughts
Nieuws
 
  De afgelopen kerstperiode vormde voor Citythoughts Architects de aanleiding om de kantoorruimte een opfrisbeurt te geven en het nieuwe jaar sprankelendte beginnen.

Gekleurde cirkels op de vloeren van de werkruimte en bespreek-ruimte en grote afbeeldingen van gerealiseerde projecten 'van voor tot achter' vormen een nieuwe omgeving voor onze werknemers en een nieuw visitekaartje voor onze bezoekers.
 
13-08
2005

  Een plein voor de jeugd
Nieuws
 
  Na de eerste ontwerpverkenning ‘Een nieuw gezicht voor Delft aan de snelweg’ is een volgende stap gezet in de verdere plan-ontwikkeling waarin is ingegaan op de knoop tussen de A13 en de Oostpoortweg.

In het ontwerp wordt gekozen voor het maken van een openbare ruimte met een duidelijke funktie namelijk een stadsplein met sport en spelfuncties voor de jeugd van Delft. Het plein ontstaat door transformatie van de Oostpoortweg aan weerszijden en onder het viaduct van de snelweg. Op de middenberm van de Oostpoortweg wordt een scatepark geprojecteerd met aan weerszijden grote tribunes die zicht bieden op de scaters en op de snelweg.

Het plan slaat op die manier een brug tussen snelweg en de stad en maakt gebruik van de enorme hectiek en dynamiek van de plek door aanwezigheid van het vele verkeer en de Ikea. Het plan kan zo een eerste tastbare uitwerking worden van nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van de veranderende stad en de vertragende snelweg.
 
13-08
2005

  Een plein voor de jeugd
Openbare ruimte
 
  Na de eerste ontwerpverkenning ‘Een nieuw gezicht voor Delft aan de snelweg’ is een volgende stap gezet in de verdere plan-ontwikkeling waarin is ingegaan op de knoop tussen de A13 en de Oostpoortweg.

In het ontwerp wordt gekozen voor het maken van een openbare ruimte met een duidelijke funktie namelijk een stadsplein met sport en spelfuncties voor de jeugd van Delft. Het plein ontstaat door transformatie van de Oostpoortweg aan weerszijden en onder het viaduct van de snelweg. Op de middenberm van de Oostpoortweg wordt een scatepark geprojecteerd met aan weerszijden grote tribunes die zicht bieden op de scaters en op de snelweg.

Het plan slaat op die manier een brug tussen snelweg en de stad en maakt gebruik van de enorme hectiek en dynamiek van de plek door aanwezigheid van het vele verkeer en de Ikea. Het plan kan zo een eerste tastbare uitwerking worden van nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van de veranderende stad en de vertragende snelweg.
 
13-08
2005

  Nieuwbouw van woningen
Woningbouw
 
  Onlangs is de vernieuwde bouwaanvraag ingediend voor de bouw van 6 woningen en 2 winkelruimtes aan de Herenstraat in Amsterdam.

Het plan betreft de ‘vulling’ van een ‘gat’ in de bestaande gevel-wand van een smalle straat midden in de monumentale Amsterdamse binnenstad. Zoals gebruikelijk bij projecten in een dergelijke contekst staat het plan bloot aan enorme krachten en tegengestelde belangen en is de planontwikkeling daardoor een langdurig proces.

In de weerbarstige praktijk blijkt de gemeente het streven om het gaten vullen te stimuleren moelijk om te kunnen zetten in con-creet beleid. De ambitieuse en kleinere ontwikkelaars of zelf-bouwers zijn in deze de enige hoop.

Het eerste ontwerp dateert uit 2000 en is tussen twee bestemmingsplannen ‘klem’ komen te zitten en uiteindelijk een zachte dood gestorven. Het nu ingediende nieuwe plan lijkt meer kans van overleven te worden gegund en zal, deo volente rond de zomer van 2006 worden opgeleverd.

Het project wordt ontwikkeld in opdracht van Transvastinvest BV.
 
13-08
2005

  Nieuwe bureaupresentatie
Nieuws
 
  Begin 2005 is een nieuwe bureaupresentatie in boekvorm getiteld ‘Beeldenstorm’ gemaakt. Het boek gaat in op 12 gerealiseerde projecten en beschrijft uitgebreid visie, werkwijze, ervaring, ambitie en organisatie van het architectenbureau van Rowin Petersma. Beeldenstorm is op aanvraag verkrijgbaar via bureau@rowinpetersma.nl o.v.v. ‘Beeldenstorm’.

Beeldenstorm is ontworpen door Featuring.
 
13-08
2005

  Ontwerponderzoek in volle gang
Nieuws
 
  Met steun van het stimuleringsfonds voor de architectuur (SFA), het ministerie van VROM en het bureau Goudappel Coffeng wordt sinds februari gewerkt aan het ontwerponderzoek ‘Langzame Stad’.
Voor 3 lokaties in Nederland worden ontwerpvoorstellen gedaan op basis van de gedachte dat vertraging op veel plaatsen in Nederland onvermijdelijk is geworden. Deze ontwikkeling is positief en levert nieuwe kansen op voor stad en snelweg. De vertraging biedt kansen om van de geisoleerde snelweg-ruimte weer een bindende openbare ruimte te maken. Zo kunnen stad en snelweg versmelten en kunnen nieuwe stedelijke vormen ontstaan binnen de beperkte groeimogelijkheden van de huidige Randstad.

Zie voor meer informatie: www.langzamestad.nl

‘Langzame stad’ is een project van Stichting Langzame Stad. Stichtring Langzame Stad is een samenwerkingsverband van Inbo Eindhoven, Ruimtelab Rotterdam, Must Amsterdam en Rowin Petersma (Citythoughts Architects) Amsterdam.
 
13-08
2005

  Pand Herengracht terug in oude glorie
Interieur
 
  Kort gelden is de eerste fase van de restauratie en renovatie van een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam voltooid. Het pand is 400 m2 groot en is na realisering van de plannen één ongedeeld woonhuis gebleven. Uitgangspunt voor het ontwerp was de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke Amsterdame grachtenpand en de versterking van de aanwezige ruimtelijke verschillen in het pand.

De verbouwing bestond uit de volledige restauratie van het casco met toevoeging van bescheiden moderne elementen ter versterking van de aanwezige sfeerverschillen in het pand. In verschillende ruimtes in voor- en achterhuis is de klassieke wandbespanning als afwerking teruggbracht en in de meest spectatculaire ruimte, de beletageverdieping in het voorhuis, is weer de oorspronkelijk hoogte van ca. 6 meter en de plafond-balklaag terug in het zicht gebracht.

In het achterhuis en in het souterrain zijn nieuwe toevoegingen zoals een stalen glaskap en een glazen vloer gemaakt die het donkere en ingebouwde achterhuis weer ‘lucht’ geven.
 
13-08
2005

  Pand Herengracht terug in oude glorie
Woonhuizen
 
  Kort gelden is de eerste fase van de restauratie en renovatie van een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam voltooid. Het pand is 400 m2 groot en is na realisering van de plannen één ongedeeld woonhuis gebleven. Uitgangspunt voor het ontwerp was de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke Amsterdame grachtenpand en de versterking van de aanwezige ruimtelijke verschillen in het pand.

De verbouwing bestond uit de volledige restauratie van het casco met toevoeging van bescheiden moderne elementen ter versterking van de aanwezige sfeerverschillen in het pand. In verschillende ruimtes in voor- en achterhuis is de klassieke wandbespanning als afwerking teruggbracht en in de meest spectatculaire ruimte, de beletageverdieping in het voorhuis, is weer de oorspronkelijk hoogte van ca. 6 meter en de plafond-balklaag terug in het zicht gebracht.

In het achterhuis en in het souterrain zijn nieuwe toevoegingen zoals een stalen glaskap en een glazen vloer gemaakt die het donkere en ingebouwde achterhuis weer ‘lucht’ geven.
 
01-08
2005

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk
Utiliteitsbouw
 
  DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN TUSSEN DE AUTO'S

De funktie van de beheerdersruimte voor het P+R terrein in Sloterdijk is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar zijn tussen de zee van auto’s eromheen.

De zichtbaarheid in de amorfe omgeving heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch nood-zakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frame-werken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een rondgaand fotografisch beeld als kunsttoepassing. Het beeld geeft verbeelding aan de dynamiek op deze plek in de stad en leidt tot een verbijzon-dering van plaats en funktie.

project: Herinrichting met beheerdersruimte P+R Sloterdijk
locatie: Piarcoplein Amsterdam Teleport
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Thomas Krarup, Aura Melis
ontwerp: 2001-2004
uitvoering: 2004-2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte: 50 m2
aannemers herinrichting plein: Rutte Wegenvbouw BV en Wouters Bouw
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
01-08
2005

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk
Openbare ruimte
 
  DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN TUSSEN DE AUTO'S

De funktie van de beheerdersruimte voor het P+R terrein in Sloterdijk is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar zijn tussen de zee van auto’s eromheen.

De zichtbaarheid in de amorfe omgeving heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch nood-zakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frame-werken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een rondgaand fotografisch beeld als kunsttoepassing. Het beeld geeft verbeelding aan de dynamiek op deze plek in de stad en leidt tot een verbijzon-dering van plaats en funktie.

project: Herinrichting met beheerdersruimte P+R Sloterdijk
locatie: Piarcoplein Amsterdam Teleport
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Thomas Krarup, Aura Melis
ontwerp: 2001-2004
uitvoering: 2004-2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte: 50 m2
aannemers herinrichting plein: Rutte Wegenvbouw BV en Wouters Bouw
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
01-08
2005

  P+R Sloterdijk
Openbare ruimte
 
  VAN WASTELAND VERANDERD IN OPENBARE RUIMTE

OPGAVE

Het project voor de vernieuwng van het P+R terrein op het Piarcoplein in het
Amsterdamse Teleport-gebied is een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunsttoepassing.
De opgave bestond uit het ontwerp van een nieuwe beheerders-ruimte en het ontwerp van de vernieuwing van de totale inrichting van het plein met betrekking tot de bestrating, verlichting en bewegwijzering.

Het vernieuwde plein biedt plaats aan een parkeerplaats voor ongeveer 500 auto’s waarvan de helft gebruikt wordt als een zogenaamd Park + Ride parkeerterrein. Hier kunnen auto-mobilisten tegen een gereduceerd tarief parkeren en gebruik maken van het openbare vervoer. Dit relatief nieuwe concept wordt door de Gemeente Amsterdam belangrijk gevonden en op termijn zullen bij de ‘toegangen’ van de stad dergelijke parkeerterreinen worden gemaakt.

SITUATIE EN VOORBEELDFUNCTIE VOOR DE STAD VAN MORGEN

Het Piarcoplein is een voorbeeld van een stedelijk ‘wasteland’ dat als niet-ontworpen, toevallig ontstane, stedelijke restruimte een achterkant is geworden van omliggende gebouwen en het naastgelegen Station-Sloterdijk.

Het plein is een herkenbaar voorbeeld van een stedelijke ruim-tes: gelegen in de periferie van de stad, beheerst door infra-structuur en verkeer, aan de aandacht van planners ontsnapt, difuus en ongedefinieerd.

Deze zelfde kenmerken geven het Piarcoplein ook een enorme spectaculaire dynamiek en ruimtelijkheid.
Zware betonnen fly-overs van de Ringlijn en de NS staan in een licht gebogen vorm op het plein dat wordt doorkruist door een belangrijke looproute van het station naar de omliggende kantoren in het Teleport gebied.

RADICALITEIT EN VERBEELDING SAMENGEBRACHT

Om enerzijds de dynamiek tot zijn recht te laten komen en anderzijds een overzichtelijk terrein te maken, is gestreefd naar een inrichtig die gekenmekt door de grootst mogelijke rust.
Boven het gehele plein is een web van draden gespannen waarin de verlichting en de bewegwijzering is opgenomen. Het web overspant het hele gebied van ca. 90 bij 180 meter en maakte het mogelijkom alle ‘ruis’ van lantaarnpalen en borden op palen van het terrein te verwijderen en in het web onder te brengen.

De bestrating bestaat uit donkerzwarte koperslaktegels met witte belijning waarmee de parkeervakken en ander belijning is aan-gegeven. De belijning is op een stripfiguurachtige manier over-gedimensioneerd waardoor een krachtig ‘over the top’ grafisch beeld ontstaat. Door dit radficale grafische beeld is een grote overzichteijkeid en helderheid voor de gebruiker gecreeërd en is vanaf de opgfetilde sporen een spannend grafisch beeld zichtbaar.
Het looppad over het terrein is vormgegeven als een 200 meter breed zebrapad waarboven tien fotografische beelden als kunsttoepassing hangen.

DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN TUSSEN DE AUTO'S

De funktie van de beheerdersruimte voor het P+R terrein in Sloterdijk is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar zijn tussen de zee van auto’s eromheen.

De zichtbaarheid in de amorfe omgeving heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch nood-zakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frame-werken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een rondgaand fotografisch beeld als kunsttoepassing. Het beeld geeft verbeelding aan de dynamiek op deze plek in de stad en leidt tot een verbijzon-dering van plaats en funktie.

project: Herinrichting met beheerdersruimte P+R Sloterdijk
locatie: Piarcoplein Amsterdam Teleport
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Thomas Krarup, Aura Melis
ontwerp: 2001-2004
uitvoering: 2004-2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte: 50 m2
aannemers herinrichting plein: Rutte Wegenvbouw BV en Wouters Bouw
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
01-08
2005

  P+R Sloterdijk
Utiliteitsbouw
 
  VAN WASTELAND VERANDERD IN OPENBARE RUIMTE

OPGAVE

Het project voor de vernieuwng van het P+R terrein op het Piarcoplein in het
Amsterdamse Teleport-gebied is een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunsttoepassing.
De opgave bestond uit het ontwerp van een nieuwe beheerders-ruimte en het ontwerp van de vernieuwing van de totale inrichting van het plein met betrekking tot de bestrating, verlichting en bewegwijzering.

Het vernieuwde plein biedt plaats aan een parkeerplaats voor ongeveer 500 auto’s waarvan de helft gebruikt wordt als een zogenaamd Park + Ride parkeerterrein. Hier kunnen auto-mobilisten tegen een gereduceerd tarief parkeren en gebruik maken van het openbare vervoer. Dit relatief nieuwe concept wordt door de Gemeente Amsterdam belangrijk gevonden en op termijn zullen bij de ‘toegangen’ van de stad dergelijke parkeerterreinen worden gemaakt.

SITUATIE EN VOORBEELDFUNCTIE VOOR DE STAD VAN MORGEN

Het Piarcoplein is een voorbeeld van een stedelijk ‘wasteland’ dat als niet-ontworpen, toevallig ontstane, stedelijke restruimte een achterkant is geworden van omliggende gebouwen en het naastgelegen Station-Sloterdijk.

Het plein is een herkenbaar voorbeeld van een stedelijke ruim-tes: gelegen in de periferie van de stad, beheerst door infra-structuur en verkeer, aan de aandacht van planners ontsnapt, difuus en ongedefinieerd.

Deze zelfde kenmerken geven het Piarcoplein ook een enorme spectaculaire dynamiek en ruimtelijkheid.
Zware betonnen fly-overs van de Ringlijn en de NS staan in een licht gebogen vorm op het plein dat wordt doorkruist door een belangrijke looproute van het station naar de omliggende kantoren in het Teleport gebied.

RADICALITEIT EN VERBEELDING SAMENGEBRACHT

Om enerzijds de dynamiek tot zijn recht te laten komen en anderzijds een overzichtelijk terrein te maken, is gestreefd naar een inrichtig die gekenmekt door de grootst mogelijke rust.
Boven het gehele plein is een web van draden gespannen waarin de verlichting en de bewegwijzering is opgenomen. Het web overspant het hele gebied van ca. 90 bij 180 meter en maakte het mogelijkom alle ‘ruis’ van lantaarnpalen en borden op palen van het terrein te verwijderen en in het web onder te brengen.

De bestrating bestaat uit donkerzwarte koperslaktegels met witte belijning waarmee de parkeervakken en ander belijning is aan-gegeven. De belijning is op een stripfiguurachtige manier over-gedimensioneerd waardoor een krachtig ‘over the top’ grafisch beeld ontstaat. Door dit radficale grafische beeld is een grote overzichteijkeid en helderheid voor de gebruiker gecreeërd en is vanaf de opgfetilde sporen een spannend grafisch beeld zichtbaar.
Het looppad over het terrein is vormgegeven als een 200 meter breed zebrapad waarboven tien fotografische beelden als kunsttoepassing hangen.

DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN TUSSEN DE AUTO'S

De funktie van de beheerdersruimte voor het P+R terrein in Sloterdijk is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar zijn tussen de zee van auto’s eromheen.

De zichtbaarheid in de amorfe omgeving heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch nood-zakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frame-werken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een rondgaand fotografisch beeld als kunsttoepassing. Het beeld geeft verbeelding aan de dynamiek op deze plek in de stad en leidt tot een verbijzon-dering van plaats en funktie.

project: Herinrichting met beheerdersruimte P+R Sloterdijk
locatie: Piarcoplein Amsterdam Teleport
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Thomas Krarup, Aura Melis
ontwerp: 2001-2004
uitvoering: 2004-2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte: 50 m2
aannemers herinrichting plein: Rutte Wegenvbouw BV en Wouters Bouw
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
15-07
2005

  Feestelijke opening P+R Sloterdijk
Nieuws
 
  Op 15 juli jl. is het vernieuwde P+R Sloterdijk door wethouder Van der Horst van Verkeer en Vervoer geopend. Een spannend ballet van 8 smarts, waarin het Park en Ride concept werd verbeeld, werd door de genodigden vanaf een podium gade geslagen waarna op de klanken van ‘Carwash’ de opening werd gevierd.

De spectaculaire dynamiek van het naast station Sloterdijk gelegen terrein is vertaald in een plan waarin architectuur, openbare ruimte en kunst samen zijn gebracht tot één integraal geheel.
Een web van staaldraden overspant het hele terrein van 90 bij 180 meter en is de drager van de verlichting, de bebording en 10 fotografische beelden als kunsttoepassing.
De geheel vernieuwde bestrating is gemaakt van zwart tegels. De hierop aangebracht witte belijning is op een stripfiguurachtige manier overgedimensioneerd waardoor een krachtig grafisch beeld ontstaat dat zorgt voor helderheid in de hectische en diffuse omgeving.
Onderdeel van het totaalplan is ook een beheerdersruimte van waaruit het P+R terrein 24 uur per dag wordt gecontroleerd. Net als het inrichtingsplan combineert het gebouwtje funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste frame is de beheerdersruinte. Het bovenste frame is drager van een rondgaand fotografisch beeld.
Dit beeld en de beelden boven de looproute zijn van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
 
28-05
2005

  P+R zeeburg in gebruik
Nieuws
 
  Op 28 mei jl. is het nieuwe P+R terrein op het Zeeburgereiland feestelijk in gebruik genomen. In opdracht van de Dienst Infratructuur, Verkeer en Vervoer is in een periode van ruim een jaar de planvoorbereiding en de realisatie voltooid.

P+R Zeeburg is een vervolg op de planontwikkeling voor de vernieuwing van het P+R terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk en ligt langs het tracée van de IJ-tram aan de oostzijde van de Piet Heintunnel.

Net als P+R Sloterdijk is P+R Zeeburg een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunst. Het terrein biedt plaats aan 220 parkeerplaatsen voor auto’s en 21 parkeerplaatsen voor touringcars.
Naast de halte van de IJ-tram staat een gebouwtje voor de beheerders van het terrein dat 24 uur per dag is geopend. Het bovendeel van het gebouwtje is een drager voor 4 fotografische beelden van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
Nabij het gedeelte voor de touringcars staat een gebouwtje met sanitaire voorzieningen voor buschauffeurs en bezoekers.

Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimte is gemaakt en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte ligt een 100 meter lange sloot omzoomd met roosters, riet en zitbanken. Op de kop van het terrein richting het water en naast de Piet Heintunnel zijn, als cirkelvormige uitsparingen in het asfalt, 7 plekken gemaakt met een bank, verlichting en rood-witte windzakken.

Verschillende zebrapaden vragen aandacht voor de aanwezig-heid van de voetganger (of de uitgestapte automobilist) en leggen verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het plan. De belijning op de asfalten bestrating is ‘overgedimen-sioneerd’: vrolijk en spannend zoals in een stripverhaal.
 
28-05
2005

  P+R zeeburg in gebruik
Utiliteitsbouw
 
  Op 28 mei jl. is het nieuwe P+R terrein op het Zeeburgereiland feestelijk in gebruik genomen. In opdracht van de Dienst Infratructuur, Verkeer en Vervoer is in een periode van ruim een jaar de planvoorbereiding en de realisatie voltooid.

P+R Zeeburg is een vervolg op de planontwikkeling voor de vernieuwing van het P+R terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk en ligt langs het tracée van de IJ-tram aan de oostzijde van de Piet Heintunnel.

Net als P+R Sloterdijk is P+R Zeeburg een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunst. Het terrein biedt plaats aan 220 parkeerplaatsen voor auto’s en 21 parkeerplaatsen voor touringcars.
Naast de halte van de IJ-tram staat een gebouwtje voor de beheerders van het terrein dat 24 uur per dag is geopend. Het bovendeel van het gebouwtje is een drager voor 4 fotografische beelden van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
Nabij het gedeelte voor de touringcars staat een gebouwtje met sanitaire voorzieningen voor buschauffeurs en bezoekers.

Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimte is gemaakt en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte ligt een 100 meter lange sloot omzoomd met roosters, riet en zitbanken. Op de kop van het terrein richting het water en naast de Piet Heintunnel zijn, als cirkelvormige uitsparingen in het asfalt, 7 plekken gemaakt met een bank, verlichting en rood-witte windzakken.

Verschillende zebrapaden vragen aandacht voor de aanwezig-heid van de voetganger (of de uitgestapte automobilist) en leggen verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het plan. De belijning op de asfalten bestrating is ‘overgedimen-sioneerd’: vrolijk en spannend zoals in een stripverhaal.
 
28-05
2005

  P+R zeeburg in gebruik
Openbare ruimte
 
  Op 28 mei jl. is het nieuwe P+R terrein op het Zeeburgereiland feestelijk in gebruik genomen. In opdracht van de Dienst Infratructuur, Verkeer en Vervoer is in een periode van ruim een jaar de planvoorbereiding en de realisatie voltooid.

P+R Zeeburg is een vervolg op de planontwikkeling voor de vernieuwing van het P+R terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk en ligt langs het tracée van de IJ-tram aan de oostzijde van de Piet Heintunnel.

Net als P+R Sloterdijk is P+R Zeeburg een synthese van architectuur, openbare ruimte-ontwerp en kunst. Het terrein biedt plaats aan 220 parkeerplaatsen voor auto’s en 21 parkeerplaatsen voor touringcars.
Naast de halte van de IJ-tram staat een gebouwtje voor de beheerders van het terrein dat 24 uur per dag is geopend. Het bovendeel van het gebouwtje is een drager voor 4 fotografische beelden van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis.
Nabij het gedeelte voor de touringcars staat een gebouwtje met sanitaire voorzieningen voor buschauffeurs en bezoekers.

Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimte is gemaakt en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte ligt een 100 meter lange sloot omzoomd met roosters, riet en zitbanken. Op de kop van het terrein richting het water en naast de Piet Heintunnel zijn, als cirkelvormige uitsparingen in het asfalt, 7 plekken gemaakt met een bank, verlichting en rood-witte windzakken.

Verschillende zebrapaden vragen aandacht voor de aanwezig-heid van de voetganger (of de uitgestapte automobilist) en leggen verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het plan. De belijning op de asfalten bestrating is ‘overgedimen-sioneerd’: vrolijk en spannend zoals in een stripverhaal.
 
20-05
2005

  P+R Zeeburg
Openbare ruimte
 
  RADICALITEIT EN VERBEELDING SAMENGEBRACHT

OPGAVE

P+R Zeeburg was een direct gevolg van het eerder ontwikkelde plan voor P+R Sloterdijk. De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam vroeg om een tweede P+R terrein met een vergelijkbare vormgeving om een sterke herken-baarheid van het Park en Ride concept op verschillende plaatsen in Amsterdam te laten ontstaan.

De opgave bestond uit het ontwerp van een nieuwe beheerders-ruimte en een gebouwtje met sanitaire voorzieningenen en het ontwerp van de totale inrichting van het plein met betrekking tot de bestrating, verlichting en bewegwijzering.

Het terrein is aangelegd op een voormalig werkterrein van de nieuwe tramverbinding naar IJburg op het Zeeburgereiland naast de Piet Heintunnel. De directe ligging naast het Ijtram tracee maakt de lokatie zeer geschikt voor het P+R concept dat auto-mobilisten de mogelijkheid biedt om tegen een gereduceerd tarief te parkeren en gebruik te maken van het openbare vervoer.

Het terrein biedt plaats aan 210 parkeerplaatsen voor auto’s en 20 parkeerplaatsen voor touringcars.

EEN SYNTHESE TUSSEN ARCHITECTUUR, OPENBARE RUIMTE EN KUNST

Het ontwerp voor P+R Zeeburg is een integraal geheel van architectuur, openbare ruimte en kunst. Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimten en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte is een 100 meter lange sloot omzoomd met stalen roosters, riet en zitbanken gemaakt. Op de kop van het terrein is als beëindiging een veld van windzakken met zitbanken en bijzondere verlichting gemaakt. De verschillende autovrije onderdelen en gebouwtjes op het terrein zijn toegankelijk en zichtbaar gemaakt door zebrapaden. De belijning op de asfalten bestrating is ‘over-gedimensioneerd’: vrolijk zoals in een stripverhaal.
De verlichting van het terrein wordt verzorgd door lichtmasten die rondom het terrein zijn geplaatst. Verdeeld over het terrein zijn stalen zweepmasten geplaatst waaraan bewegwijzering en verlichting is gehangen.

DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN LANGS DE IJTRAM

Naast de halte van de IJtram staat de beheerdersruimte die 24 uur per dag is bemand om het terrein te bewaken.
De funktie van de beheerdersruimte is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar langs het tracee van de IJtram en de weg van en naar de Piet Heintunnel.
Deze noofzaak heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch noodzakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen framewerken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een kunsttoepassing van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis. die bestaat uit vier fotografische beelden. De beelden tonen op drift geraakte scheepcontainers die lijken te worden onderschept door kikvorsmannen op een boot.

De wasruimte is als een op zijn kant gezette zeecontainer achter op het terrein geplaatst. Hierin bevinden zich sanitaire voorzieningen voor buschauffers en bezoekers van het P+R terrein.

project: P+R terrein Zeeburgereiland
locatie: Zuiderzeeweg bij Piet Heintunnel Zeeburgereiland Amsterdam
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Gilles Trevetin, Michl Sommer
ontwerp: 2004-2005
uitvoering: 2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte en wasruimte: 65 m2
aannemer maaiveldinrichting, verlichting en bebording: Dura Vermeer BV
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
20-05
2005

  P+R Zeeburg
Utiliteitsbouw
 
  RADICALITEIT EN VERBEELDING SAMENGEBRACHT

OPGAVE

P+R Zeeburg was een direct gevolg van het eerder ontwikkelde plan voor P+R Sloterdijk. De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam vroeg om een tweede P+R terrein met een vergelijkbare vormgeving om een sterke herken-baarheid van het Park en Ride concept op verschillende plaatsen in Amsterdam te laten ontstaan.

De opgave bestond uit het ontwerp van een nieuwe beheerders-ruimte en een gebouwtje met sanitaire voorzieningenen en het ontwerp van de totale inrichting van het plein met betrekking tot de bestrating, verlichting en bewegwijzering.

Het terrein is aangelegd op een voormalig werkterrein van de nieuwe tramverbinding naar IJburg op het Zeeburgereiland naast de Piet Heintunnel. De directe ligging naast het Ijtram tracee maakt de lokatie zeer geschikt voor het P+R concept dat auto-mobilisten de mogelijkheid biedt om tegen een gereduceerd tarief te parkeren en gebruik te maken van het openbare vervoer.

Het terrein biedt plaats aan 210 parkeerplaatsen voor auto’s en 20 parkeerplaatsen voor touringcars.

EEN SYNTHESE TUSSEN ARCHITECTUUR, OPENBARE RUIMTE EN KUNST

Het ontwerp voor P+R Zeeburg is een integraal geheel van architectuur, openbare ruimte en kunst. Het terrein is meer dan een parkeerplaats en ontworpen als een volwaardige openbare ruimte waarin ook autovrije ruimten en bijzondere plekken zijn gemaakt.
In het verlengde van de beheerdersruimte is een 100 meter lange sloot omzoomd met stalen roosters, riet en zitbanken gemaakt. Op de kop van het terrein is als beëindiging een veld van windzakken met zitbanken en bijzondere verlichting gemaakt. De verschillende autovrije onderdelen en gebouwtjes op het terrein zijn toegankelijk en zichtbaar gemaakt door zebrapaden. De belijning op de asfalten bestrating is ‘over-gedimensioneerd’: vrolijk zoals in een stripverhaal.
De verlichting van het terrein wordt verzorgd door lichtmasten die rondom het terrein zijn geplaatst. Verdeeld over het terrein zijn stalen zweepmasten geplaatst waaraan bewegwijzering en verlichting is gehangen.

DE BEHEERDERSRUIMTE: EEN STRALEND BAKEN LANGS DE IJTRAM

Naast de halte van de IJtram staat de beheerdersruimte die 24 uur per dag is bemand om het terrein te bewaken.
De funktie van de beheerdersruimte is tweeledig. Het is zowel de ruimte van waaruit door de beheerder toezicht wordt gehouden op het terrein, als de plek waar parkeerkaarten worden verkocht en betaald. Het gebouw moet daarom optimaal uitzicht over het terrein bieden en als gebouw goed zichtbaar langs het tracee van de IJtram en de weg van en naar de Piet Heintunnel.
Deze noofzaak heeft geleid tot een gebouw dat twee keer zo hoog is als programmatisch noodzakelijk. Het bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen framewerken met elk een hoogte van 3 meter.
Het onderste frame bevat de beheerdersruimte zelf met een publiek en een privaat gedeelte, betaalbalie en sanitaire en opslagvoorzieningen. Deze zijn als losse elementen binnen het glazen gebouwtje geplaatst en zijn volledig van kops vurenhout gemaakt. Ze vormen één geheel met de van hetzelfde hout gemaakte vloer. De gevels zijn volledig van glas dat rondom geheel vrij blijft van aansluitingen met ander onderdelen van het gebouw. Hierdoor zal het gebouw bij nacht als een stralend baken werken. De stalen frames en de stalen kozijnen zijn thermische verzinkt en onbehandeld.
Het bovenste frame is de drager van een kunsttoepassing van beeldend kunstenaar Thomas Elshuis. die bestaat uit vier fotografische beelden. De beelden tonen op drift geraakte scheepcontainers die lijken te worden onderschept door kikvorsmannen op een boot.

De wasruimte is als een op zijn kant gezette zeecontainer achter op het terrein geplaatst. Hierin bevinden zich sanitaire voorzieningen voor buschauffers en bezoekers van het P+R terrein.

project: P+R terrein Zeeburgereiland
locatie: Zuiderzeeweg bij Piet Heintunnel Zeeburgereiland Amsterdam
opdrachtgever: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Thomas Elshuis (kunst-toepassing)
medewerkers: Julien Kummer, Gilles Trevetin, Michl Sommer
ontwerp: 2004-2005
uitvoering: 2005
bouwkosten: 1.400.000 euro excl.BTW
oppervlakte plein: 16.000 m2
oppervlakte beheerdersruimte en wasruimte: 65 m2
aannemer maaiveldinrichting, verlichting en bebording: Dura Vermeer BV
aannemer beheerdersruimte: H.M.vanScheppingen BV
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV
 
01-04
2005

  Ikeastrip Delft
Openbare ruimte
 
  EEN PLEIN VOOR DE JEUGD

Na de eerste ontwerpverkenning ‘Een nieuw gezicht voor Delft aan de snelweg’ is een volgende stap gezet in de verdere plan-ontwikkeling waarin is ingegaan op de knoop tussen de A13 en de Oostpoortweg.

In het ontwerp wordt gekozen voor het maken van een openbare ruimte met een duidelijke funktie namelijk een stadsplein met sport en spelfuncties voor de jeugd van Delft. Het plein ontstaat door transformatie van de Oostpoortweg aan weerszijden en onder het viaduct van de snelweg. Op de middenberm van de Oostpoortweg wordt een scatepark geprojecteerd met aan weerszijden grote tribunes die zicht bieden op de scaters en op de snelweg.

Het plan slaat op die manier een brug tussen snelweg en de stad en maakt gebruik van de enorme hectiek en dynamiek van de plek door aanwezigheid van het vele verkeer en de Ikea. Het plan kan zo een eerste tastbare uitwerking worden van nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van de veranderende stad en de vertragende snelweg.
 
01-02
2005

  Sarphatipark
Interieur
 
  Verbouwing twee woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam.

De verbouwing betrof de samenvoeging van twee woningen in een 19de eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam. De onderste woning was al een aantal jaren geleden verbouwd en diende zoveel mogelijk ongewijzigd te blijven. De vraag van de opdrachtgever was daarom om zoveel mogelijk een ‘naadloze’ vergroting met het erboven gelegen appartement te maken zodat een vanzelfsprekend nieuw geheel zou ontstaan.

Een ruime trap centraal in de woning zorgt voor de letterlijke en ruimtelijke koppeling waardoor de ruimtes van beide ver-diepingen visueel verbonden worden en één geheel ontstaat.

De tweeledige funktie van trap en trapgat heeft de vormgeving van de trap bepaald. De trap is lui en ruim van afmeting om een royale en duidelijk zichtbare verbinding te maken. Tegelijkertijd is de trap zo licht en transparant mogelijk gemaakt om het diagonale zicht van verdieping naar verdieping optimaal te laten zijn. De trap is nagenoeg geheel van doorzichtig strekmetaal gemaakt en bestaat uit twee delen die tegen de bouwmuur zijn geplaatst. Hierdoor kan door de trap heen gekeken worden en ‘schittert hij door afwezigheid’.

De interieurverbouwing betrof, behalve de trap, ook de toe-gevoegde verdieping die volledig is vernieuwd ten behoeve van een werkkamer, slaapkamer, badkamer en garderobe.

project: verbouwing 2 woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam
opdrachtgever: Michael Levisson
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Moritz Bernoully, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2003-2004
bouwkosten: 80.000,- euro excl. BTW
oppervlak: 60 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: René Cevat, Muiden
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-02
2005

  Sarphatipark
Woonhuizen
 
  Verbouwing twee woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam.

De verbouwing betrof de samenvoeging van twee woningen in een 19de eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam. De onderste woning was al een aantal jaren geleden verbouwd en diende zoveel mogelijk ongewijzigd te blijven. De vraag van de opdrachtgever was daarom om zoveel mogelijk een ‘naadloze’ vergroting met het erboven gelegen appartement te maken zodat een vanzelfsprekend nieuw geheel zou ontstaan.

Een ruime trap centraal in de woning zorgt voor de letterlijke en ruimtelijke koppeling waardoor de ruimtes van beide ver-diepingen visueel verbonden worden en één geheel ontstaat.

De tweeledige funktie van trap en trapgat heeft de vormgeving van de trap bepaald. De trap is lui en ruim van afmeting om een royale en duidelijk zichtbare verbinding te maken. Tegelijkertijd is de trap zo licht en transparant mogelijk gemaakt om het diagonale zicht van verdieping naar verdieping optimaal te laten zijn. De trap is nagenoeg geheel van doorzichtig strekmetaal gemaakt en bestaat uit twee delen die tegen de bouwmuur zijn geplaatst. Hierdoor kan door de trap heen gekeken worden en ‘schittert hij door afwezigheid’.

De interieurverbouwing betrof, behalve de trap, ook de toe-gevoegde verdieping die volledig is vernieuwd ten behoeve van een werkkamer, slaapkamer, badkamer en garderobe.

project: verbouwing 2 woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam
opdrachtgever: Michael Levisson
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Moritz Bernoully, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2003-2004
bouwkosten: 80.000,- euro excl. BTW
oppervlak: 60 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: René Cevat, Muiden
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-02
2005

  Sarphatipark
Projecten
 
  Verbouwing twee woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam.

De verbouwing betrof de samenvoeging van twee woningen in een 19de eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam. De onderste woning was al een aantal jaren geleden verbouwd en diende zoveel mogelijk ongewijzigd te blijven. De vraag van de opdrachtgever was daarom om zoveel mogelijk een ‘naadloze’ vergroting met het erboven gelegen appartement te maken zodat een vanzelfsprekend nieuw geheel zou ontstaan.

Een ruime trap centraal in de woning zorgt voor de letterlijke en ruimtelijke koppeling waardoor de ruimtes van beide ver-diepingen visueel verbonden worden en één geheel ontstaat.

De tweeledige funktie van trap en trapgat heeft de vormgeving van de trap bepaald. De trap is lui en ruim van afmeting om een royale en duidelijk zichtbare verbinding te maken. Tegelijkertijd is de trap zo licht en transparant mogelijk gemaakt om het diagonale zicht van verdieping naar verdieping optimaal te laten zijn. De trap is nagenoeg geheel van doorzichtig strekmetaal gemaakt en bestaat uit twee delen die tegen de bouwmuur zijn geplaatst. Hierdoor kan door de trap heen gekeken worden en ‘schittert hij door afwezigheid’.

De interieurverbouwing betrof, behalve de trap, ook de toe-gevoegde verdieping die volledig is vernieuwd ten behoeve van een werkkamer, slaapkamer, badkamer en garderobe.

project: verbouwing 2 woningen aan het Sarphatipark in Amsterdam
opdrachtgever: Michael Levisson
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Moritz Bernoully, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2003-2004
bouwkosten: 80.000,- euro excl. BTW
oppervlak: 60 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: René Cevat, Muiden
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
13-07
2004

  Een nieuw gezicht voor Delft
Nieuws
 
  Citythoughts Architects dingt mee naar de opdracht voor het ontwerp van een nieuwe openbare ruimte en entree naar Delft in het gebied rondom de A13 bij de vestiging van Ikea.
Het inrichtingsvoorstel gaat uit van de dynamische kwaliteiten van de plek door de aanwezigheid van het woonwarenhuis en de A13 als één van de drukste snelwegen van Nederland.
De enorme hectiek en dynamiek levert een spannende en ideale drager voor een toekomstige groene openbare ruimte als schakel tussen de oude stad en de natuurgebieden aan de noordoost-kant van de A13.
De voorgestelde visie betekent een nieuwe stap in het ontwerponderzoek naar nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van stad en snelweg dat Citythoughts Architects i.s.m. met 3 andere bureaus op dit moment uitvoert.
 
13-07
2004

  Een nieuw gezicht voor Delft
Openbare ruimte
 
  Citythoughts Architects dingt mee naar de opdracht voor het ontwerp van een nieuwe openbare ruimte en entree naar Delft in het gebied rondom de A13 bij de vestiging van Ikea.
Het inrichtingsvoorstel gaat uit van de dynamische kwaliteiten van de plek door de aanwezigheid van het woonwarenhuis en de A13 als één van de drukste snelwegen van Nederland.
De enorme hectiek en dynamiek levert een spannende en ideale drager voor een toekomstige groene openbare ruimte als schakel tussen de oude stad en de natuurgebieden aan de noordoost-kant van de A13.
De voorgestelde visie betekent een nieuwe stap in het ontwerponderzoek naar nieuwe stedelijke vormen op het raakvlak van stad en snelweg dat Citythoughts Architects i.s.m. met 3 andere bureaus op dit moment uitvoert.
 
13-07
2004

  Opdracht inrichtingsplan Zeeburg
Nieuws
 
  Opdracht voor de inrichting met voorzieningen van het toe-komstige P+R terrein op het Zeeburgereiland in Amterdam.

Kort geleden is opdracht verleend door de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam voor het maken van een inrichtingsplan van een tweede P+R terrein op het Zeeburgereiland. De lokatie ligt in de ‘oksel’ van de kruising tussen de Piet Heintunnelweg en de Zuiderzeeweg langs het tracée van de IJ-tram naar IJburg.
De opgave betreft een totaal inrichtingsplan voor de maaiveld-inrichting, de verlichting en de bewegwijzering met een beheerdersruimte en een sanitair gebouwtje voor buschauffeurs. Het ontwerp voor de beheerdersruimte wordt gecombineerd met een kunsttoepassing door de kunstenaar Thomas Elshuis.

De planning is dat het terrein in december in gebruik wordt genomen tegelijkertijd met het gaan rijden van de IJtram.
 
13-07
2004

  Opdracht inrichtingsplan Zeeburg
Utiliteitsbouw
 
  Opdracht voor de inrichting met voorzieningen van het toe-komstige P+R terrein op het Zeeburgereiland in Amterdam.

Kort geleden is opdracht verleend door de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam voor het maken van een inrichtingsplan van een tweede P+R terrein op het Zeeburgereiland. De lokatie ligt in de ‘oksel’ van de kruising tussen de Piet Heintunnelweg en de Zuiderzeeweg langs het tracée van de IJ-tram naar IJburg.
De opgave betreft een totaal inrichtingsplan voor de maaiveld-inrichting, de verlichting en de bewegwijzering met een beheerdersruimte en een sanitair gebouwtje voor buschauffeurs. Het ontwerp voor de beheerdersruimte wordt gecombineerd met een kunsttoepassing door de kunstenaar Thomas Elshuis.

De planning is dat het terrein in december in gebruik wordt genomen tegelijkertijd met het gaan rijden van de IJtram.
 
13-07
2004

  Opdracht inrichtingsplan Zeeburg
Openbare ruimte
 
  Opdracht voor de inrichting met voorzieningen van het toe-komstige P+R terrein op het Zeeburgereiland in Amterdam.

Kort geleden is opdracht verleend door de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam voor het maken van een inrichtingsplan van een tweede P+R terrein op het Zeeburgereiland. De lokatie ligt in de ‘oksel’ van de kruising tussen de Piet Heintunnelweg en de Zuiderzeeweg langs het tracée van de IJ-tram naar IJburg.
De opgave betreft een totaal inrichtingsplan voor de maaiveld-inrichting, de verlichting en de bewegwijzering met een beheerdersruimte en een sanitair gebouwtje voor buschauffeurs. Het ontwerp voor de beheerdersruimte wordt gecombineerd met een kunsttoepassing door de kunstenaar Thomas Elshuis.

De planning is dat het terrein in december in gebruik wordt genomen tegelijkertijd met het gaan rijden van de IJtram.
 
13-07
2004

  Start bouw van 'Het Web'
Nieuws
 
  Start bouw van ‘Het Web’ gepland voor augustus 2004.

Het Park en Ride terrein op het Piarcoplein in Amsterdam-Sloterdijk wordt vernieuwd. Inmiddels is de nieuwe beheerders-ruimte voor de kaartverkoop en informatie in gebruik genomen en na de zomer 2004 starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein.
Het Piarcoplein kent een spectaculaire dynamiek met zware betonnen fly-overs van ringlijn en NS. De nieuwe inrichting versterkt deze kenmerken en maakt het plein helder en overzichtelijk. Een web van staaldraden zal straks het hele plein van een transparant ‘plafond voorzien waarin de verlichting, bewegwijzering en kunst een plaats krijgt.
De bestarting is op radicale wijze vormgegeven als een zwart vlak met dikke witte lijnen en een 200 meter breed zebrapad.

De bouw zal worden uitgevoerd door Hillen en Roosen in opdracht van de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam.
 
13-07
2004

  Start bouw van 'Het Web'
Utiliteitsbouw
 
  Start bouw van ‘Het Web’ gepland voor augustus 2004.

Het Park en Ride terrein op het Piarcoplein in Amsterdam-Sloterdijk wordt vernieuwd. Inmiddels is de nieuwe beheerders-ruimte voor de kaartverkoop en informatie in gebruik genomen en na de zomer 2004 starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein.
Het Piarcoplein kent een spectaculaire dynamiek met zware betonnen fly-overs van ringlijn en NS. De nieuwe inrichting versterkt deze kenmerken en maakt het plein helder en overzichtelijk. Een web van staaldraden zal straks het hele plein van een transparant ‘plafond voorzien waarin de verlichting, bewegwijzering en kunst een plaats krijgt.
De bestarting is op radicale wijze vormgegeven als een zwart vlak met dikke witte lijnen en een 200 meter breed zebrapad.

De bouw zal worden uitgevoerd door Hillen en Roosen in opdracht van de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam.
 
13-07
2004

  Start bouw van 'Het Web'
Openbare ruimte
 
  Start bouw van ‘Het Web’ gepland voor augustus 2004.

Het Park en Ride terrein op het Piarcoplein in Amsterdam-Sloterdijk wordt vernieuwd. Inmiddels is de nieuwe beheerders-ruimte voor de kaartverkoop en informatie in gebruik genomen en na de zomer 2004 starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein.
Het Piarcoplein kent een spectaculaire dynamiek met zware betonnen fly-overs van ringlijn en NS. De nieuwe inrichting versterkt deze kenmerken en maakt het plein helder en overzichtelijk. Een web van staaldraden zal straks het hele plein van een transparant ‘plafond voorzien waarin de verlichting, bewegwijzering en kunst een plaats krijgt.
De bestarting is op radicale wijze vormgegeven als een zwart vlak met dikke witte lijnen en een 200 meter breed zebrapad.

De bouw zal worden uitgevoerd door Hillen en Roosen in opdracht van de Dienst IVV van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk klaar
Nieuws
 
  Nieuwe beheerdersruimte P+R terrein opgeleverd.

Kort geleden is de nieuwe beheerdersruimte voor het ‘Park en Ride’ terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk opgeleverd. Daarmee is de eerste fase van de gehele vernieuwing van het Piarcoplein afgerond.
Het gebouwtje combineert funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste biedt plaats aan de ruimte voor de beheerders en het publiek. Het bovenste frame is de drager van een kunstwerk in de vorm van een rondlopend transparant fotografisch beeld dat verbeelding geeft aan de dynamiek van de plek. De kunsttoepassing is van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale vernieuwingsplan voor het plein.

De bouw is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk klaar
Utiliteitsbouw
 
  Nieuwe beheerdersruimte P+R terrein opgeleverd.

Kort geleden is de nieuwe beheerdersruimte voor het ‘Park en Ride’ terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk opgeleverd. Daarmee is de eerste fase van de gehele vernieuwing van het Piarcoplein afgerond.
Het gebouwtje combineert funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste biedt plaats aan de ruimte voor de beheerders en het publiek. Het bovenste frame is de drager van een kunstwerk in de vorm van een rondlopend transparant fotografisch beeld dat verbeelding geeft aan de dynamiek van de plek. De kunsttoepassing is van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale vernieuwingsplan voor het plein.

De bouw is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Beheerdersruimte P+R Sloterdijk klaar
Openbare ruimte
 
  Nieuwe beheerdersruimte P+R terrein opgeleverd.

Kort geleden is de nieuwe beheerdersruimte voor het ‘Park en Ride’ terrein op het Piarcoplein in Sloterdijk opgeleverd. Daarmee is de eerste fase van de gehele vernieuwing van het Piarcoplein afgerond.
Het gebouwtje combineert funktionaliteit met verbeelding en bestaat uit twee identieke op elkaar gestapelde stalen frames. Het onderste biedt plaats aan de ruimte voor de beheerders en het publiek. Het bovenste frame is de drager van een kunstwerk in de vorm van een rondlopend transparant fotografisch beeld dat verbeelding geeft aan de dynamiek van de plek. De kunsttoepassing is van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale vernieuwingsplan voor het plein.

De bouw is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
 
08-06
2004

  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.
Interieur
 
  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden ver-diepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
08-06
2004

  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.
Woonhuizen
 
  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden ver-diepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
08-06
2004

  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.
Nieuws
 
  Verbouwing Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden ver-diepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing Sarphatipark gestart
Interieur
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden verdiepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing Sarphatipark gestart
Woonhuizen
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden verdiepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing Sarphatipark gestart
Nieuws
 
  Verbouwing twee woningen Sarphatipark in volle gang.

Twee woningen in een 19e eeuws pand aan het Sarphatipark in Amsterdam worden op dit moment verbouwd en samengvoegd tot één woning.
Een ruime trap centraal in de plattegrond zal straks de twee verdiepingen gaan verbinden en zorgen voor een visuele koppeling tussen alle ruimtes van de twee verbonden verdiepingen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een onzichtbare versmelting van de twee woningen tot één woning.
De onderste woning die een aantal jaren geleden 'onder architectuur' is verbouwd wordt gerespecteerd en opgenomen in een nieuw geheel waardoor een harmonieus geheel ontstaat.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Rene Cevat uit Utrecht in opdracht van Michael Levisson.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Moritz Bernoully en Julien Kummer.
 
16-01
2004

  Verbouwing woning Keizersgracht klaar
Nieuws
 
  Verbouwing woning Keizersgracht opgeleverd.

Kort geleden is de eerste fase van de verbouwing van een monumentaal pand aan de Keizersgracht afgerond.
De tweede verdieping van het pand is getransformeerd tot een zelfstandig funktionerende woning: als een zo veel mogelijk ononderbroken ruimte is de verdiepng van het voorhuis in-gedeeld. De scheiding tussen de ruimtes is los en minimaal waardoor de hele maat van de oorspronkelijke verdieping voelbaar is gebleven.

De verbouwing is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Leon Martens uit Uitgeest in opdracht van Jeroen van der Hulst en Isabel Santos.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Gilles Trevetin.
 
21-11
2003

  Bouw beheerdersruimte P+R Sloterdijk
Nieuws
 
  Bouw beheerdersruimte P+R terrein in september jl. gestart.

Sinds begin september wordt gebouwd aan een nieuwe beheerdersruimte voor het 'Park en Ride' parkeerterrein naast station Amsterdam-Sloterdijk in het Teleport-gebied.
De bouw van de beheerdersruimte vormt de eerste fase van een gehele vernieuwing van het gebied.
In het voorjaar van 2004 wordt begonnen met de nieuwe inrichting van het terrein.
Zowel in de beheerdersruimte als in het inrichtingsplan komt een kunsttoepassing van Thomas Elshuis die ook heeft mee-gewerkt aan het totale ontwerp.
De beheerdersruimte is klaar in december 2003 en het inrichtingsplan zal naar verwachtng in het najaar van 2004 worden opgeleverd.

De bouw wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Scheppingen uit Wilnis in opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de Gemeente Amsterdam.
Het ontwerp is van Rowin Petersma en Thomas Elshuis met medewerking van Julien Kummer.
 
21-11
2003

  Optop-plan De Ruyterweg bij ARCAM
Nieuws
 
  Het ontwerp voor de opbouw van 5 woningen op bestaande bebouwing aan de Admiraal de Ruyterweg is te zien op de tentoonstelling 'Wegens verbouwing geopend' bij ARCAM (Prins Hendrikkade 600 Amsterdam).

De tentoonstelling is de eerste in het nieuwe verbouwde onderkomen van ARCAM.
 
21-11
2003
  Verbouwing pand Herengracht gestart
Nieuws
 
  Verbouwing pand Herengracht gestart.

Een monumentaal pand aan de Herengracht dat de afgelopen 40 jaar door één familie bewoond is geweest is in nieuwe handen overgegaan. De nieuwe eigenaar heeft een verbouwingsplan laten maken dat voorziet in een restauratieve aanpak met toevoeging van bescheiden moderne elementen in het casco en het interieur. Het pand is ca. 400 m2 groot en zal in de nieuwe plannen één ongedeeld woonhuis blijven.
Uitgangspunt voor het ontwerp is de handhaving van de labyrintische sfeer die zo eigen is aan het klassieke grachtenpand. In de nieuwe voorstellen is daarom het versterken van de aanwezige verschillen tussen de ruimtes het uitgangspunt.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf De Vlucht uit Amsterdam in opdracht van Tjepco van Voorst Vader. Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Gilles Trevetin.
 
21-11
2003

  Voorbereiding Jan Hanzenstraat van start
Nieuws
 
  Bouwvoorbereiding voor de restauratie en nieuwbouw van 4 woningen gestart.

Het project combineert de restauratie van 2 polderhuisjes met de nieuwbouw van 2 woningen die vrij boven de bestaande bebouwing zijn gehangen.
De typerende verspringende rooilijn wordt in het plan aangegrepen voor het maken van een voorruimte voor een terras en een trap die de nieuwe woningen ontsluit.
De aanwezige, als een tweeling, vormgegeven huisjes krijgen een antwoord in een hedendaags en contrastrijk vormgegeven nieuwe tweeling.
De toevoeging van het nieuwe woonoppervlak maakt de handhaving en de restauratie van de aanwezige gebouwen aan de straat en op het binnenterrein mogelijk.

De opdrachtgever is Ben Bos Beheer BV uit Lutjewinkel.
Het ontwerp is van Rowin Petersma met medewerking van Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin.
 
01-10
2003

  Jan Hanzenstraat
Woningbouw
 
  HOUDINI

Nieuwbouw en restauratie van 4 woningen aan de Jan Hanzen-straat in Amsterdam.

De Bellamybuurt in Amsterdam is historisch van groot belang. De buurt kenmerkt zich door een van oudsher grote menging van wonen en werken die nu ook nog steeds zichtbaar is en een unieke bijna dorpse sfeer tot gevolg heeft. De buurt heeft een bijzondere menging van industriële- en woongebouwen uit veel verschillende periodes. Het beeld van de buurt wordt daardoor gekenmerkt door grote schaalverschillen in architectuur, verspringende rooilijnen en bouwhoogtes, wisselende kavel-breedtes, niveauverschillen in het maaiveld, een grote levendig-heid en opvallend uiteenlopende gebouwtypes en bewoners.

Opvallend is de nog hier en daar aanwezige kleinschalige polderbebouwing die stamt uit het eind van de 19de eeuw. De historisch polderverkaveling is nog volledig in de plattegrond van de buurt afleesbaar.

De opgave betreft de restauratie van twee van zulke polder-huisjes in combinatie met de nieuwbouw van woningen. Bij analyse van de opgave en onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande huisjes te behouden bleek dat behoud alleen mogelijk zou zijn wanneer de plek optimaler zou worden gebruikt en zou worden verdicht met meer vloeroppervlak. De bestaande huisjes zijn in zeer slechte staat en een kostbare restauratie zou noodzakelijk zijn. De geldende stedenbouw-kundige randvoorwaarden maakten een eventuele verdichting mogelijk. De huidige historische waarde van de huisjes maakte sloop en volledige nieuwbouw onmogelijk.

Gekozen is daarom voor een rechtlijnig concept waarbij zwevend boven de bestaande bebouwing twee nieuwe woningen worden toegevoegd. Een stalen scherm, in de rooilijn van de belendende bebouwing, begrenst het nieuwe geheel van bestaand en nieuw.

De nieuwe toevoeging zoekt in vormgeving naar een subtiel contrast in materiaalgebruik om de bestaande huisjes in hun waarde te houden. Het nieuw toegevoegde volume is vorm-gegeven als een tweeling van woningen net als de bestaande twee pandjes. Het nieuwe ensemble bestaat in totaal uit 4 woningen met een gemiddeld oppervlak van 80 m2.

project: nieuwbouw en restauratie 4 woningen Jan Hanzestraat Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Julien Kummer, Michl Sommer en Gilles Trevetin
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
01-05
2003

  Admiraal de Ruyterweg
Woningbouw
 
  NIET DOORBOUWEN MAAR OPBOUWEN

Opbouw van 5 woningen op bestaande bebouwing aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam.

De bestaande bebouwing is één van de mooiste voorbeelden van de architectuur uit de jaren 1920 tot 1940 aan de Admiraal de Ruyterweg. Het gebouw dateert uit 1926 en is ontworpen door architect Beuks.

Het ontwerp is gemaakt in een tijd dat in Amsterdam een levendige discussie gaande is over het welstandsbeleid ten aan-zien van het bouwen op bestaande bebouwing. Dit ontwerp is gemaakt in de overtuiging dat opbouwen in veel gevallen kan en mogelijk moet zijn mits een zeer zorgvuldige en lokatiespecifieke werkwijze wordt gekozen. Aan het ontwerp is een zorgvuldige analyse van het bestaande gebouw voorafgegaan. De stad is gebaat bij de mogelijkheid om een nieuwe laag van deze tijd aan bestaande woningen toe te kunnen voegen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van de opbouwen is het zoeken naar contrast met de bestaande bebouwing. Basis voor het ontwerp is de opvatting is dat het sterke beeld van het gebouw geen concurrentie mag ondervinden van een nieuwe opbouw en daarom in alle opzichten moet contrasteren. Zo laat het contrast niet alleen de bestaande kwaliteiten in zijn waarde maar versterkt ze ook.

Resutaat is een volledig van glas, aluminium en staal gemaakte opbouw die t.o.v. de voorgevel 1,70 meter is teruggelegd om de bestaande gevel met de opvallende schoorstenen de vrije ruimte te geven. De opbouw kent geen voor- of achterkant en is rondom identiek gedetailleerd. De gevel heeft een gelaagde opbouw van aluminium puien waarvoor stalen zonne- en privacyscherm hangen die een onvoorspelbaar en onregelmatig beeld geven in contrast met de als vijfling vormgegeven regelmatige gevel-opbouw van het bestaande gebouw.

project: opbouw van 5 woningen op bestaande woningen aan de Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam
opdrachtgever: Ben Bos Beheer BV, Lutjewinkel
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Inge Brouwer, Julien Kummer
ontwerp: 2002-2003
uitvoering: 2004
oppervlak: 350 m2 bruto vloeroppervlak
constructeur: Duyts Bouwconstructies BV, Amsterdam
 
01-02
2003

  Nieuwbouw Noord
Utiliteitsbouw
 
  UNDER CONSTRUCTION
 
01-01
2000

  Borneo Kavel 41
Projecten
 
  RAUMPLAN

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

De afmetingen van de beschikbare kavel zijn 5,1 meter breed en 16 meter diep. De kavel is geheel bebouwd. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

Het ruimtelijk ontwerp bestaat uit een schakeling van vloeren aan weerskanten van een houten trappenhuis die als splitlevel ten opzichte van elkaar zijn versprongen. De aanleiding hiervoor was het aanwezige niveauverschil tussen de straat en het onderste vloerniveau aan de waterkant. Aan de straat ligt een 3,5 meter hoge carport die de volle breedte van de kavel heeft. Langs de parkeerplaats voor de auto begint een houten trap met bordessen die via de entree van het huis overgaat in het trappenhuis. De hal, de woonkamer en de eetkeuken volgen elkaar zo een halve verdieping versprongen op.

De woonkamer is dubbelhoog en ligt aan de waterkant. Een door de woonkamer lopende houten brug verbindt het trappenhuis met een entresol annex loggia aan de watergevel. Op de bovenste verdieping liggen drie slaapkamers en een langgerekte hal rondom een groot omsloten dakterras.

De gevels zijn van donker metselwerk met blank houten kozijnen. De kozijnen zijn verlengd tot stijlen die het metselwerk verdelen in een ritme van verticale penanten. De binnentrappen en bordessen zijn van onbehandeld Iroko.

project: woonhuis kavel 41 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Hans Abma
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 220.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-01
2000

  Borneo Kavel 41
Interieur
 
  RAUMPLAN

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

De afmetingen van de beschikbare kavel zijn 5,1 meter breed en 16 meter diep. De kavel is geheel bebouwd. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

Het ruimtelijk ontwerp bestaat uit een schakeling van vloeren aan weerskanten van een houten trappenhuis die als splitlevel ten opzichte van elkaar zijn versprongen. De aanleiding hiervoor was het aanwezige niveauverschil tussen de straat en het onderste vloerniveau aan de waterkant. Aan de straat ligt een 3,5 meter hoge carport die de volle breedte van de kavel heeft. Langs de parkeerplaats voor de auto begint een houten trap met bordessen die via de entree van het huis overgaat in het trappenhuis. De hal, de woonkamer en de eetkeuken volgen elkaar zo een halve verdieping versprongen op.

De woonkamer is dubbelhoog en ligt aan de waterkant. Een door de woonkamer lopende houten brug verbindt het trappenhuis met een entresol annex loggia aan de watergevel. Op de bovenste verdieping liggen drie slaapkamers en een langgerekte hal rondom een groot omsloten dakterras.

De gevels zijn van donker metselwerk met blank houten kozijnen. De kozijnen zijn verlengd tot stijlen die het metselwerk verdelen in een ritme van verticale penanten. De binnentrappen en bordessen zijn van onbehandeld Iroko.

project: woonhuis kavel 41 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Hans Abma
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 220.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-01
2000

  Borneo Kavel 41
Woonhuizen
 
  RAUMPLAN

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

De afmetingen van de beschikbare kavel zijn 5,1 meter breed en 16 meter diep. De kavel is geheel bebouwd. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

Het ruimtelijk ontwerp bestaat uit een schakeling van vloeren aan weerskanten van een houten trappenhuis die als splitlevel ten opzichte van elkaar zijn versprongen. De aanleiding hiervoor was het aanwezige niveauverschil tussen de straat en het onderste vloerniveau aan de waterkant. Aan de straat ligt een 3,5 meter hoge carport die de volle breedte van de kavel heeft. Langs de parkeerplaats voor de auto begint een houten trap met bordessen die via de entree van het huis overgaat in het trappenhuis. De hal, de woonkamer en de eetkeuken volgen elkaar zo een halve verdieping versprongen op.

De woonkamer is dubbelhoog en ligt aan de waterkant. Een door de woonkamer lopende houten brug verbindt het trappenhuis met een entresol annex loggia aan de watergevel. Op de bovenste verdieping liggen drie slaapkamers en een langgerekte hal rondom een groot omsloten dakterras.

De gevels zijn van donker metselwerk met blank houten kozijnen. De kozijnen zijn verlengd tot stijlen die het metselwerk verdelen in een ritme van verticale penanten. De binnentrappen en bordessen zijn van onbehandeld Iroko.

project: woonhuis kavel 41 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Hans Abma
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 220.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-12
1999

  Borneo 19
Interieur
 
  OPEN HUIS

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Het woonhuis is gebouwd op één van de zestig voor particulieren uitgegeven kavels in het stedenbouwkundig plan voor Borneo en Sporenburg in Amsterdam.

Het huis beslaat de volledige kavel met een breedte van 5 meter en een diepte van 16 meter. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

De ruimtelijke structuur van het huis wordt gekenmerkt door een grote openheid tussen de ruimtes en verdiepingen onderling en maximaal zicht op het water aan de achterkant. Aan de straatzijde bevindt zich een 4,5 meter hoge carport met een glazen trappenhuis hier direct achter. Hierdoor ontstaat een doorzicht tussen straat en eetkeuken aan de waterkant.

Het trappenhuis staat als een glazen koker midden in het huis en verzorgt de doorzichten tussen de ruimtes en naar het water. De carport is voorzien van een mechanisch parkeersysteem waar twee auto’s 'gestapeld' geparkeerd kunnen worden. De buiten-kant van het huis verbeeldt de sfeer van het oude havengebied en is gemaakt van roestend staal. Het interieur is licht, wit en glad vormgegeven.

project: woonhuis kavel 19 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Karel Boomsma en Hans Kaufman Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 280.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-12
1999

  Borneo 19
Woonhuizen
 
  OPEN HUIS

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Het woonhuis is gebouwd op één van de zestig voor particulieren uitgegeven kavels in het stedenbouwkundig plan voor Borneo en Sporenburg in Amsterdam.

Het huis beslaat de volledige kavel met een breedte van 5 meter en een diepte van 16 meter. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

De ruimtelijke structuur van het huis wordt gekenmerkt door een grote openheid tussen de ruimtes en verdiepingen onderling en maximaal zicht op het water aan de achterkant. Aan de straatzijde bevindt zich een 4,5 meter hoge carport met een glazen trappenhuis hier direct achter. Hierdoor ontstaat een doorzicht tussen straat en eetkeuken aan de waterkant.

Het trappenhuis staat als een glazen koker midden in het huis en verzorgt de doorzichten tussen de ruimtes en naar het water. De carport is voorzien van een mechanisch parkeersysteem waar twee auto’s 'gestapeld' geparkeerd kunnen worden. De buiten-kant van het huis verbeeldt de sfeer van het oude havengebied en is gemaakt van roestend staal. Het interieur is licht, wit en glad vormgegeven.

project: woonhuis kavel 19 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Karel Boomsma en Hans Kaufman Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 280.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
1999

  Borneo Kavel 19
Projecten
 
  OPEN HUIS

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Het woonhuis is gebouwd op één van de zestig voor particulieren uitgegeven kavels in het stedenbouwkundig plan voor Borneo en Sporenburg in Amsterdam.

Het huis beslaat de volledige kavel met een breedte van 5 meter en een diepte van 16 meter. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

De ruimtelijke structuur van het huis wordt gekenmerkt door een grote openheid tussen de ruimtes en verdiepingen onderling en maximaal zicht op het water aan de achterkant. Aan de straatzijde bevindt zich een 4,5 meter hoge carport met een glazen trappenhuis hier direct achter. Hierdoor ontstaat een doorzicht tussen straat en eetkeuken aan de waterkant.

Het trappenhuis staat als een glazen koker midden in het huis en verzorgt de doorzichten tussen de ruimtes en naar het water. De carport is voorzien van een mechanisch parkeersysteem waar twee auto’s 'gestapeld' geparkeerd kunnen worden. De buiten-kant van het huis verbeeldt de sfeer van het oude havengebied en is gemaakt van roestend staal. Het interieur is licht, wit en glad vormgegeven.

project: woonhuis kavel 19 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Karel Boomsma en Hans Kaufman Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 280.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
1999

  Borneo Kavel 19
Interieur
 
  OPEN HUIS

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Het woonhuis is gebouwd op één van de zestig voor particulieren uitgegeven kavels in het stedenbouwkundig plan voor Borneo en Sporenburg in Amsterdam.

Het huis beslaat de volledige kavel met een breedte van 5 meter en een diepte van 16 meter. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

De ruimtelijke structuur van het huis wordt gekenmerkt door een grote openheid tussen de ruimtes en verdiepingen onderling en maximaal zicht op het water aan de achterkant. Aan de straatzijde bevindt zich een 4,5 meter hoge carport met een glazen trappenhuis hier direct achter. Hierdoor ontstaat een doorzicht tussen straat en eetkeuken aan de waterkant.

Het trappenhuis staat als een glazen koker midden in het huis en verzorgt de doorzichten tussen de ruimtes en naar het water. De carport is voorzien van een mechanisch parkeersysteem waar twee auto’s 'gestapeld' geparkeerd kunnen worden. De buiten-kant van het huis verbeeldt de sfeer van het oude havengebied en is gemaakt van roestend staal. Het interieur is licht, wit en glad vormgegeven.

project: woonhuis kavel 19 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Karel Boomsma en Hans Kaufman Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 280.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
1999

  Borneo Kavel 19
Woonhuizen
 
  OPEN HUIS

Nieuwbouw van een woonhuis op Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Het woonhuis is gebouwd op één van de zestig voor particulieren uitgegeven kavels in het stedenbouwkundig plan voor Borneo en Sporenburg in Amsterdam.

Het huis beslaat de volledige kavel met een breedte van 5 meter en een diepte van 16 meter. De kavel is er één in een rij van 60 kavels die samen een doorgaande straatwand vomen. De straat is smal en donker en vormt een groot contrast met de waterkant waar de kavels tot aan het brede water van de voormalige binnenhaven doorlopen. Hier staan de huizen op Venetiaanse wijze direct tot aan het water en deze kant is direct op het zuiden georiënteerd.

De ruimtelijke structuur van het huis wordt gekenmerkt door een grote openheid tussen de ruimtes en verdiepingen onderling en maximaal zicht op het water aan de achterkant. Aan de straatzijde bevindt zich een 4,5 meter hoge carport met een glazen trappenhuis hier direct achter. Hierdoor ontstaat een doorzicht tussen straat en eetkeuken aan de waterkant.

Het trappenhuis staat als een glazen koker midden in het huis en verzorgt de doorzichten tussen de ruimtes en naar het water. De carport is voorzien van een mechanisch parkeersysteem waar twee auto’s 'gestapeld' geparkeerd kunnen worden. De buiten-kant van het huis verbeeldt de sfeer van het oude havengebied en is gemaakt van roestend staal. Het interieur is licht, wit en glad vormgegeven.

project: woonhuis kavel 19 op het Borneo-eiland, Amsterdam
opdrachtgever: Karel Boomsma en Hans Kaufman Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1996-1998
uitvoering: 1998-1999
bouwkosten: 280.000 euro excl. fundering, inrichting en BTW
oppervlak: 300 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: Teerenstra Bouwgroep BV, Heiloo
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-11
1999

  Stedelijke vernieuwing
Transformatie
 
  SENTIMENT OF WAARDE VOOR DE TOEKOMST

Studie naar stedelijke vernieuwing van het 19de eeuwse bouw-blok.

De verschillende 19de eeuwse wijken in Amsterdam vormen samen een brede gordel om de binnenstad van bebouwing met een eenduidige architectuur. Het sterke beeld van 19de eeuwse architectuur is in een groot deel van de stad herkenbaar. De architectuur is sterk ritmisch, vaak zorgvuldig en rijk gedetail-leerd met uitgesproken daklijsten, dakkapellen en bijzondere hoekoplossingen.

De binnenstedelijke ligging en de historische en herkenbare omgeving maken de 19de eeuwse stad tot een geliefde plek om te wonen, ondanks de vaak oncomfortabele en kleine woningen. De meeste woningen in de 19de eeuwse stad zijn tussen de 40 en 50 m2 groot en van eenzelfde type. Het ontbreken van grotere en meer bijzondere woningen, het rigide casco en de matige bouw-kundige staat betekent dat het 19de eeuwse bouwblok moeilijk kan voldoen aan de toenemende vraag naar grotere en meer diverse woningtypes. De wens om in de 19de eeuwse wijken een grotere woningdifferentiatie te realiseren is in het verleden voor-namelijk vervuld door sloop en nieuwbouw.

Het uitgangspunt voor deze studie was juist handhaving van het sterke beeld van de 19de eeuwse straatwanden waarbij het bouw-blok is onderzocht op verandering tot een rijk scala van nieuwe woningtypes.

Onderwerp van studie was niet een bestaand blok maar een prototypisch 19de eeuws bouwblok met 280 woningen. Het blok is onderzocht op ruimtelijke en typologisch aspecten ten einde inzichtelijk te maken hoe in het blok op een andere manier gewoond zou kunnen worden en gelijke tred kan houden met de veranderende stad.

Over het algemeen is binnen het 19de eeuwse bouwblok sprake van een zeer gefragmenteerde eigendomsverdeling. Gekozen is daarom voor een perceelsgewijze aanpak waarbij oplossingen per pand worden aangedragen. Op basis hiervan is een scenario ontwikkeld en inzichtelijk gemaakt waarop het gehele blok op termijn kan veranderen.

project: studie stedelijke vernieuwing 19e eeuwse bouwblok
opdrachtgever: Stedelijke Woningdienst Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
afronding studie: november 1999
 
01-06
1999

  Keizersgracht 371
Interieur
 
  EEN FRANSE LOFT

Verbouwing dakverdieping van een voormalig kantoorgebouw tot een luxe woning.

De woning is 330 m2 groot en beslaat de volledige dakverdiepjng van een voormalig kantoorpand. Voor de verbouwing is de oude kantoorruimte volledig gestript en ontdaan van het interieur en de afwerking van wanden, vloeren en plafonds. Het ontwerp betrof een totaalplan voor de woning: van het maken van een nieuwe indeling tot en met de afwerking en detaillering van het interieur.

De lokatie van de woning is uniek. De afmeting van de woning is 11 x 30 meter waarbij de lange kant aan de Keizersgracht in het hart van de Amsterdamse binnenstad ligt en is georiënteerd op het zuiden. Eén van de zijgevels werd niet begrensd door belendende bebouwing en bood de mogelijheid om openingen in te maken.

Het ontwerp is een synthese geworden tussen twee schijnbare tegengestelde ruimtelijke uitgangspunten. De grote maat betekende een ontwerp dat dit unieke karakter tot thema voor het ontwerp zou maken. Het programma van eisen bepaalde tegelijkertijd een formele en klassieke organisatie van de woning met een duidelijke hiërarchie van funkties en ruimtes.

In de lengterichting van de woning is de plattegrond georga-niseerd om een hoge langgerekte hal waaraan aan één zijde een keuken, een eetkamer, een woonkamer en een studeerkamer liggen. De begrenzing aan deze kant van de gang bestaat uit een reeks van wanden voor het ophangen van kunst afgewisseld door grote schuifdeuren. Aan de andere zijde, de grachtzijde, is de hal meer diffuus begrensd en loopt over in een open ruimte grenzend aan een dakterras en een aantal logeerkamers.

De ruimtelijkheid van de woning wordt gekenmerkt door een spanning tussen de grote maat in combinatie met de besloten-heid van individuele kamers waardoor een subtiele wisseling van ruimtelijke sferen ontstaat. Een ingehouden afwerking en een zelfde vloerafwerking in alle ruimtes ondersteunt dit thema van het ontwerp.

project: verbouwing van de dakverdieping van een voormalig kantoorgebouw tot een luxe woning
opdrachtgever: Eline Plomp en Eugene Hoeberechts
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advokaat, Mark Bangert
ontwerp: 1998
uitvoering: 1999
bouwkosten: 180.000 euro excl. BTW
aannemer: Bouwbedrijf Van den Hengel, Soest
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
01-12
1997

  Nieuwe Keizersgracht
Woningbouw
 
  MONUMENTAAL WONEN DANKZIJ ACHTERHUIZEN

Verbouwing van 7 woningen aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam.

Het project bestond uit de verbouwing en restauratie, in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw, van twee 18e eeuwse grachtenpanden. De slechte bouwkundige staat en de noodzaak tot een efficiënter gebruik met meer woningen vormden de aanleiding voor de planvorming.

De voorhuizen zijn volledig gerestaureerd en gerenoveerd om de nieuwe woningdifferentiatie mogelijk te maken. De achterhuizen waren in zeer slechte staat en zijn als nieuwe hedendaagse gebouwtjes herbouwd. De oude volumes met de oorspronkelijke gevels zijn compromisloos teruggebouwd en vormen een historisch omhulsel van een volledig nieuw programma.
In de achterhuizen zijn alle volgens het Bouwbesluit vereiste toevoegingen aan de panden opgenomen zoals buitenruimtes, bergingen en twee gescheiden trappenhuizen. De voorhuizen konden hierdoor van voor- tot achtergevel leeg blijven met een ruime hal en een open verbinding tussen de voor- en achter-kamer. Het beeld van de nieuwe achterhuizen wordt bepaald door een invulling die zich onafhankelijk gedraagt en als een terugliggende moderne laag verschuift t.o.v. aanwezige sparingen in de ‘historische’ gevel.

project: verbouwing 2 grachtenpanden Nieuwe Keizersgracht Amsterdam tot 7 sociale huurwoningen
opdrachtgever: Woningstichting De Key
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advokaat, Mark Bangert
ontwerp: 1995-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 680.000 euro exl. BTW
aannemer: Bouwmaatschappij Buitenhuis BV, Landsmeer
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
bouwmanagement: Adviesbureau voor Beheer en Bouw, Amsterdam
in samenwerking met: Bureau Monumentenzorg Gemeente Amsterdam
 
01-07
1997

  Rode Kruisstraat 1997
Zorggebouwen
 
  EEN OPEN HARTOPERATIE

Verbouwing van de voormalige vestiging van het Woningbedrijf Amsterdam tot een kinder- en jeugdhulpverleningscentrum in Amsterdam-Noord.

Het centrum was het eerste waarin de samenwerking tussen de twee in Amsterdam actieve hulpverleningsorganisaties Afra en Boddaert in gebouwde zin vorm kreeg. In het gebouw zijn groepsruimtes voor kinderen tussen 0 en 18 jaar ondergebracht met ruimtes voor ondersteunende funkties zoals kantoren, spel- en speelruimtes, een keuken en een trainingsruimte.

Om de donkere en niet-ruimtelijke structuur van het bestaande gebouw te verbeteren zijn een aantal grote ingrepen in het casco gedaan waardoor het gebouw weer ruimtelijke samenhang heeft gekregen. Hart van het ontwerp is een dwarszone in het gebouw waar door middel van vides, trappen en daklichten nieuwe verbindingen tussen de verdiepingen zijn gemaakt. Hiermee verbonden ligt op de begane grond een centrale hal waarom groepruimtes voor de jongere kinderen en de administratie liggen. De hal geeft uitdrukking aan het uitgangspunt dat kinderen van verschillende leeftijden en de hulpverlening elkaar kunnen ontmoeten.

Door het maken van meer glas in de gevels en het toevoegen van twee nieuwe uitbouwen met groepsruimtes aan de tuinkant verliest het gebouw zijn gesloten en utilitaire karakter en toont het meer van nieuwe funktie en verbeeldt het gebruik van het gebouw door kinderen.

project: verbouwing voormalige vestiging Woningbedrijf Amsterdam tot een kinder- en jeugdhulpverleningscentrum in Amsterdam-Noord
opdrachtgever: Stichting Afra Boddaert Amsterdam
architect: Rowin Petersma
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert
ontwerp: 1995-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 680.000 euro excl. inrichting en BTW
oppervlak: 1500 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: UBA Bouw, Uithoorn
constructeur: Bouwadviesbureau Strackee BV, Amsterdam
 
15-06
1997

  Albert Cuypstraat
Woningbouw
 
  MARKTGERICHTE SCHAKELING VAN WONINGEN

Nieuwbouw van 14 woningen aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit twee- en driekamerwoningen voor star-ters op de woningmarkt (sociale huur) en ligt aan de drukke en levendige Albert Cuypstraat waar dagelijks markt wordt gehouden. De stedelijke structuur en randvoorwaarden worden bepaald door ondiepe en donkere binnenterreinen binnen gesloten bouwblokken.

De Albert Cuypstraat is breed en is noord-zuid georiënteerd waardoor de lokatie voor nieuwbouw gekenmerkt werd door een groot verschil tussen voor- en achterkant: aan de achterkant bijna zonder ruimte tussen de achtergevelrooilijn en de tegen-over gelegen bebouwing en georiënteerd op het noorden en aan de voorzijde georiënteerd op het zuiden en de markt met veel ruimte en licht.

Dit grote verschil in kwaliteit heeft geleid tot een schakeling van 7 woningen per portiek die maximale ruimtelijkheid en openheid bieden met dubbelhoge en dubbelbrede woonkamers aan de markt. De gevel aan de Albert Cuypstraat vertaalt de verticaliteit van de 19de eeuwse straatwand tot een hedendaags en nieuw beeld in de stad.

Uit 'Formats for living, Contemporary floor plans in Amsterdam' (Arcam / Architectura & Natura Press, 2000) by Han Michel:
'Rowin Petersma and Liesbeth van der Pol made a design for the Albert Cuypstraat that is perhaps not innovative typologically; nevertheless it is very attractive and in a sense without pre-cedent. The double-height living room in particular is unusual. Its value cannot de defined in traditional utility criteria, but even so such a spatial enhancement is evidently perlocating through to the social rental sector.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 1: Albert Cuypstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis en Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1996-1997
bouwkosten: 800.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam.
 
01-10
1996

  Quellijnstraat
Woningbouw
 
  VERANKERD IN DE 19DE EEUWSE STAD

Nieuwbouw van 31 ouderenwoningen aan de Quellijnstraat in Amsterdam.

Het gebouw bestaat uit 31 sociale huurwoningen voor ouderen en ligt aan een klein plein dat wordt gevormd door de ontmoeting van twee straten in de Amsterdamse Pijp. Als visuele verbinding tussen straat en de achter het gebouw gelegen gemeenschappelijke tuin is een hoge entreehal gemaakt van waaruit alle woningen door een lift worden worden. De hal is groot genoeg om ook als ontmoetingsruimte voor de bewoners te dienen en is met het oog op die funktie ontworpen.

Aan de achterzijde bevinden zich de woningontsluitende galerijen. Deze zijn bij elke woning verbreed tot bijna 3 meter en vormen zo een tweede buitenruimte aan de tuinzijde van het gebouw. Aan de straatkant hebben alle woningen afsluitbare loggia’s.

De plattegronden kenmerken zich door ruimtelijk vormgegeven verkeersruimtes die centraal in de woning liggen waardoor sprake is van een een sterke koppeling tussen de ruimtes van de woning. Extra eisen in verband met de bewoning door ouderen hebben de woningen meer ruimtelijke kwaliteit gegeven. Op de begane grond bevinden zich woningen met een 3 meter 40 hoge verdiepingshoogte.

Het beeld van de voorgevel vertaalt op een hedendaagse manier de parcelering en verticaliteit van de 19e eeuwse straatwanden om zowel zorgvuldig als modern in de bestaande stad nieuwbouw in te voegen.

Uit 'Amsterdam Architecture 1994-1996' (Arcam / Architectura & Natura Press, 1997): 'The prospective occupants had requested spaces for communal activities and this was the starting point for the entire design. The entrance hall plays a central role and is designed as a meeting place. This high, glass atrium affords a view of both the small square at the front and the garden at the back,and so forms the transition between these two spaces. The materials used in in the hall, such as paving stones, unprocessed wood and a blue ceiling, reinforce the chararcter of a public space.'

project: nieuwbouw 57 woningen Gerard Doubuurt
lokatie 3: Quellijnstraat, Amsterdam
opdrachtgever: De Dageraad Amsterdam
architect: Rowin Petersma i.s.m. Liesbeth van der Pol
medewerkers: Harald Advocaat, Mark Bangert, Jolanda van der Sluis, Julia Schellhase
ontwerp: 1993-1996
uitvoering: 1995-1996
bouwkosten: 1.500.000 euro excl. BTW
aannemer: Vink Bouw, Wervershoof (Bam groep)
constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam
 
01-09
1995

  Europan
Woningbouw
 
  REVIVAL VAN DE SUBURBS

Ontwerp voor de 4de Europan-prijsvraag voor de lokatie Osdorp in Amsterdam.

De opgave bestond uit het maken van een ontwerp voor ongeveer 70 tot 100 woningen op een lokatie in het naoorlogse stadsdeel Osdorp in Amsterdam.

De naoorlogse buurten in Amsterdam kampen met sociale en ruimtelijke problemen. De woningen voldoen niet meer aan de veranderende eisen en zijn vaak te klein voor grote gezinnen. Veel bewoners zijn van allochtone afkomst. De stedenbouw-kundige layout met strokenbouw, grote openbare groengebieden en gebouwen met een dichte plint leiden tot onveiligheid en verwaarlozing. Verder is de architectuur 'arm' vormgegeven, monotoon en geeft geen uitdrukking aan de individualiteit van de bewoners.

Het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw en de ont-moeting tussen de straat en de woning is één van de meest kritische thema’s van de naoorlogse wijken en daarom ook een hoofdthema in de voor-stellen die in het prijsvraagontwerp zijn gedaan.

Behalve een plan voor nieuwbouw werd ook gevraagd om een visie voor de bestaande woningen. Hiervoor hebben wij de volgende voorstellen gedaan:
- De woningen krijgen een directe relatie met het maaiveld. De huidige bergingen in de plint worden verwijderd en in de woningen onder-gebracht.
- De bestaand woningen transformeren naar meer open en meer flexibel te gebruiken woningen.
- Binnen de bestaande bouwstructuur grotere en kleinere woningen introduceren.
- Het doorbreken van het monotone beeld van de gevels door het zichtbaar maken van transformatie-ingrepen.
- Het herinrichten van de hoven en het toekennen van gebruikswaarde aan de open binnengebieden.
- Verduidelijking van de grens tussen openbaar en prive.
- In de plint van de woningblokken bedrijvigheid opnemen.

In de gegeven stedenbouwkundige situatie was eigenlijk sprake van een pleinachtige open ruimte. Wij stelden voor om deze openheid zo veel mogelijk te behouden en een hoog blok met de meeste woningen geheel naar de drukke aangrenzende weg te schuiven waardoor in de luwte van het gebouw een beschut plein ontstaat. Een hoog blok aan de stadskant en de bestaande bebouwing vormen zo de vier wanden van het plein dat wordt vormgegeven als een opgetild maaiveld waaronder een parkeergararge wordt gemaakt. De meeste woningen worden vanaf dit plein ontsloten.

In het hoge blok worden casco’s gemaakt die volgens een catalogus zelf afgebouwd kunnen worden en een eigen gekozen gevel kunnen krijgen. De laagbouw aan de westkant bestaat uit patio-woningen die vanaf plein en straat worden ontsloten en ruimtelijke één geheel met het plein vormen.

project: prijsvraagontwerp Europan 4
lokatie: Osdorp Amsterdam
ontwerp: Rowin Petersma en Albert Herder
ontwerp: 1995
 
01-07
1993

  Nieuwe Spiegelstraat
Woningbouw
 
  GROTE MAAT OP KLEINE SCHAAL

Nieuwbouw 2 woningen en bedrijfsruimte aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam.

De nieuwbouw vond plaats na sloop van de uit de 19e eeuw daterende oudbouw. Het oppervlak van de beschikbare kavel was slechts 60 m2 en de achtergevelrooilijn was tevens erfgrens waardoor het maken van gevelopeningen aan strenge restricties gebonden was. Het plan bestaat uit een stapeling van twee maisonnettes boven een winkelruimte aan de straat in het souterrain en de begane grond verdieping. Het kleine oppervlak en de noodzaak de woningen over twee lagen te leggen hebben de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten van het ontwerp bepaald.

Een optimaal zicht tussen de verdiepingen van de woningen onderling en het daarvoor 'opofferen' van m2-ers zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. Een vide langs de achtergevel, waarin met een trap de beide verdiepingen van elke woning worden verbonden, maakte het mogelijk om ondanks de geldende beperkingen een groot raam te maken. De woningen zijn daardoor helder en licht.

De winkelruimte is ontworpen als een dubbelhoge ruimte die half verzonken is in de grond. De begane grondvloer is als een entresol in deze ruimte gehangen, los gehouden van de voorgevel waardoor het souterrain, met het grootste vloeroppervlak, vanaf de straat optimaal zichtbaar is. Ondanks de diepe ligging krijgt het souterrain hierdoor voldoende daglicht.

project: nieuwbouw van 2 woningen en winkelruimte
locatie: Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam
opdrachtgever: Vester BV Amsterdam
architect: Rowin Petersma
ontwerp: 1992
uitvoering: 1993
bouwkosten: 330.000 euro excl. BTW
oppervlak: 340 m2 bruto vloeroppervlak
aannemer: P. Meijer BV, Beverwijk
constructeur: Heijckman BV, Amsterdam